Utorok 22. január. Meniny má Zora

Poistenie nehnuteľnosti ešte neznamená, že ste dostatočne chránení

Poistenie 11.07.2016 | 12:00 0 Komentárov

okolie skontroloval a nechať na seba aj kontakt, no dobre nastavené poistenie by malo byť samozrejmosťou. Poistenie nehnuteľnosti neznamená automaticky aj poistenie domácnosti. To si stále väčšina ľudí neuvedomuje. V prípade, že dôjde k škode na zariadení domácnosti, napríklad prasknutím potrubia, elektrickým skratom a podobne či už vlastníka nehnuteľnosti alebo následne aj jeho susedov, len poistenie nehnuteľnosti nestačí.

Rozlišovať tak treba medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti. „Poistenú zmluvu a nastavenie podmienok treba rovnako minimálne raz ročne skontrolovať, aby v prípade poistnej udalosti bolo poistné plnenie zo strany poisťovne adekvátne aktuálnym podmienkam. Na poistení sa rozhodne neoplatí šetriť, ani sa spoliehať na to, že sa nič nestane,“ hovorí Darina Huttová, generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov. Dodáva, že po poistnej udalosti už je neskoro lamentovať nad tým, že poistné plnenie nepokrylo ani časť zo škôd.

Podstatný rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti je v predmete poistenia. Pri nehnuteľnosti ide spravidla o budovu určenú na bývanie a vedľajšie budovy prináležiace k takejto hlavnej budove, napríklad garáž, altánok, hospodárska budova, bazén vrátane technológie a podobne. Pri poistení domácnosti sa jedná o hnuteľné veci slúžiace na prevádzku domácnosti a uspokojenie potrieb členov domácnosti, napríklad nábytok, elektronika, športové potreby, oblečenie, obuv, knihy, kuchynské potreby, peniaze, šperky a iné cennosti a podobne.

Pri obidvoch druhoch poistenia sú pritom spoločné skoro všetky riziká, proti ktorým sa poistenie uzatvára. Teda napríklad teraz v lete požiar, výbuch, priamy úder blesku, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, skál, pád stromov a iných predmetov, zadymenie, voda z vodovodných zariadení, náraz dopravného prostriedku, atmosférické zrážky, krádež, lúpež alebo vandalizmus. Práve počas dovoleniek sa počet prípadov vlámania výrazne zvyšuje.

Pri mnohých rizikách poistenia sa môže zdať, že sa týkajú len nehnuteľnosti. Napríklad silný vietor počas letnej búrky môže zvaliť strom na strechu, čím dôjde k poškodeniu budovy, teda nehnuteľnosti. Následne sa však cez vzniknutý otvor môže do vnútra liať voda a zničiť nábytok a zariadenie. Škoda spôsobená atmosférickými zrážkami je len následná, príčinou poškodenia bol vietor, ktorý zvalil na strechu strom. Podľa toho bude postupovať aj poisťovňa.

„Pri uzatváraní poistenia treba zároveň myslieť aj na všetky potenciálne riziká, ktoré hrozia – poistná udalosť týkajúca sa vášho domu či domácnosti má totiž veľakrát presah aj na susedovu nehnuteľnosť či hnuteľné veci,“ vysvetľuje D.

Huttová. Najvýraznejšie rozdiely sú v krytí zodpovednosti za škody spôsobené tretím, teda cudzím osobám. Zodpovednosť za škody vyplývajúca z vlastníctva nehnuteľnosti kryje totiž škody spôsobené prevádzkou tejto nehnuteľnosti. Napríklad zo strechy odpadne škridla a poškodí susedovo auto, alebo sa požiar prenesie na susedné nehnuteľnosti a podobne. „Toto poistenie má územnú platnosť len na adrese miesta poistenia,“ upozorňuje Pavol Michalec, garant pre neživotné poistenie spoločnosti Universal maklérsky dom.

Naproti tomu poistenie zodpovednosti členov domácnosti kryje škody, ktoré spôsobí člen domácnosti svojím konaním. Ak ste napríklad zabudli vypnúť varič či žehličku a tá spôsobí požiar u vás aj u susedov, poistenie kryje aj takéto škody. Má územnú platnosť v celej Slovenskej republike, prípadne aj na území Európy. Výhodou je tak aj to, ak sa vám obdobná nehoda stane na dovolenke, povedzme niečo rozbijete či zničíte.

Poisťovne dnes ponúkajú poistenie bývania aj ako ucelený balík, v rámci ktorého je na jednej zmluve poistená nehnuteľnosť, domácnosť aj zodpovednosť za škody. „Ak sa však v spleti podmienok nevyznáte, je lepšie sa obrátiť na finančného poradcu, prípadne priamo v poisťovni preveriť rozsah poistenia, ako aj výluky, teda si dať výslovne vysvetliť, čoho sa zmluva netýka a kedy prípadne poisťovňa môže plnenie krátiť,“ upozorňuje Darina Huttová. Napríklad v poistení domácnosti nie sú poistené veci používané na podnikanie alebo na vykonávanie zamestnania členov domácnosti.

Výšku poistného krytia minimálne raz ročne prekontrolujte. „Nastavenie poistných súm a rizík by malo odrážať reálny stav. Účelom poistenia totiž je, aby poistné plnenie pomohlo reálnu situáciu v prípade poistnej udalosti finančne zvládnuť,“ hovorí Huttová. Ako dodáva, malo by tak byť samozrejmosťou aj v prípade nízkopríjmových rodín.

Poistenie nehnuteľnosti

Spravidla ide o budovu určenú na bývanie a vedľajšie budovy prináležiace k takejto hlavnej budove, napríklad: garáž, altánok, hospodárska budova, čistička odpadových vôd, bazén vrátane technológie a pod.

Poistenie domácnosti 

Ide o hnuteľné veci slúžiace na prevádzku domácnosti a uspokojenie potrieb členov domácnosti, napríklad: nábytok, elektronika, optické prístroje, športové potreby, oblečenie, obuv, knihy, školské potreby, kuchynské potreby, nástroje, prístroje a zariadenia, peniaze, šperky a iné cennosti a pod.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *