Stvrtok 17. január. Meniny má Nataša

Podmienky osobného bankrotu sa podstatne zjednodušia

Nebankové subjekty 13.07.2016 | 10:28 0 Komentárov

Ministerstvo financií pripravilo novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácií, ktorá má zjednodušiť podmienky osobného bankrotu. Cieľom je priblížiť tento inštitút viac bežným ľuďom, ktorí uviazli vo finančných problémoch, aby tí mali väčšiu šancu začať nový život. 

Osobný bankrot by sa preto mal stať aj na Slovensku bežným spôsobom oddlženia fyzických osôb, podobne ako je to napríklad v ČR. V súčasnosti spôsobujú exekúcie mnohým ľuďom problémy v pracovnom a osobnom živote. Súčasná právna úprava im dostatočne nepomáha. 

„Osobný bankrot dnes nie je šitý na mieru tým, ktorí ho potrebujú, ale na mieru úzkej skupiny ľudí v strednej vrstve, ktorá si ho môže dovoliť,“ hovorí L. Žitňanská. Chce preto vytvoriť rýchle a jednoduché konanie, s ktorým nebudú spojené vysoké náklady.

Sociálna poisťovňa eviduje až takmer 60 tisíc ľudí, voči ktorým je vedená exekúcia z ich dôchodcovských dávok. Ministerstvo predpokladá, že počet ľudí nachádzajúcich sa v dlhovej pasci je najmenej sto tisíc. Kým v ČR bolo vlani podaných viac ako 32 tisíc žiadostí o osobný bankrot, na Slovensku využilo za toto obdobie takúto možnosť len 391 ľudí. Znamená to, že osobný bankrot na Slovensku neplní svoju funkciu.

Návrh predpokladá, že dlžník, ktorý nie je schopný svoje dlhy splácať, sa ich bude môcť zbaviť dvoma spôsobmi – konkurzom alebo splátkovým kalendárom. O osobnom bankrote musí rozhodnúť súd. Pri konkurze odovzdá dlžník na speňaženie majetok a následne súd rozhodne o oddlžení. V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku a v stanovenom období bude vyplácať sumu, ktorú určí súd. Zostatok dlhu bude potom nevymáhateľný.

Určité pohľadávky však bude musieť dlžník splácať aj po oddlžení, napríklad výživné za maloleté dieťa, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví. Vzhľadom na ich povahu nie je totiž dôvod ich dlžníkovi odpúšťať.

Domáhať sa zbavenia dlhov jedným z dvoch uvedených spôsobov bude môcť dlžník iba raz za desať rokov. Ministerka chce, aby bol osobný bankrot dostupný aj pre nemajetných dlžníkov. S nákladmi konkurzu by im tak mohol pomôcť štát. Minimálna suma, potrebná  na vyhlásenie osobného bankrotu, by mala predstavovať 500 eur.

Dlžníka v konaní bude musieť povinne zastupovať advokát alebo centrá právnej pomoci. Ministerstvo ich plánuje posilniť, a to najmä v lokalitách, kde sa očakáva najväčší záujem o tento inštitút oddlženia. Vznikne päť sedemčlenných tímov zložených z právnikov a sociálnych pracovníkov, ktoré budú dlžníkom pomáhať.

Účinnejší osobný bude mať vplyv i na veriteľov. „Efektívny osobný bankrot spôsobí, že časť pohľadávok rôznych firiem bude škrtnutá. To bude znamenať, že veritelia budú skúmať bonitu klientov, aby jednoducho neprišli o peniaze,“ vysvetlila ministerka. Dnes sa firmy spoliehajú na to, že dlžník sa raz stane poberateľom dôchodku a z ktorého si oni budú môcť svoje pohľadávky uspokojiť.

Celkový proces osobného bankrotu by mal byť kratší a jednoduchší. Na súdoch by sa mu mali venovať predovšetkým vyšší súdni úradníci.

Zdroj: TASR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *