Piatok 23. októbra. Meniny má Alojzia

Pri rozhodovaní o investíciách hrá úlohu i etika

Viac ako štvrtina Slovákov by z princípu neinvestovala do fondov, ktoré nakupujú kontroverzné tituly. Pre ďalších 46 % opýtaných hrá etika dôležitú úlohu, ale rozhodovali by sa podľa konkrétneho titulu a podľa prísľubu výnosu. Informácie vyplynuli z prieskumu investičnej skupiny Pioneer Investments v SR. 

Z eticky sporných oblastí biznisu sú Slováci najbenevolentnejší k ťažobnému priemyslu, kam by bolo určite alebo pravdepodobne ochotných investovať 73 percent opýtaných. Pre polovicu Slovákov je prijateľná aj investícia do výroby liehovín alebo do tabakového priemyslu (43%). Naopak, pre takmer polovicu respondentov je investičným tabu pornografický priemysel a pre necelú tretinu tituly spojené s produkciou zbraní.

Pätina Slovákov by sa nezdráhala vložiť peniaze do podielových fondov, ktoré nakupujú kontroverzné tituly. Investujú kvôli zisku a to, či má daný titul zlú povesť, alebo podniká v eticky spornom odvetví, pre nich nehrá rolu. Pre väčšinu Slovákov však etická rovina v investovaní význam má – viac ako štvrtina by do kontroverzných titulov neinvestovala z princípu nikdy, ďalších 46 % opýtaných by sa rozhodovalo podľa konkrétneho titulu a prísľubu výnosu.

„Na etiku investovania možno nazerať z viacerých uhlov. Pre správcovské spoločnosti, ako aj ďalšie finančné inštitúcie, ktoré sa venujú správe aktív, je kľúčovým parametrom dôveryhodnosť. Poctivý prístup a etickú stránku podnikania si rieši každá spoločnosť samostatne v rámci etických kódexov, ale zároveň sú pod dohľadom profesionálnych asociácií. Na Slovensku je v tomto smere aktívna Slovenská asociácia správcovských spoločností,“ hovorí Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments SR. „Ďalším faktorom je výber konkrétnych titulov do portfólií podielových fondov. Mnoho tzv. kontroverzných odvetví patrí medzi najvýnosnejšie, ale na druhej strane tu hrozí vyššie riziko poškodenia povesti a krízových situácií.

Etika je dôležitým faktorom pri správe fondu aj pre Johna Carey, výkonného viceprezidenta Pioneer Investments v USA a dlhoročného portfólio manažéra vlajkového fondu skupiny, ktorý hovorí: „Pri správe portfólia fondu Pioneer Fund sa všeobecne vyhýbam titulom zo sektora hazardných hier, liehovín a tabaku. Vždy vyhľadávam vysoko kvalitné spoločnosti vyplácajúcej dividendy, so silnými bilanciami, schopným manažmentom a etickými štandardmi. Tituly sa pritom snažím držať po dlhú dobu, kým ich hodnota nie je skutočne objavená trhom.“

Je/bola by pre Vás etická stránka investície dôležitejšia ako výnos? 

investovanie-a-etika Pri pohľade na konkrétny sektor by Slováci boli najbenevolentnejší k ropnému a ťažobnému priemyslu, kam by sa nezdráhalo investovať 42 % opýtaných. Asi pätina respondentov nemá problém ani s investíciou do výroby liehovín a tabakových výrobkov. Najproblémovejší je pre slovenských investorov pornografický priemysel, do ktorého by určite neinvestovala takmer polovica z nich, a tiež výroba zbraní. „Toto rozloženie je celkom logické. Na Slovensku všeobecne panuje vysoká tolerancia k alkoholu a fajčeniu a zároveň si mnohí z nás uvedomujú, že aj keď ide v prípade ťažobného priemyslu o biznis ‚na hrane‘, jeho produkty sú pre náš každodenný život dôležité. Na opačnom póle sa nachádzajú tituly z odvetví, ktoré už stoja za onou pomyselnou hranicou, takže pre mnohých spoluobčanov predstavujú už zo svojej podstaty tabu,“ komentuje Ovčarik.

„Extrémy, či už v oblasti finančných produktov, ťažby ropy alebo napríklad v oblasti voľnočasových aktivít, môžu človeka zaujímať len ako odklon od skutočného vyhodnotenia celkovej sily čohokoľvek, čo je posudzované,„ dopĺňa Carey, u ktorého krátkodobo populárne, tzv. trendy tituly alebo odvetvia s extrémnym výnosovým potenciálom, vždy vzbudzujú podozrenie. Dôležité je vždy vedieť, čo vlastníte a nikdy neinvestovať bezdôvodne do niečoho, o čom nie ste presvedčení alebo odporuje Vašim zásadám. Investovanie je špekulácia, ale múdry investor má pre takú špekuláciu vždy analyticky a výskumom podložené dôvody. Investovanie len na základe emócií všeobecne nebude dobre fungovať,“ uzatvára John Carey.

Do ktorých z týchto kontroverzných odvetví by ste boli ochotní investovať?

Určite áno

kontroverzne-odvetvia-investovanie

Prieskum realizovala investičná skupina Pioneer Investments v spolupráci s agentúrou Stem Mark v septembri 2014 na vzorke 500 mužov a žien vo veku 18 – 65 rokov s mesačným príjmom vyšším ak 800 eur. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial