Streda 03. júna. Meniny má Karolína

Prima banka v reklame zavádzala

Rada pre reklamu vyhodnotila reklamný spot Prima banky za klamlivý. Ide o reklamu s názvom „Nechajte sa odmeňovať za každú platbu kartou“

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu začala konanie na základe podnetu spotrebiteľa. Ten namietal voči tvrdeniu banky, ktorá v spote uvádza, že jej klient bude odmenený za „KAŽDÚ platbu kartou.“ To je podľa sťažovateľa nepravdivé tvrdenie, keďže odmena za platbu kartou je limitovaná do výšky poplatku za Osobný účet.

O tom však reklama mlčí a táto informácia sa nedá dohľadať ani na web stránke Prima banky. Nikde v reklame sa nespomína žiaden limit odmeny, ktorá môže byť pripísaná na účet a už vonkoncom nie je odkomunikované, že sa v podstate jedná len o zľavu z poplatkov. Výrok, že klient dostane odmenu „za každú platbu kartou“ je podľa sťažovateľa nepravdivý.

Rada dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a, že TV spot: „Nechajte sa odmeňovať za každú platbu kartou“, zadávateľa: Prima banka Slovensko, a.s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 2 a čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu.

Zákazník totiž získa maximálnu odmenu za platbu kartou len do výšky 3,90 eur, čo je poplatok za vedenie účtu. Po dovŕšení tejto sumy už odmenu nedostáva.

„Táto skutočnosť však v reklame uvedená nie je, a z deja reklamy, ako aj z jej textu táto podmienka ani nevyplýva,“ uvádza rada.

Naopak, reklama môže vyvolať v spotrebiteľovi mylný dojem, že čím viac platieb kartou klient urobí, tým väčšia časť peňazí mu bude vrátená. Tvrdenie „za každú platbu kartou“, je podľa Rady klamlivé.

Banka síce v reklame uviedla text, že „odmena sa vzťahuje na zrealizované a zaúčtované bezhotovostné platby kartou v zmysle Všeobecných obchodných podmienok“, avšak rada je toho názoru, že len odkaz na Všeobecné obchodné podmienky v tomto prípade nie je postačujúci.

V reklama bolo podľa rady dosť priestoru pre bližšiu definíciu podmienok, resp. explicitnejšie uvedenie charakteristík benefitu priamo v spote. Zadávateľ nemusel napríklad v reklame použiť slovo „každú“. Komisia vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex. 

Rada pre reklamu rozhodovala i o spote VÚB – „Zafixujte si dobrý úrok na tááákto dlho“,

Rovnako v tomto prípade postupovala na základe sťažnosti fyzickej osoby. Sťažovateľ reklame vytýka, že spot neposkytuje objektívne informácie o všetkých podmienkach na získanie špeciálnej úrokovej sadzby a reklamu považuje za klamlivú a zavádzajúcu.

Arbitrážna komisia rady však dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Zafixujte si úrok na tááákto dlho“ nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

Cieľom predmetnej reklamy je komunikácia hypotéky s možnosťou zafixovať si úrok vo výške 1,49 percenta p.a. na obdobie až desať rokov. „Reklama jasne a zrozumiteľne komunikuje podmienky propagovanej ponuky a rada nie je toho názoru, že v spote odznie informácia, či údaj, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa,“ uviedla Arbitrážna komisia Rady pre reklamu.

VÚB banka podľa nej venovala dostatočnú pozornosť informovaniu o charakteristikách produktu, vrátane výšky úroku a skutočnosti, že dĺžka fixácie úroku môže byť „až“ 10 rokov, z čoho je zrejmé, že zákazník si môže úrok zafixovať aj na kratšie obdobie.

„Samotný reprezentatívny príklad, uvedený v reklame zrozumiteľne vysvetľuje náklady na hypotéku a explicitne informuje klienta aj o podmienke úhrady poplatku za poskytnutie hypotéky a špeciálneho poplatku za úrok,“ uvádza rada.

S námietkou sťažovateľa na to, že reklama propaguje fixáciu úroku na desať rokov a reprezentatívny príklad demonštruje náklady na hypotéku pri fixácii úroku na osem rokov sa komisia nestotožnila, keďže aj v samotnom spote je jasne uvedené, že fixácia úroku môže byť až na desať rokov, a teda aj na kratšie obdobie, a je preto akceptovateľné, keď reprezentatívny príklad počíta s kratšou dobou fixácie.

Dodala, že v reklame nechýba žiadna podstatná informácia, ktorú si spotrebiteľ môže overiť aj na internetovej stránke spoločnosti a priemerný spotrebiteľ môže podľa rady urobiť kvalifikované rozhodnutie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *