Streda 27. marca. Meniny má Alena

Po dvoch rokoch rastu objem peňazí vo fondoch poklesol

Investície 17.02.2012 | 08:11 0 Komentárov

Celkový majetok vo fondoch a riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2011 hodnotu 5,848 miliárd Eur. V rámci celkového majetku pod správou, bol objem majetku v otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR vo výške 3,908 miliárd Eur, čo znamenalo po dvoch roku nárastov pokles o 15,87% oproti koncu roku 2010.

Najvyšší podiel (21,1%) pripadá na fondy peňažného trhu. Takmer 14% z celkových aktív v podielových fondoch tvoria fondy krátkodobých investícií, a približne po 13% tvoria aktíva dlhopisových a zmiešaných fondov.

Tieto čísla sú výsledkom minuloročnej korekcie na kapitálových trhoch spôsobenej tiahlym riešením dlhovej krízy niektorých suverénnych štátov eurozóny. Táto skutočnosť bola vyjadrená aj cez záporné čisté predaje v OPF počas roku 2011. Najvyššie záporné čisté predaje smerovali z fondov peňažného trhu (-599,8 mil. eur). Najvyššie kladné čisté predaje naopak boli zaznamenané v špeciálnych fondoch nehnuteľností (148,2 mil. eur). Celkový objem čistých predajov za celý rok 2011 bol –588,1 mil. eur.

Napriek minuloročnej korekcii ohodnotenia aktív na kapitálových trhoch, si podielnici podielových fondov pri odpredaji podielov v priebehu roku 2011 zaknihovali zisky vo výške približne 55,7 mil. eur a to zásluhou stabilných výnosov pri konzervatívnych investíciách ako aj zásluhou nadpriemerne vysokého nárastu ceny dlhopisových a akciových aktív v rokoch 2009 a 2010.

Ako vysvetľuje asociácia v tlačovej správe, na trh kolektívneho investovania v uplynulom roku nevplývali iba zmeny a trendy na zahraničných kapitálových trhoch ale aj celkové konkurenčné prostredie v slovenskom bankovníctve a v neposlednom rade aj významné zmeny v legislatíve. Nový zákon o kolektívnom investovaní a s ním súvisiaca sada nadväzujúcich opatrení a predpisov prijatá v uplynulom roku dáva do budúcnosti slovenským správcovským spoločnostiam silné nástroje pre ponuku nových typov investičných fondov vhodných pre aktuálne potreby slovenských podielnikov. K tomu sa snaží prispieť aj Slovenská asociácia správcovských spoločností podporovaním transparentnosti informovania verejnosti, ako aj silným samoregulačnými aktivitami k svojim členom. V priebehu roku 2011 sa SASS významne spolupodieľala na tvorbe spomínanej národnej aj európskej legislatívy regulujúcej finančné trhy.

Slovenská asociácia správcovských spoločností združuje 16 spoločností z oblasti kolektívneho investovania ponúkajúcich 457 otvorených podielových fondov.

Zdroj: TS SASS.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *