Stvrtok 02. júla. Meniny má Berta

Podmienky výplaty penzie z 2. piliera sa od februára menia

Penzia 18.01.2018 | 14:53 0 Komentárov

Od 1. februára sa menia podmienky na vyplácanie takzvaného programového výberu. Rozširujú sa navyše aj možnosti investovania dobrovoľných príspevkov v druhom pilieri.

Zmeny zavedie novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení. „Od 1. februára tohto roka dochádza k zásadnej zmene. Spočíva v tom, že každý sporiteľ, ktorý má doživotný dôchodok vo výške 432,40 eura, bude môcť so zvyškom našetrených peňazí naložiť podľa vlastného uváženia. Výrazne to zatraktívni druhý pilier,“ povedal podľa agentúry TASR štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ivan Švejna.

Všetci tí, ktorých súčet dôchodkov zo všetkých zdrojov, teda z prvého, druhého piliera, a prípadne výsluhových dôchodkov policajtov a vojakov, či dôchodkov z cudziny, bude vyšší ako uvedená suma, si môžu zvyšok úspor v druhom pilieri nechať vyplatiť v hotovosti.

Budúci penzisti sa tak môžu rozhodnúť, ako s touto sumou naložia. Môžu si ju nechať vyplácať formou doživotného dôchodku, nechať ako rezervu pre neočakávané udalosti, alebo investovať do iného finančného produktu. Rizikom samozrejme je aj to, že ľudia túto sumu minú na spotrebné veci, či služby. Vtedy prestane plniť svoju funkciu zabezpečenia na penziu. Je tak na zodpovednosti každé jednotlivca, ako sa k svojej penzii pri dosiahnutí dôchodkového veku postaví.

Takzvanú referenčnú sumu, teda hranicu od ktorej si môže o úsporách rozhodovať každý sám bude každý rok zverejňovať Sociálna poisťovňa. Bude sa odvíjať od priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného len z prvého piliera, na ktorý vznikol nárok od 1. januára 2004.

Okrem tejto zmeny uvoľní novela zákona pravidlá pri dobrovoľných príspevkoch do druhého piliera, teda sumy, ktorú si môže odvádzať každý nad rámec povinne stanoveného odvodu. Tento príspevok bude môcť každý investovať aj do rizikovejších dôchodkových fondov, teda aj po dosiahnutí 52 rokov. Dnes sa musia tieto vklady povinne presúvať do garantovaných fondov, ktoré prinášajú len veľmi malé zhodnotenie. Sporitelia tak môžu dobrovoľne odvádzanú sumu investovať rizikovejšie, no aj za vyšší výnos.

I. Švejna upozornil na to, že do budúcnosti by sa malo upraviť krátenie dôchodku z prvého piliera pre tých ľudí, ktorí si sporia aj prvom aj v druhom pilieri. Súčasné nastavenie, keď sú takýto sporitelia ukrátení, je podľa neho „neadekvátne a neprimerane“. „Túto zmenu treba urobiť,“ povedal.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *