Sobota 20. októbra. Meniny má Vendelín

Priemysel rástol, v stavebníctve sa zmierňuje pokles

V júli sa zmiernil medziročný pokles stavebnej produkcie na 3,3%. Prvýkrát od augusta 2009 vzrástli stavebné práce na novej výstavbe, rekonštrukciách a modernizáciách. V priemyselnej produkcii pokračovala v júli tendencia medziročného rastu.

Index priemyselnej produkcie (IPP) sa v júli medziročne zvýšil o 16,8% vplyvom rastu v priemyselnej výrobe o 21,5%, v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 0,3%. V ťažbe a dobývaní klesol o 7,1%.

Objem stavebnej produkcie dosiahol 525,5 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia o 2% vyššia ako v júni.

Komentár VÚB k priemyselnej produkcii

Priemyselná produkcia v júli prekvapivo spomalila svoje tempo medziročného rastu na 16,8% r/r z 23,5% v júni. Analytici pritom očakávali zrýchlenie rastu produkcie k úrovni 27%. Pod spomalenie rastu sa podpísal najmä 7%-ný pokles produkcie v ťažbe nerastných surovín a stagnácia produkcie v sieťových odvetviach. Kľúčová priemyselná výroba pritom oproti spomínaným dvom segmentom priemyslu spomalila svoj rast miernejšie, konkrétne na 21,5% z 24% v júni. V rámci nej zaznamenali najvyššie medziročné rasty produkcie práve kľúčové odvetvia ekonomiky – výroba elektroniky, výroba automobilov a výroba strojov. Rast produkcie naopak výraznejšie spomalil vo výrobe kovov.

V auguste očakávame pokračovanie spomaľovania medziročného rastu celkovej priemyselnej produkcie k úrovni 13%, kde okrem výpadku výroby kvôli dovolenkám bude zohrávať úlohu aj vyššia porovnávacia báza z minulého roku, kedy začal priemysel zaznamenávať prvé výraznejšie známky oživenia. To naznačuje aj úroveň dôvery v priemysle, ktorá zaznamenala v auguste vplyvom horších očakávaní ohľadom budúcej produkcie a súčasného dopytu zhoršenie.

Komentár VÚB k stavebnej produkcii

Stavebná produkcia pokračovala v júli zmierňovaní svojho medziročného poklesu na úroveň -3,3% r/r z -6,6% v júni a priemerného poklesu o -9,5% v prvom polroku. Zásluhu na zmiernení prepadu produkcie majú najmä nová výstavba, rekonštrukcie a modernizácie v rámci tuzemskej produkcie, ktoré po desiatich mesiacoch poklesov opäť mierne vzrástli (+0,3% r/r). Opravy a údržba naopak po predchádzajúcich štyroch mesiacov zrýchľovania svojho medziročného rastu klesli o 12,4%. Stavebná produkcia v zahraničí ostala naďalej slabou, keď zaznamenala pokles o 35,1% r/r. Dôvera v stavebníctve ani v auguste nezaznamenala nijaké zlepšenia, stále sa pohybuje blízko najslabších úrovní v tomto roku, preto zlepšený vývoj produkcie v júli pripisujeme skôr sezónnym faktorom ako možnému obratu v trende.

Komentár UCB k vývoju priemyslu

Júlová priemyselná výroba výrazne spomalila svoj trend rastu z prvého polroka a za posledný mesiac tak sledujeme po zohľadnení sezónnych vplyvov dokonca pokles výroby o 3,9% (sez. o.) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Medziročný nárast výroby v priemysle o 21,6% je tak ukrytý najmä v nízkej báze minulého krízového roka. Ku spomaleniu rastu došlo skoro vo všetkých odvetviach, na plyn pridala len farmácia, ktorá má však minimálny podiel na priemyselnej produkcii.

Spomalenie zaznamenali automobilky ako aj výroba spotrebnej elektroniky avšak stále si udržiavajú trend nárastu produkcie. Naopak hutníctvo na Slovensku už vyrába menej (medzimesačný prepad o 16% sez. o.). Priemysel sa tak priblížil ku predkrízovej úrovni a po znovuoživení v prvom polroku sledujeme prechod ku stagnácii. Nemecké indikátory IFO a ZEW naznačujú spomalenie medziročného rastu do konca roka, čo predstavuje mierny pokles produkcie a poukazuje na riziká dvojitého dna v priemysle. Ak nastane druhé dno, jeho hĺbka bude pravdepodobne značne menšia ako v najhorších časoch začiatkom minulého roka.

Zdroj: ŠÚ SR, VÚB – Martin Lenko, UniCredit Bank – Dávid Dereník.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *