Pondelok 17. decembra. Meniny má Kornélia

Povodne: V porovnaní s rokom 2002 sú škody štvrtinové

BankyMakroekonomika 18.06.2013 | 11:08 0 Komentárov

Investície vo výške 3,3 mld. eur do protipovodňových opatrení a včasné prípravné práce pomohli Erste Group významne znížiť finančné straty. Povodne budú mať zanedbateľný krátkodobý dopad na HDP v dôsledku výpadku produkcie – v strednej a východnej Európe nebol povodňami zasiahnutý žiadny významný výrobný podnik.

Napriek tomu, že región strednej a východnej Európy postihli v predchádzajúcich týždňoch ťažké povodne, hospodárske škody, ktoré spôsobili, sú len zlomkom škôd spôsobených povodňami v roku 2002, ktoré v Rakúsku, v Českej republike a na Slovensku dosiahli spolu 6 mld. eur,“ objasňuje Juraj Kotian, hlavný analytik Erste Group pre strednú a východnú Európu. „Je to preto, že krajiny strednej a východnej Európy za posledných desať rokov investovali  približne 3,3 mld. eur do systémov ochrany pred povodňami a do lepšej regulácie vodných tokov (Slovensko 0,6 mld. eur, Rakúsko 1,8 mld. eur, Česká republika 0,5 mld. eur, a Maďarsko 0,3 mld. eur), a práve to im pomohlo výrazne znížiť škody. Posledné odhady v Českej republike hovoria o tom, že škody spôsobené povodňami predstavujú  menej ako štvrtinu škôd, ktoré utrpeli v roku 2002 (merané konštantnými cenami ”. Zásluhu na tom majú hlavne protipovodňové opatrenia v mestách. Krajiny strednej a východnej Európy si uvedomovali potenciálne riziká, a preto sa začali na povodne pripravovať v niekoľkodňovom predstihu. Práve tieto opatrenia im pomohli výrazne znížiť škody.  

Krátkodobý negatívny dopad na HDP v dôsledku menších výpadkov produkcie je zanedbateľný, v strednej a východnej Európe nebol povodňami postihnutý žiadny významný výrobný podnik. Keďže k výpadkom výroby došlo len v niekoľkých prípadoch, (pivovar Staropramen v Českej republike,  automobilka Suzuki v Maďarsku), utrpené straty sa vykompenzujú miernym zvýšením výroby. Straty v poľnohospodárstve (vrátane lesného hospodárstva a rybárskeho priemyslu) pravdepodobne neprekročia úroveň 0,1 % HDP.

„Hoci tento rok boli hladiny slovenských riek ešte vyššie ako pri povodniach v roku 2002, škody spôsobené povodňami budú zrejme výrazne nižšie. Vybudované protipovodňové zábrany chránia prakticky všetky mestá v okolí Dunaja. Od roku 2000 bolo do protipovodňovej ochrany na Slovensku investovaných takmer 600 miliónov EUR. Očakávame, že dopad povodní na HDP Slovenska bude tento rok zrejme zanedbateľný,“ vysvetlil Martin Baláž, analytik Slovenskej sporiteľne

„Opravy škôd po povodniach v nadchádzajúcich štvrťrokoch budú mať pozitívny dopad na HDP, pretože časť zničeného majetku si bude vyžadovať renováciu, vďaka čomu sa zvýšia fixné investície,“ konštatuje Kotian. Pomerne voľné likvidné podmienky by mali zabezpečiť, že financovanie (bez ohľadu na jeho pôvod –  poistenie, vládne kompenzačné programy alebo úvery) nepôjde na úkor („crowding out effect“) spotreby a celkových investícií. Podľa štúdie vypracovanej OeNB, negatívny dopad povodní na rakúske HDP v roku 2002 predstavoval 0,1 percentuálneho bodu a bol vykompenzovaný rekonštrukčnými prácami (0,2–0,3 percentuálneho bodu). Kumulatívny čistý dopad na HDP v rámci jedného roka je zvyčajne mierne pozitívny, avšak ak rozsah škôd a opravárenských prác bude nižší, analytici Erste svoje pôvodné celoročné forecasty HDP nezmenia.

„Pozitívne skúsenosti so systémami ochrany pred povodňami z posledného obdobia podnietia vlády v strednej a východnej Európe k vyšším investíciám do tejto oblasti v najbližších rokoch: slovenský minister životného prostredia už oznámil zámer požiadať o prostriedky z fondov EU v objeme 400 mil. eur na ochranné protipovodňové opatrenia, ktoré sa budú implementovať do roku 2020”, uzatvára Kotian.

Zdroj: TS Erste Bank / Slovenská sporiteľňa. 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *