Streda 05. augusta. Meniny má Hortenzia

Podporný balík ECB predstavuje až 7,5 % HDP eurozóny

Makroekonomika 24.03.2020 | 13:20 0 Komentárov

ECB priniesla za uplynulé dni viacero veľkých zmien do svojej menovej politiky. Hlavným dôvodom je pandémia spôsobená novým koronavírusom, ktorá predstavuje okrem zdravotnej aj vážnu ekonomickú skúšku pre celý svet.

Najprv na svojom marcovom zasadnutí síce ponechala sadzby nezmenené (depozitná sadzba zostala na úrovni -0,5 % s dvojúrovňovým systémom sadzieb, horný koridor jednodňovej sadzby je stále 0,25 % a hlavná refinančná sadzba ostáva na nule), ale priniesla veľký balík likvidity.

Dočasne budú prebiehať nové dlhodobé refinančné operácie (LTRO) s cieľom zabezpečiť dostatočnú likviditu na prechodné obdobie do júna, kedy príde ďalšie kolo už prebiehajúceho programu TLTRO3. Sadzba na týchto operáciách LTRO bude rovná depozitnej sadzbe.

Prebiehajúce tretie kolo programu cielených dlhodobých refinančných operácií (TLTRO3)  bude mať od júna 2020 do júna 2021 ešte viac uvoľnené podmienky, aby podporilo ekonomiku – predovšetkým malé a stredné podniky najviac zasiahnuté negatívnym dopadom koronavírusu.

Sadzba na TLTRO3 bude od júna o 25 bázických bodov nižšia ako hlavná refinančná sadzba (čiže klesne na -0,25 %) a pri splnení určitých podmienok môže klesnúť o 25 bázických bodov pod depozitnú sadzby (teda na -0,75 %). Taktiež príde k navýšeniu objemu, ktorý si banky budú môcť v rámci TLTRO3 požičať.

Navyše, k už prebiehajúcim čistým nákupom aktív v rámci kvantitatívneho uvoľňovania (od novembra 2019 v mesačnom objeme 20 mld. eur) pridala ECB dočasný balík ďalších čistých nákupov v rozsahu 120 mld. eur do konca tohto roka. V tomto dočasnom balíku bude značné zameranie na aktíva zo súkromného sektora. Spolu s ostatnými opatreniami by to malo pomôcť preklenúť obdobie značnej neistoty a pomôcť ekonomikám.

K tomu uprostred minulého týždňa pribudol nový balík pomoci. ECB zaviedla mimoriadny program nákupu aktív v hodnote 750 mld eur., ktorý bude trvať minimálne do konca tohto roka. Tento program dočasného nákupu cenných papierov verejného a súkromného sektora sa bude vzťahovať na všetky aktíva akceptovateľné v rámci súčasného programu kvantitatívneho uvoľňovania, a navyše sa rozšíri aj na cenné papiere nefinančného sektora s dostatočnou úverovou kvalitou.

Do programu bude zahrnuté aj Grécko, keďže dostane výnimku. Okrem toho, ECB zmierni niektoré rizikové parametre – napr. normy kolaterálu.

Nový Pandemický núdzový program nákupu (Pandemic Emergency Purchase Programme) má za cieľ priniesť viac likvidity pre domácnosti, firmy aj vlády (ktorým uľahčuje náklady financovania na trhoch). Týmto opatrením prispela ECB k ukľudneniu situácie na trhoch, kde predtým výrazne rástli hlavne rizikové prirážky periférnych krajín eurozóny – hlavne Talianska či Španielska.

Centrálna banka pomohla v stabilizácii výnosov a spreadov na štátnych dlhopisoch, čím rázne pomohla pri financovaní štátov na finančných trhoch, aby ich rizikové prirážky nevyleteli neúnosne nahor. Hlavne pre vlády je to vítaná správa, keďže v reakcii na pandémiu ich čaká viditeľné navyšovanie výdavkov a tým aj rozpočtových deficitov.

Nové sumy v rámci kvantitatívneho uvoľňovania ECB (120 mld. a 750 mld. eur) pritom spolu predstavujú značný objem  – približne 7,3 percenta HDP eurozóny.

Okrem menovej politiky sa prezidentka ECB vyjadrila aj ku nutnej potrebe fiškálnej podpory – hlavne v terajšej neľahkej situácii. V najbližšej budúcnosti môžeme očakávať zotrvanie extra voľných menových podmienok v eurozóne. Navyše, Bankový dohľad ECB (Supervisory Board) sa svojimi opatreniami snaží uľahčovať bankám eurozóny situáciu uprostred neistoty a negatívnych dopadov COVID-19.

Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *