Utorok 11. augusta. Meniny má Zuzana

Prišiel čas na prihlásenie pohľadávok voči Rapid life

Poistenie 30.01.2018 | 11:26 0 Komentárov

Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na životnú poisťovňu Rapid life. Klienti poisťovne a ostatní veritelia teraz majú 45 dni na prihlásenie svojich pohľadávok.

Správkyňou konkurznej podstaty je košická advokátka Dana Husťáková. Jej je potrebné doručovať nároky na majetok poisťovne. Prihláška sa podáva v jednej kópii do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednej kópii na okresnom súde.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Je potrebné pripojiť dokumentáciu preukazujúcu oprávnenosť pohľadávky, ako napríklad poistnú zmluvu, poistku a podobne.

Prihlásiť je potrebné aj pohľadávky, ktoré si spotrebitelia už uplatňujú prostredníctvom súdu alebo v exekučnom konaní. Prihlášku nemožno neskôr opraviť ani doplniť. Nesprávne alebo neúplne vyplnená prihláška pohľadávky môže viesť podľa centrálnej banky k jej neuspokojeniu.

Nezisková organizácia Spotrebiteľské Centrum ponúka klientom poisťovne pomoc. Môže podať konkurzné prihlášky v mene spotrebiteľov, ktorí sa na ňu obrátili alebo obrátia. „Prvé žiadosti o zastupovanie spotrebiteľov v konkurznom konaní sme už skontrolovali v predchádzajúcich týždňoch,“ oznámilo Spotrebiteľské centrum.

Poistencom, ktorí sa rozhodli podať konkurznú prihlášku sami, pripraví Spotrebiteľské Centrum vzor, podľa ktorého si ju budú môcť vyplniť. Odporúča sa preto sledovať webovú stránku organizácie. www.spotrebitelskecentrum.sk „Upozorňujeme však, že na nesprávne podanú prihlášku sa neprihliada, preto pred jej podaním si ju nechajte skontrolovať advokátovi,“ zdôrazňuje Centrum. Zároveň upozorňuje, že:

  • Poskytnuté garancie a prísľuby bývalého vedenia nie sú konkurznými prihláškami, prihlásiť sa preto musíte.
  • Peniaze, ktoré si nebudete uplatňovať v konkurze už nikdy nezískate, ani v prípade, ak by sa do Rapidu dostal majetok.
  • Dňom vyhlásenia konkurzu vaša poistná zmluva zanikla!
  • Prihláška musí byť podaná v jednom rovnopise u správcu, na predpísanom tlačivea musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. V jednom rovnopise sa prihláška zasiela aj na súd.
  • Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
  • Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.

„Poškodených je 14 730 fyzických osôb a okolo 50 právnických osôb v celkovej výške 26 miliónov eur,“ uviedla ešte pred časom nútená správkyňa Irena Sopková. Majetok poisťovne je však minimálny. Otázne tak je, či sa klienti k nejakým peniazom dostanú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial