Utorok 07. apríla. Meniny má Zoltán

Politika preberá vládu nad ekonomikou

Makroekonomika 08.08.2018 | 13:30 0 Komentárov

Obavy zo spomalenia svetového obchodu sú aj naďalej v centre pozornosti finančných trhov. Hoci americké trhy boli doteraz relatívne odolné, eskalácia protekcionistickej rétoriky ich dostáva pod tlak.

I naďalej sme presvedčení, že obchodná vojna neprepukne naplno a môžeme tak čakať slušný ekonomický rast, pri len miernej inflácii. Obchodné spory však môžu oslabiť dôveru firiem a spolu s ňou aj ich investičné plány. Situácii navyše nepridáva ani normalizácia úrokových sadzieb zo strany centrálnych bánk.

Obchodné trenice sú pritom len špičkou ľadovca v oveľa komplexnejšom geopolitickom svete. Podľa nášho názoru vstupujeme do novej éry, kde bude dominovať politika nad ekonomikou. Nové sily s nacionalistickým nádychom sa stávajú novou politickou agendou naprieč svetom. Ďalším trendom sú bilaterálne vzťahy, ktoré nahrádzajú viacstranné dohody.

Nové trhové pomery

Tieto nové pomery môžu ovplyvniť finančné trhy vo viacerých smeroch.

Je to jednak stále vyššie geopolitické riziko. Táto hrozba sa len ťažko oceňuje a môže preto viesť ku krátkodobej volatilite trhov, no aj k dlhodobým následkom. Predvídateľnosť ekonomického prostredia, ktorá ovplyvňuje investičné rozhodnutia, tak dramaticky klesla.

Za ďalšie je to poznanie, že globálny ekonomický rast nemusí nevyhnutne viesť aj rastu globálneho obchodu. Nové pravidlá vedú k fragmentácii a rozdielom v ekonomickom vývoji v jednotlivých kontinentoch a krajinách. Firmy sa tak budú musieť preorientovať z nadnárodných stratégií na autonómne, platiace pre jednotlivé trhy. To neplatilo posledných 30 rokov. V novom prostredí ale začnú hrať čoraz väčšiu úlohu diverzifikované stratégie využívajúce lokálne príležitosti.

Po tretie, zo strednodobého hľadiska budú expanzívne rozpočtové politiky štátov, stimulované populistickou rétorikou, predstavovať záťaž pre verejné rozpočty a ich udržateľnosť. To je zvlášť znepokojujúce v kontexte rastu globálneho dlhu, ktorý v prvom štvrťroku vyskočil na 250 biliónov dolárov.

A po štvrté, uvidíme pravdepodobne rastúce politické tlaky smerom k centrálnym bankám, a to najmä v USA. Ohrozenie autonómnosti a kredibility centrálnej banky je riziko, s ktorým trh zatiaľ nepočíta. Nárast rozpočtového deficitu a dlhu môže byť ďalším impulzom pre tento tlak.

Ak by sme to mali zhrnúť, investori sa budú musieť vyrovnať s oveľa komplexnejším prostredím. V krátkodobom hľadisku budeme pravdepodobne čeliť medvediemu trhu (poklesu trhov). Je teda dôležité využiť ešte všetky príležitosti, ktoré nám ponúka posledná fáza rastového cyklu, najmä pri amerických akciách, a začať hľadať nové témy, ako napríklad selekciu podľa odvetví, v Európe najmä tých defenzívnych.

Pre dlhodobých investorov by malo byť hlavnou stratégiou vyhľadávanie aktív, ktoré už zahrnuli do svojich cien všetky negatívne scenáre, napríklad na rozvíjajúcich sa trhoch. Takáto selekcia môže poskytnúť pridanú hodnotu do budúcnosti. Kvôli vyšším rizikám na horizonte by mali investori sledovať ciele ako zvýšenie odolnosti portfólií, zvýšenie likvidity, úverovej kvality a znižovanie koncentrácie rizika.

Myšlienky pre jednotlivé triedy aktív:

Multi-asset: geopolitická neistota a zrelá fáza ekonomického cyklu vyžadujú obmedzenie expozície voči rizikovým aktívam. Pre nadchádzajúce mesiace vidíme ako dôležité tri témy:

  1. Sústredenie sa na akciové trhy z vysokým rastom firemných ziskov (USA, prípadne Európa).
  2. Zohľadňovať rozdielnosť politík centrálnych bánk – krátke durácie v eurozóne, neutrálne expozície v USA.
  3. Selektívny prístup k rozvíjajúcim sa trhom – v prospech čínskych akcií.

Kľúčové je na všetkých trhoch hedžovanie sa voči rizikám.

Aktíva s fixným výnosom: Obavy z obchodnej vojny bránia výnosom vládnych dlhopisov rásť. Uplatňujeme krátke durácie a nízke kreditné riziko. Volatilita mien rozvíjajúcich sa krajín bude vyššia v štátoch s vyšším deficitom bežného účtu platobnej bilancie. Pri dlhopisoch rozvíjajúcich sa trhov sme opatrní. Možné príležitosti tu vzniknú na jeseň.

Akcie: Obchodné napätie zvyšuje rozdiely medzi vývojom na jednotlivých trhoch. Zisk na akciu stále rastie relatívne rýchlo, najmä v USA. Ekonomický cyklus je však vo svojej poslednej fáze, čo pre firmy znižuje dostupnosť úverov a zvyšuje ich náklady. Výhľad na akcie je však naďalej pozitívny. Očakávame vyššiu volatilitu a nabádame k opatrnému prístupu s obmedzenou expozíciou voči špecifickým regiónom, či odvetviam a k zameraniu sa na kvalitu a výber akcií.

Alternatívne investície: Pri hľadaní dodatočného priestoru na diverzifikáciu je z dlhodobého hľadiska podľa nás zaujímavou témou energetická infraštruktúra. V Európe sa v posledných piatich rokoch stali populárne environmentálne investície. Tieto témy sú podporované tak plánovanými výdavkami do infraštruktúry, ako aj regulatívnymi pravidlami zvýhodňujúcimi udržateľné investície.

Autori: Pascal BLANQUÉ, investičný riaditeľ Amundi, Vincent MORTIER, zástupca investičného riaditeľa Amundi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *