Pondelok 17. decembra. Meniny má Kornélia

Pred uverejnením Nonfarm payrolls: Neadekvátne nábory zamestnancov v súkromných spoločnostiach

Čo sa týka ekonomických správ z USA, išlo o rušný týždeň, ktorý dnes zakončíme uverejnením veľmi dôležitej správy o pracovnom trhu v USA. Saxo Bank očakáva, že ukáže, že súkromné spoločnosti zvýšili svoj počet zamestnancov na výplatnej listine (payrolls) o 100 000, pričom zamestnanosť vládnych úradov bude opäť negatívne ovplyvnená sčítaním ľudu v roku 2010.

Preto sa očakáva, že celkové payrolls mierne poklesnú o 30 000, kedy sa očakáva, že sa zvýši miera nezamestnanosti na 9,6% z 9,5%.

Pracovný trh USA

Saxo Bank

Konsensus

Predtým

Predpoveď

   

Nízká

Medián

Vysoká

 

Zmena Nonfarm Payrolls (v tisícoch)

 

-30

-160

-65

10

-125

Zmena Nonfarm Payrolls súkromných spoločností (v tisícoch)

 

100

30

90

150

83

Miera nezamestnanosti

 

9,60%

9,20%

9,60%

9,70%

9,50%

Payrolls pri súkromných spoločnostiach stúpli, ale nie dostatočne

V súkromnom sektore stabilne rástli pracovné miesta v každom mesiaci roka 2010 v priemere o 99 000 nových miest. Problémom je to, že napriek solídnej ekonomickej aktivite v prvej polovici roka je vytváranie pracovných miest príliš slabé na to, aby sa výraznejšie znížila miera nezamestnanosti. Vskutku platí, že kvôli rastúcemu počtu obyvateľov musí zamestnanosť vzrásť asi o 100-150 000 mesačne, aby sa len udržiavala miera nezamestnanosti na stabilnej úrovni. Očakávame, že prvá polovica roka 2010 bude oveľa lepšia, než druhá polovica roka ohľadom ekonomického rastu, a pritom došlo iba k zníženiu miery nezamestnanosti o 0,5 % počas prvého polroka.

Očakáva sa, že payrolls súkromných spoločností vzrastú v júli na 100 000, čo je trošku nad informáciou v júnovom údaji (83 000). Správa o zamestnanosti ADP naznačuje, že Nonfarm payrolls súkromných spoločností vzrástli o 42 000 v júli a správa sa dosť blížila (ale bola všeobecne nižšia) odhadu BLS Nonfarm payrolls súkromných spoločností v posledných mesiacoch (s výnimkou aprílovej masívnej položky BLS 241 000 versus 65 000 u správy ADP) . Medzitým v júli rástol index zamestnanosti pre obidva prieskumy ISM, čo naznačuje pokračujúcu expanziu u payrolls. Zamestnanosť v ISM nevýrobnom indexe vzrástla nad 50 (50 je hranica medzi expanziou a kontrakciou) iba po druhýkrát počas súčasného oživenia na hodnotu 50,9 a má vyššiu koreláciu s payrolls (výrobný sektor je oveľa menšia časť z celej ekonomiky).

Sčítanie ľudu a kríza štátneho a miestneho financovania zanecháva stopy na zamestnanosti v štátnych úradoch 

Zamestnanosť vládnych úradov bola počas prvého polroka v podstate na rovnakej úrovni, pokiaľ sa vylúči príspevok sčítania ľudu (289 000, vrátane náboru zamestnancov pre sčítanie). Ale, to čo vyzerá na prvý pohľad stabilne, je viac volatilné, ak zamestnanosť rozčleníme na zamestnanosť federálnych a miestnych úradov. Federálna vláda zamestnala od nového roka 384 000 ľudí, ale 324 000 z týchto pracovných miest sú dočasní zamestnanci, ktorí sú najímaní pre sčítanie ľudu raz za desať rokov. Tieto pracovné miesta v najbližších mesiacoch opäť zmiznú, ale stále to ukazuje, že v roku 2010 bolo doteraz vytvorených 60 000 pracovných miest vo federálnych úradoch, ktoré sa netýkajú sčítania ľudu. Opakom sú štátne a miestne vlády a samosprávy, ktoré opäť bojujú, aby tento fiškálny rok zachovali svoje rozpočty na vyrovnanej úrovni. Daňové príjmy sú na veľmi nízkej úrovni a výdavky ešte neboli v mnohých štátoch dostatočne znížené. To má vplyv na pracovný trh v tom, že štátne a miestne úrady prepustili v prvých dvoch štvrťrokoch 95 000 zamestnancov a očakáva sa, že ďalšie prepúšťanie bude určite nasledovať.

Celkové daňové príjmy na štátnej a miestnej úrovni sa od roku 2009 výrazne nezvýšili, aj napriek skutočnosti, že HDP pred rokom dosiahol minimum. Medzitým vlády spotrebúvajú príliš veľa na to, aby udržiavali svoje rozpočty vyrovnané; nie je divu, keď sa blížia voľby v polovici prezidentského obdobia. Očakávame, že štátne a miestne úrady budú pokračovať v znižovaní svojich výdavkov na zamestnancov po zvyšok roka 2010.

Sezóna, pri ktorej dochádzalo k náboru zamestnancov pre sčítanie ľudu, skončila a po údajoch -225 000 v júni očakávame, že v júli bude prepustených ďalších 115 000 dočasných zamestnancov pre sčítanie ľudu. Keď prihliadneme k našim očakávaniam poklesu štátnych zamestnancov, ktorí neboli najatí pre sčítanie, o 15 000, očakávame, že sa celkové payrolls vládnych úradov zmenia v rade o -130 000, čo povedie k zmene v celkových Nonfarm payrolls do negatívnej oblasti (-30 000).

Miera nezamestnanosti ešte v tomto roku zatiaľ poskakovala aj napriek trvalým prírastkom k payrolls súkromných spoločností. Nábor zamestnancov pre sčítanie bol samozrejme vyrušením, ale miera účasti tiež zohrala svoju úlohu. Očakávame, že dôjde k miernemu nárastu miery nezamestnanosti, ale ak bude miera účasti pokračovať v poklese sledovanom počas posledných niekoľkých mesiacov, existuje potenciál pre zníženie našej predpovede miery nezamestnanosti. Opäť zdôrazňujeme, že by sa na pokles miery nezamestnanosti nemalo nazerať pozitívne, pokiaľ k tomu dochádza kvôli menšiemu počtu pracovných síl. Ľudia, ktorí sú tak vystresovaní, že vzdávajú hľadanie práce, nie sú dôvodom k oslave.

Oživenie sa spomalí, pri najlepšom…

V ekonomike dochádza k oživeniu, aj keď sa rýchlosť expanzie spomaľuje. Súkromný sektor pomaly naberá nových zamestnancov, ale payrolls súkromných spoločností sú stále nižšie o takmer 7,9 milióna od vrcholu viac ako pred tromi rokmi. Očakávame, že v júli došlo k poklesu u payrolls o 30 000, keď v súkromnom sektore dochádzalo k prepúšťaniu, s čistým náborom zamestnancov 100 000. Pri vládnych úradoch, vrátane sčítania ľudu, sa očakáva, že bude v júli prepustených 130 000 zamestnancov, z ktorých väčšina sú dočasní zamestnanci pre sčítanie ľudu (-115 000). Miera nezamestnanosti by mala stúpnuť na 9,6 %, bez akejkoľvek väčšej zmeny u pracovných síl.

V ekonomike zatiaľ nedošlo k výraznejšiemu rastu počtu pracovných miest aj cez celoročné pozitívne miery rastu HDP zo štvrťroka na štvrťrok. Pretože ekonomika USA bude prechádzať ťažším obdobím, je výhľad na významnejší rast počtu pracovných miest nepriaznivý, najmä keď sa splnia naše predpovede HDP, ktoré sú pod konsenzom. Očakávania, že rast ekonomiky bude ďalej závisieť na spotrebiteľoch, teraz, keď je cyklus zásob úplný, spočíva na nepevných základoch. Zatiaľ čo sa na mieru nezamestnanosti všeobecne hľadí ako na zaostávajúci ukazovateľ, skutočnosť, že sa rast výrobného sektora zastavil a ukazovatele pri spotrebiteľoch (vrátane výdavkov) rastú len pomaly, vyvolávajú otázku: je to tentoraz iné? A nemyslíme to pozitívne. Spotrebiteľské úvery sa naďalej znižujú a slabá spotreba v druhom štvrťroku (PCE) – a masívna revízia nadol na PCE prvého štvrťroka je viac v súlade so všeobecným stanoviskom amerického spotrebiteľa. Stále neveselý obraz zamestnanosti obmedzuje rast osobného príjmu a pôsobí ako tlmič spotreby. Pripútajte sa, jazda bude ešte náročná!

Zdroj: Mads Koefoed, Makroekonomický stratég Saxo Bank.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *