Streda 08. apríla. Meniny má Albert

Penziu viac ako 1000 eur poberá 7 400 dôchodcov

Penzia 09.12.2019 | 11:10 0 Komentárov

Väčšina starobných dôchodcov poberá od Sociálnej poisťovne penziu vo výške 350 až 510 eur. Je ich 376 tisíc.

Starobný dôchodok nad tisíc eur dostávalo ku koncu júna tohto roka 7,4 tisíca penzistov. Naopak, najnižšiu penziu do 76 eur poberalo 2,1 tisíca starobných dôchodcov. Uviedla to agentúra SITA s odvolaním na Sociálnu poisťovňu.

Starobnú penziu do 200 eur poberalo ku koncu prvého polroka tohto roka takmer 19,3 tisíc osôb. Najviac dôchodcov dostávalo starobný dôchodok od 350 eur do 515 eur. Išlo o 376 tisíc ľudí. Penziu nad 800 eur poberalo ku koncu júna necelý 30 tisíc dôchodcov.

Výška starobného dôchodku závisí od hrubých zárobkov zamestnancov a vymeriavacích základov samostatne zárobkovo činných osôb, z ktorých počas aktívneho života platili poistné na dôchodkové poistenie. Žiadateľovi o dôchodok sa pritom zohľadňujú jeho zárobky, resp, vymeriavacie základy, ktoré vykázal po 1. januári 1984.

Druhým faktorom, ktorý ovplyvňuje výšku penzie, je obdobie dôchodkového poistenia. Rok dôchodkového poistenia pritom môže osoba získať aj ako poistenec štátu, ak sa napríklad na rodičovskej dovolenke stará o dieťa do šiestich rokov veku, opatruje ťažko zdravotne postihnutú osobu, či vykonáva osobnú asistenciu.

Pred 1. januárom 2004 mohla osoba získať rok dôchodkového poistenia napríklad aj počas vykonávania vojenskej služby, štúdia na strednej a vysokej škole, či dokonca aj počas obdobia, kedy bol človek nezamestnaný. Pred rokom 2001 sa ako obdobie dôchodkového poistenia uznávalo aj obdobie v evidencii nezamestnaných na úrade práce bez ohľadu na to, či bola vyplácaná podpora v nezamestnanosti. Následne do konca roku 2003 sa zohľadňovalo len obdobie, kedy sa človeku vyplácala podpora v nezamestnanosti.

Treťou veličinou, ktorá ovplyvňuje výšku priznaného dôchodku, je tzv. aktuálna dôchodková hodnota. Ide o hodnotu, ktorá slúži na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Ak nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2019, použije sa dôchodková hodnota 12,6657 eura. Aktuálna dôchodková hodnota sa každoročne k 1. januáru zvyšuje o percento rastu priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *