Stvrtok 09. apríla. Meniny má Milena

V odpisovaní áut platia od januára nové pravidlá

Dane Peter Apolen 12.01.2015 | 11:14 0 Komentárov

Novela Zákona o dani z príjmov prináša zmeny v daňovej uznateľnosti nákladov, v odpisových skupinách a spôsobe využívania auta na podnikanie. Zrýchlené odpisovanie auta pri finančnom lízingu, stopercentné odpisy nákladov auta využívaného nielen na podnikanie, ale aj daňová uznateľnosť stratového predaja odpisovaného auta, sú od januára minulosťou. 

„V prípade odpisov, výšky daňovej uznateľnosti nákladov či využívania auta buď čisto na podnikateľské účely, alebo aj ako benefit zamestnancom na súkromné účely, sa už rozlišuje podľa formy obstarania auta. Teda či si ho podnikateľ zadovážil kúpou v hotovosti, úverom, na finančný alebo operatívny lízing,“ hovorí Ladislava Pozdechová, vedúca účtovného oddelenia Business Lease Slovakia.

Odpisovanie sa pribrzďuje

Posudzovanie daňovej uznateľnosti nákladov je pre podnikateľov jedno z najdôležitejších. Práve tu však v prípade áut nastalo od nového roka viacero zmien. Novela napríklad ruší zrýchlené odpisovanie áut, čo sa dotkne negatívne najmä finančného lízingu. Dochádza k zjednoteniu odpisovania hmotného majetku bez ohľadu na spôsob jeho nadobudnutia. Podnikateľ si napríklad v prípade trvania finančného lízingu na tri roky nemôže za ten istý čas odpísať do nákladov osobné auto. Musí tak urobiť už rovnomerne počas štyroch rokov so zaradením do prvej odpisovej skupiny. A to od prvého mesiaca zaradenia do majetku. Ak auto v danom roku nevyužíva, odpisovanie musí prerušiť.

Zložitejším je aj výpočet zostatkovej ceny vozidla pri porušení zmluvy o finančnom lízingu. Daňovo uznateľnou položkou je totiž len do výšky predaja, teda nie ako doteraz, kedy mohol byť daňovo účinný aj stratový predaj odpisovaného auta. Novela prináša tiež limit pre daňovú uznateľnosť odpisov vozidla zaradeného v majetku firmy. Pri finančnom lízingu aj kúpe v hotovosti bude limitom hranica obstarávacej hodnoty vozidla 48-tisíc eur v závislosti od výšky dosiahnutého daňového základu.

Otáznik nad benefitmi

Zmeny tiež nastali pri využívaní majetku aj na iné, ako podnikateľské účely, napríklad súkromné. „Zo zákona môže v takomto prípade podnikateľ odpísať náklady len do výšky 80 %. Presné vymedzenie majetku však chýba, takže je to na posúdení podnikateľom,“ dodáva Pozdechová. 

Kedy ku kráteniu nedôjde

Zmeny daňovej uznateľnosti nákladov sa týkajú aj prenájmu osobného motorového vozidla na operatívny lízing. Podmienkou je úhrada týchto nákladov. Limit daňovo uznateľnej výšky je tu maximálne 14 400 eur v závislosti od výšky dosiahnutého daňového základu. „Limit sa však týka len finančnej časti splátky operatívneho lízingu, nie služieb. Tým, že je vozidlo obstarané formou operatívneho lízingu zostáva v majetku prenajímateľa, podnikateľ vozidlo neodpisuje. Odpisy teda nekráti ani pri prevýšení ceny obstarania vozidla, nemusí dokazovať využívanie vozidla len na podnikateľské účely a odpadáva mu aj povinnosť výpočtu a podávania daňového priznania k dani z motorových vozidiel,“ dodáva Ladislava Pozdechová z Business Lease Slovakia. 

Dopady zmien Zákona o dani z príjmov na jednotlivé druhy obstarania vozidla

Finančný lízing

 • Vozidlo bude zaradené do majetku nájomcu.
 • Vozidlo už nebude odpisované počas trvania FL ale bude zaradené do odpisovej skupiny 1, pričom sa bude musieť odpisovať len rovnomerným spôsobom odpisu s možnosťou prerušenia odpisov.
 • Odpisovanie vozidla sa uskutoční od mesiaca zaradenia do majetku.
 • Limitovaná výška daňovo uznateľných odpisov bude pri vozidlách nad 48-tisíc eur v závislosti na dosiahnutej výške daňového základu. Ak bude daňový základ nižší ako 12-tisíc eur, nebude daňovým výdavkom časť odpisu automobilu nad hodnotu 12-tisíc eur. Ak má daňovník v majetku viac takýchto automobilov, berie sa do úvahy vždy násobok počtu automobilov a hodnoty 12-tisíc eur, a to tak pre účely základu dane, ako aj odpisov.
 • Pri FL sa do nákladov premietajú odpisy vozidla a nie finančná časť splátky nájmu ako u OL
 • Ak klient nepreukáže 100 % využitie vozidla len na podnikateľské účely, bude musieť krátiť všetky náklady spojené s obstaraním, využitím a údržbou vozidla a taktiež odpisy vozidla.
 • Výpočet daňovo uznateľnej zostatkovej ceny po predčasnom končení FL bude zložitejší.
 • Klient naďalej bude musieť platiť daň z motorových vozidiel podľa nového zákona o DzMV.

Operatívny lízing

 • Vozidlo je zaradené do majetku prenajímateľa.
 • Nájom vozidla bude daňovo uznateľný náklad až po jeho úhrade.
 • Limit daňovo uznateľnej výšky nákladov na nájom bude maximálne 14 400 eur v závislosti od výšky dosiahnutého daňového základu. Limit sa však týka len finančnej časti splátky operatívneho lízingu, nie služieb.
 • Nájomca nemá starosti s odpisom vozidla z majetku, keďže ho nevlastní. Nemá tiež starosti s krátením daňovo uznateľných nákladov a odpisov, platením dane z motorových vozidiel a ostatných nákladov.

Nákup vozidla na úver alebo v hotovosti

 • Vozidlo je zaradené do majetku nájomcu.
 • Vozidlo zostane zaradené do odpisovej skupiny 1, pričom sa bude musieť odpisovať len rovnomerným spôsobom odpisovania s možnosťou prerušenia odpisov.
 • Odpisovanie vozidla sa uskutoční od mesiaca zaradenia do majetku.
 • Limitovaná výška daňovo uznateľných odpisov bude pri vozidlách nad 48-tisíc eur v závislosti od dosiahnutej výšky daňového základu.
 • Majiteľ (hotovosť, úver) alebo držiteľ (úver) vozidla naďalej bude musieť platiť daň z motorových vozidiel podľa nového zákona o DzMV.
 • Pokiaľ sa nepreukáže 100 % využitie vozidla len na podnikateľské účely, budú sa musieť krátiť všetky náklady spojené s obstaraním, využitím a údržbou vozidla a tiež odpisy vozidla.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *