Stvrtok 20. február. Meniny má Lívia

Priemerný Slovák dokáže ušetriť 84 eur mesačne

Makroekonomika 23.07.2015 | 10:38 0 Komentárov

So životom každého z nás sú spojené rôzne druhy výdavkov. Ide hlavne o náklady na bývanie, stravu, dopravu, ale aj mnoho ďalších. Hrubé výdavky priemernej slovenskej domácnosti v prvom kvartáli roka 2015 dosiahli výšku 399 EUR na osobu. Podľa údajov Štatistického úradu SR predstavovali príjmy slovenskej domácnosti počas prvých troch mesiacov tohto roka 483 EUR na osobu. 

Zo spomenutých čísel je teda zjavné, že na pokrytie výdavkov potrebujeme až takmer 83 % našich príjmov. Stále však existuje priestor na potenciálnu úsporu, ktorá predstavovala 84 EUR na jedného člena domácnosti.   

Hrubé príjmy a výdavky slovenských domácností [v EUR na osobu a mesiac]

1. kvartál 2015

v EUR

podiel v %

Hrubé peňažné výdavky

399

100%

Potraviny a nealkoholické nápoje

69

17%

Alkoholické nápoje a tabak

9

2%

Odievanie a obuv

17

4%

Bývanie, voda, elektrina, plyn a palivá

56

14%

Nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba bytu

19

5%

Zdravie

11

3%

Doprava

35

9%

Pošty a telekomunikácie

16

4%

Rekreácia a kultúra

19

5%

Vzdelávanie

2

1%

Hotely, kaviarne a reštaurácie

17

4%

Rozličné tovary a služby

14

4%

Ostatné hrubé výdavky

115

29%

Hrubé peňažné príjmy spolu

483

Potenciálna úspora

84

Zdroj: analytický tím Poštovej banky podľa ŠÚ SR, SLOVSTAT, 2015

Nie je žiadnym prekvapením, že väčšina našich výdavkov putuje na pokrytie základných potrieb, akými sú bývanie, potraviny, nápoje a ostatné výdavky, do ktorých spadajú napríklad dane, poistenie alebo splátky pôžičiek. Práve ostatné hrubé výdavky mali počas januára až marca 2015 najväčší, až 29 percentný, podiel na celkových výdavkoch slovenskej domácnosti. 

V absolútnom vyjadrení tak domácnosť na túto kategóriu minula 115 EUR na 1 svojho člena. Po nich náš rozpočet v najväčšej miere zaťažujú výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje. Tie predstavovali takmer pätinu celkových výdavkov, a teda 69 EUR na jednotlivca. Dvojciferný percentuálny podiel [14 %] na celkových výdavkoch patril ešte bývaniu a energiám.

Priemerná inflácia, r/r [v %]

1. Q 2015

2. Q 2015

Ceny spolu

-0,4%

-0,1%

Potraviny a nealkoholické nápoje

–1,7%

0,2%

Alkoholické nápoje a tabak

1,5%

1,1%

Odevy a obuv

1,6%

1,1%

Bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá

–0,6%

–0,7%

Nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domu

2,0%

2,4%

Zdravotníctvo

0,4%

0,8%

Doprava

–6,9%

–5,4%

Pošty a telekomunikácie

–0,4%

–0,1%

Rekreácia a kultúra

0,9%

0,4%

Vzdelávanie

3,1%

3,0%

Hotely, kaviarne a reštaurácie

1,4%

1,5%

Rozličné tovary a služby

1,8%

1,2%

Zdroj: analytický tím Poštovej banky podľa ŠÚ SR, 2015

Súčasťou nášho každodenného života je presun z miesta na miesto, či už do práce alebo domov,  nie je preto prekvapením, že spomedzi ostatných položiek míňame najviac na dopravu. Percentuálny podiel výdavkov na dopravu z celkových výdavkov dosiahol počas prvého štvrťroka 9 %, čo predstavuje 35 EUR na jedného člena domácnosti. V rozsahu od 4 % do 5% našich celkových výdavkov sme minuli na nábytok a vybavenie domácností, odevy a obuv, služby pôšt a telekomunikácií, rekreáciu a kultúru, ale rovnakú časť sme utratili aj v hoteloch, reštauráciách a kaviarňach.

Naopak, najmenej sme počas prvých troch mesiacov minuli na alkoholické nápoje a tabak, kam putovalo len 9 EUR [2 %] na osobu za mesiac. Nepatrný podiel, 0,5 % z celkových výdavkov, smeroval na vzdelávanie.  

Až 60 % celkových výdavkov tak vynakladá priemerná slovenská domácnosť na potraviny, bývanie a energie a ostatné výdavky, vrátane napríklad daní a splátok pôžičiek.

Napriek tomu, že za sebou máme už aj 2. kvartál roka 2015, údaje o príjmoch a výdavkoch domácností ešte nie sú k dispozícii. Z pohľadu na vývoj spotrebiteľských cien ale vyplýva, že k výrazným zmenám nedôjde. Inflácia u nás je síce stále záporná, no ceny v jednotlivých kategóriách spotrebiteľského koša v druhom štvrťroku v drvivej väčšine vzrástli. Slovenské domácnosti môže tešiť aspoň to, že ceny bývania a dopravy, ktoré ukrajujú nemalú časť z ich rozpočtov, sú stále nižšie ako pred rokom.

Počas druhého tohtoročného kvartálu v najväčšej miere, o viac ako – 5%, ceny medziročne klesli v doprave, a to najmä zavedením bezplatných vlakov pre vybrané skupiny obyvateľstva.  Ceny poklesli aj v prípade bývania, ale len o – 0,7 %.

Dominika Ondrová, analytička Poštovej banky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *