Piatok 05. júna. Meniny má Laura

Príjmová hranica hypotéky pre mladých klesne od júna o 121 eur

Hypotéku pre mladých bude môcť od júna získať menej ľudí. Maximálny zárobok, pri ktorom ju bude možné získať, klesne od zo súčasných 1287 eur na 1 166 eur. 

Podmienkou získania štátom dotovanej hypotéky pre mladých je okrem veku do 35 rokov aj príjmové kritériumu. Priemerná hrubá mzda žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok nesmie byť vyššia ako 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve (resp. 2,6-násobok v prípade dvojíc). Hranica príjmu sa tak mení štyrikrát ročne a najvyššiu úroveň dosahuje pravidelne počas druhého štvrťroka, pretože vtedy vychádza z priemernej mzdy za obdobie, keď priemernú mzdu zvyšujú trináste platy a odmeny z konca predchádzajúceho roka.

„Priemerná mzda v národnom hospodárstve za prvý kvartál 2017 dosiahla 897 eur, vďaka čomu od 1. júla klesne príjmová hranica na získanie dotovanej hypotéky pre mladých zo súčasných 1 287 eur na približne 1 166 eur,“ uvádza Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne. Presná hranica bude známa 7. júna po zverejnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve Štatistickým úradom SR.

Vzniká tu tak priestor pre uchádzačov o úver, ktorí by sa podľa nových podmienok nemuseli kvalifikovať pre štátnu bonifikáciu. „Z pohľadu priznania nároku na štátny príspevok je totiž rozhodujúci dátum podania žiadosti, nie dátum podpisu zmlúv či čerpania úveru. Pri podaní žiadosti do konca tohto júna tak majú klienti ešte niekoľko mesiacov k dobru,“ vysvetľuje Lenka Hritzová, vedúca oddelenia retailových úverov Slovenskej sporiteľne. Záujemca si takto dokáže vopred zabezpečiť zvýhodnené podmienky, ktoré by v prípade podania žiadosti po prvom júli už nemusel získať.

O hypotekárnych úveroch pre mladých

  • o úver môžete požiadať najneskôr v deň 35. narodenín,
  • úrokové zvýhodnenie platí päť rokov a dosahuje tri percentá, z toho dve kryje štát a jedno percento banka,
  • výška príjmu žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prekročiť 1,3 násobok (2,6 násobok pri dvojiciach) príjmu v národnom hospodárstve,
  • úrokové zvýhodnenie môžete získať najviac na sumu 50 000 eur, požičať si však môžete aj viac. Časť úveru prekračujúca maximálnu hranicu sa už bude úročiť štandardne,
  • počas piatich rokov po poskytnutí úveru je možné celý úver alebo aj jeho časť  kedykoľvek predčasne splatiť bez poplatku, ak tak však klient urobí počas prvých štyroch rokov po podpise zmluvy a celý úver predčasne vyplatí, musí štátu vrátiť celú sumu dovtedy vyplatených príspevkov,
  • úver je možné použiť na kúpu, výstavbu, zmenu a údržbu nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo na kúpu podielu na takejto nehnuteľnosti,
  • hypotéku pre mladých nie je možné použiť na vyplatenie iného úveru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *