Pondelok 21. január. Meniny má Vincent

Poistné v novej výške treba Sociálnej poisťovni uhradiť do 8. 10.

DanePoistenie 28.09.2016 | 12:22 0 Komentárov

Sociálna poisťovňa už oznamuje živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré mali s predĺženú lehotou na podanie daňového priznania za rok 2015, že ich odvodovú povinnosť sa mení od 1. októbra.

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. októbra a trvá po 30. septembri, tým fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2015 mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, dosiahli za rok 2015 príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 5148 eur a k 1. októbru vykonávajú podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť na základe platného oprávnenia alebo vykonávajú napr. činnosť umelca, autora, športovca bez oprávnenia.

Sociálna poisťovňa oznamuje vznik poistenia, zmenu vymeriavacieho základu a zánik poistenia ak SZČO poistenie trvalo k 30. júnu. Za obdobie júl, august a september 2016 platí poistné rovnako ako platila za obdobie do júna.  K 1. októbru sa jej odvodová povinnosť prehodnotí na základe údajov z daňového priznania za rok 2015.

Poistenie k 30. septembru zanikne, ak sú príjmy osoby v sume 5148 eur alebo menej, poistenie jej pokračuje aj po 30. septembri 2016, ak sú jej príjmy vyššie ako 5148 eur a suma jej odvodovej povinnosti a teda suma poistného, sa určí na základe údajov z daňového priznania za rok 2015.

Zmenenú výšku poistného za október 2016 je potrebné uhradiť do 8. novembra 2016. SZČO tak majú dostatok času na to, aby si v príslušnej pobočke riešili prípadné nezrovnalosti.

Ak SZČO oznámenie zo Sociálnej poisťovne v uvedenej lehote nedostane, mala by osobne alebo telefonicky kontaktovať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne podľa miesta svojho trvalého pobytu.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa upozorňuje aj na to, že SZČO, ktoré majú trvalý príkaz na platenie poistného v banke, a ktorým sa za obdobie od 1. októbra 2016 zmení výška mesačného poistného, aby si príkaz na novú sumu poistného včas zmenili. Vyhnú sa tak zbytočným problémom s prípadným narastaním dlhu na poistnom.“ Radí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *