Utorok 18. decembra. Meniny má Sláva

Priemerný Slovák zarábal v druhom kvartáli 781 eur

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v 2. štvrťroku medziročne vzrástla o 3% na 781 eur. Vyšší prírastok spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá sa medziročne znížila o 0,9%. Sezónne očistená nominálna mzda sa oproti 1. štvrťroku 2011 zvýšila o 0,7%.

Najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu mali zamestnanci vo finančných a pois­ťovacích činnostiach (1 693 eur), v informačných a ko­munikačných činnostiach (1 482 eur), v do­dávke elektriny a plynu (1 477 eur). Najnižšiu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stra­vo­vacích službách (479 eur), ostatných činnostiach (575 eur) a v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove (580 eur), z toho v poľnohospodárstve (579 eur).

Priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v malých podnikoch do 19 zamestnancov o 6,7 % na 696 eur a v podnikoch s 20 a viac zamestnancami o 2,9 % na 891 eur. V príspevko­vých organizáciách zostala na úrovni 681 eur. V rozpočtových organizáciách klesla o 2,4 % na 770 eur.

Vo všetkých krajoch bola priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca vyššia ako v 2. štvrťroku 2010. Najviac sa mzda zvýšila v Trnavskom kraji (o 4,9 %). V ostatných krajoch bol medziročný prírastok mzdy v intervale od 0,9 % (Košický kraj) do 4,4 % (Nitriansky kraj). Vyššia ako v prie­me­re za celé hospodárstvo bola priemerná nominálna mesačná mzda len v Bratislavskom kraji (997 eur). V ostatných krajoch sa hodnota mzdy pohybovala od 592 eur (Prešovský kraj) do 729 eur (Trnavský kraj).

V 1. polroku dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 763 eur. Medziročne sa zvýšila o 3 %, reálna mzda klesla o 0,6 %. Rast nominálnej mzdy bol o 0,2 p. b. rýchlejší ako v rovnakom období minulého roka.

Zdroj. Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *