Streda 17. január. Meniny má Bohdana

Požadavky na řízení produktů povedou k vyšší kvalitě poradenství

Požadavky na řízení produktů představují jednu z nejpozoruhodnějších inovací směrnice MiFID II, kdy jejich cílem je zajistit, aby firmy, které vytvářejí a distribuují finanční nástroje, jednaly v nejlepším zájmu klientů během všech fází životního cyklu produktu.

Zatímco tyto nové požadavky pokrývají širokou škálu témat, orgán ESMA [Evropský orgán pro cenné papíry a trhy] schválil dne 2. června 2017 specifické pokyny, které se zaměřují především na „ohodnocení cílového trhu“, kdy je tato problematika považována za jeden z nejdůležitějších aspektů k zajištění konzistentní aplikace ustanovení MiFID II. Před schválením těchto pokynů zveřejnil orgán ESMA konzultační dokument, na který zareagovala federace FECIF [Evropská federace finančních poradců a finančních zprostředkovatelů] i asociace ANASF (národní asociace reprezentující finanční poradce v Itálii).

Pokyny orgánu ESMA jsou důležitým krokem směrem k vyšší ochraně investorů a regulatornímu sbližování. V tomto smyslu se můžeme k novým pokynům zcela hlásit, protože stanoví, že při určování cílového trhu by se nemělo spoléhat výhradně na kvantitativní kritéria, ale základem musí být i dostatečné zvážení kvality (např. spokojenost zákazníků).

Podobně lze seznam pěti kategorií, které mají být použity jako východisko pro stanovení cílového trhu, číst jako souhrn správných tržních postupů. Firmy tak budou muset konkretizovat, na jaké klienty produkt míří, vědomosti a zkušenosti, které by cíloví klienti měli mít, jejich finanční situaci (se zaměřením na schopnost unést ztráty), jejich schopnost snášet riziko (s přihlédnutím na profil produktu v oblasti riziko/odměna) a jejich cíle a potřeby.

Celý článok si môžete prečítať na https://www.investujeme.cz/clanky/pozadavky-rizeni-produktu-povedou-k-vyssi-kvalite-poradenstvi/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *