Utorok 23. októbra. Meniny má Alojzia

Prognózy pre smerovanie trhov po zvolení D. Trumpa

Navzdory tomu, čo očakávali politickí komentátori, Demokrati a v mnohých ohľadoch dokonca in Republikáni, Donald Trump bude ďalším prezidentom Spojených Štátov. Trhy to pravdepodobne budú vnímať negatívne, nakoľko Trumpova reštriktívna politika ohľadom imigrácie a voľného obchodu má potenciál poškodiť rast USA. 

  • Nick Peters, Manažér portfólia – Fidelity Multi Asset

Trumpovo pôsobenie v prezidentskom úrade tiež prináša väčšiu politickú neistotu a podkopáva dôveru v otvorenosť medzinárodného systému. Aj keď ide o abstraktné riziká a je ťažké odhadnúť, ako ich trhy ocenia, je pravdepodobné, že aspoň oslabia sentiment. Najlepšou voľbou pre Trumpov prezidentský úrad je, že jeho politika bude Kongresom zmarená, pričom dokonca aj Republikáni pravdepodobne budú voči určitým návrhom oponovať.

Pre rozvíjajúce sa trhy (EM) tu však existujú značné riziká. Prezidentský úrad USA má výrazný vplyv na stratégie týkajúce sa rozvíjajúcich sa trhov, ako sú obchodné tarify a bariéry, opätovné prerokovanie dohody NAFTA alebo určenie menových manipulátorov (pozor Čína alebo Kórea). Kým ekonomická výhodnosť by mohla poslúžiť na obmedzenie negatívnych dopadov, sentiment môže utrpieť spontánnu ranu – najmä v Mexiku.

  • Dierk Brandenburg, Hlavný Analytik Fidelity pre Fixed Income

Ľudia chcú zmenu a sú pripravení zariskovať s Trumpom. Jeho nepredvídateľné správanie počas celej kampane a jeho neortodoxné názory trhy neprijmú veľmi dobre, aspoň krátkodobo nie. 

Zvolenie Trumpa bude vzpruhou pre populistické hnutia na celom svete a určite povzbudia zástancov Brexitu v Spojenom kráľovstve, ktorí v ňom vidia priateľskejšieho partnera na vyjednávanie obchodných dohôd. Počas najbližších 12 mesiacov sa v Európe bude konať niekoľko kľúčových volieb, ktoré môžu priniesť ďalšie prekvapenia.

Protekcionistická mantra novej administratívy urobí škrt cez rozpočet pri niektorých kľúčových obchodných dohodách, na ktorých sa USA už podieľajú. Možnosť vyšších taríf tieto krajiny nepoteší, najmä na rozvíjajúcich sa trhoch, pre ktoré je globálny obchod hlavným zdrojom rastu.

Avšak okrem toho Trump bude mať ťažkosti s napĺňaním všetkých svojich predvolebných sľubov, najmä v oblastiach, kde bude potrebovať podporu veľmi rozdelenej Republikánskej strany a rozpolteného Kongresu.

Pár dní potrvá , kým sa prach usadí a pravdepodobne v bezprostredných dozvukoch volieb uvidíme obchod v duchu „predávame Ameriku“, ktorý môže zaťažiť americké pevné výnosy a akcie.

Avšak po prvotnej reakcii tento výsledok volieb nie je až takou zlou správou pre americké aktíva. Republikánsky prezident sa prezentuje ako silný zástanca nízkych daní pre firmy aj domácnosti, čo by po prípadnom zavedení nakoniec mohlo byť pre americký korporátny sektor prínosom. 

Oveľa voľnejšia fiškálna politika vláde USA nijak neuľahčí dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu, pričom nadchádzajúca debata o dlhovom strope, ktorá sa má uskutočniť v marci 2017, bude ešte opakujúcou sa témou rozhovorov vo Washingtone. Odhadujem, že navrhovaný fiškálny stimul povedie k zdvojnásobeniu zostávajúceho federálneho dlhu v najbližšej dekáde a tiež k výraznému rozšíreniu primárneho deficitu USA (podľa rozpočtového modelu Penn-Wharton).

Vysoká volatilita a neistota môžu dotlačiť Fed k tomu, aby na svojom decembrovom stretnutí udržali sadzby na rovnakej úrovni na rozdiel od toho, čo trhy až donedávna očakávali. 

Avšak do budúcna bude trh čoskoro pri oceňovaní uplatňovať viac jastrabí postoj FOMC, aj keď len v reakcii na silnú dávku fiškálnych stimulov, ktoré prinesie nová vláda. Netto netto, toto nie je dobré nastavenie pre americké štátne dlhopisy, ktoré sa pravdepodobne dostanú pod tlak a s krivkou, ktorá bude v dôsledku toho stále strmšia.

  • Angel Agudo, Manažér portfólia – US Equities

Z ostrého a kontroverzného súboja o prezidentský úrad vyšiel ako víťaz Donald Trump. Prezidentské voľby 2016 boli rozhodne tým najspornejším a najneistejším súbojom, aký sme už dlho nezažili.  

Bez ohľadu na počiatočné reakciu trhu si nemyslím, že výsledok amerických prezidentských volieb určuje, ako sa trhy budú správať v dlhodobom horizonte. Niekoľko štúdií preukázalo, že výsledky prezidentských volieb majú len obmedzený vplyv na výkon trhu USA a nemyslím si, že tentoraz to bude iné. Navyše, skôr ako začneme diskutovať o potenciálnych dopadoch na jednotlivé odvetvia, je potrebné zopakovať, že právomoci prezidenta USA sú obmedzené, keďže tu existuje odluka výkonnej, zákonodarnej a súdnej moci.

Pred uvedením do praxe musia byť všetky federálne zákony schválené Kongresom. V dôsledku toho, bez ohľadu na väčšinu republikánov v Kongrese, bude ťažké presadzovať nejaké extrémne zákony vzhľadom na zákonodarnú štruktúru v USA. Preto je dôležité, aby sa investori naďalej zameriavali na základy firiem a nenechali sa zaskočiť hlukom a volatilitou, ktoré takéto udalosti vyvolávajú.

Takže po tom, čo som povedal vyššie a vzhľadom na to, že trh zvažoval ako základný výsledok víťazstvo Clintonovej, toto víťazstvo Trumpa pravdepodobne spočiatku spustí vlnu volatility. Z fiškálneho, monetárneho, obchodného a legislatívneho pohľadu je Trump všeobecne vnímaný ako človek, ktorý by mohol priniesť bezprecedentnú politickú neistotu. V dôsledku toho by štátne cenné papiere a zlato mohli spočiatku profitovať z tokov z bezpečných investícií, keďže investori sa dostávajú do risk-off režimu. Z krátkodobého výhľadu tiež očakávam vyššiu fluktuáciu US dolára z dôvodu neistoty v oblasti obchodnej politiky.

Väčší fiškálny stimul, repatriácia a protekcionizmus by mali podporiť americký dolár, najmä voči mexickému pesu a čínskemu jüanu. Pán Trump sa skutočne opakovane zameriaval na obchodné dohody s Mexikom a Čínou. V podobnom duchu bola aj výrazne prísnejšia imigračná kontrola kľúčovým stredobodom Trumpovej kampane. Odvetvia, ktoré sú najvýraznejšie ovplyvnené jeho návrhmi ohľadom imigračnej politiky sú odvetvia s vysokým podielom lacnej pracovnej sily. Najlepším príkladom je poľnohospodárstvo (farmárstvo, rybolov a lesníctvo), kde je výrazný podiel nelegálnych pracovníkov.

V rámci akcií, po počiatočnom období volatility, by v krátko- až strednodobom horizonte mohlo byť nápomocné zníženie sadzby korporátnej dane (v prípade zavedenia podľa uvedeného návrhu). Pokiaľ ide o odvetvia, zdravotníctvo by po prehre Clintonovej malo zaznamenať počiatočné vzpruženie a o jeho budúcej ceste sa rozhodne po tom, ako Trump viac objasní svoje plány ohľadom Zákona o dostupnej zdravotnej starostlivosti (Obamcare) a cenovej politiky liekov. Finančný sektor by tiež mohol profitovať, ak Trump dodrží svoj predvolebný sľub ohľadom zníženia regulácie. 

Vo volebnej kampani, ktorú poznačili výrazné rozdiely v politike, bola jedna oblasť, kde Clintonová a Trump vzácne našli spoločnú reč : fiškálne náklady. Keďže existuje všeobecný názor, že monetárna politika sa blíži k svojim limitom, ďalšou politickou pákou, ktorá sa pravdepodobne zatiahne budú fiškálne stimuly, konkrétne výdavky na infraštruktúru. Po desaťročiach podpriemerného investovania do infraštruktúry sa zdá, že zastaraná infraštruktúra v USA jasne spôsobuje napätie v raste HDP.

Okrem toho, rozpočet obrany tiež v posledných rokoch zaznamenal znižovanie a ďalšie výrazné znižovania sú v kontexte pretrvávajúcich globálnych bezpečnostných obáv asi nepravdepodobné. Republikáni sú vo všeobecnosti považovaní za stranu naklonenú v prospech obrany a preto niet divu, že Donald Trump vyjadroval svoj názor v prospech zvyšovania rozpočtu obrany. Keďže Trump aj Clintonová sa v týchto oblastiach zhodovali, niečo z toho už na trhu stratilo význam, ale v oboch oblastiach existujú výrazné investičné príležitosti. 

Keď trh prekoná rozruch okolo volieb a ich výsledkov, ďalej sa bude pozornosť venovať Federálnemu rezervnému systému USA (Fed) a tiež zvyšovaniu úrokových sadzieb. Inflácia a mzdy USA sa naďalej zvyšovali a až donedávna bolo decembrové zvýšenie sadzieb veľmi pravdepodobné. Budeme si musieť počkať, či toto nečakané víťazstvo Donalda Trumpa bude mať na ich rozhodnutie nejaký vplyv.

Pri pohľade do roku 2017 je ekonomika USA stále v dobrej kondícii a v budúcnosti by mala miernym tempom napredovať. Rast bude pravdepodobne podporený silným pracovným trhom, výraznou spotrebou a pokračujúcim oživovaním na trhu bývania. Vo všeobecnosti možno povedať, že v USA je ešte stále veľké množstvo investičných príležitostí, ale treba si uvedomiť, že sme v pokročilých fázach obchodného cyklu a, na agregátnych úrovniach, sú marže vysoké a násobky oceňovania nie sú nízke. Na súčasnom trhu treba byť vyberavý.

  • Bryan Collins, Manažér portfólia – Asian Fixed Income

Vďaka novozvolenému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a zmene vlády by sme ešte pred oficiálnym odovzdaním úradu v roku 2017 mohli zaznamenať prispôsobenie sa aktuálnemu tempu trhov. Americké štátne dlhopisy sa môžu spočiatku zotaviť a následne začať prudšie stúpať, keď sa uvoľnia očakávania ďalšieho posilňovania amerického dolára voči ostatným dôležitým menám.

Obnovený dôraz na fiškálne stimuly by mohol viesť k ďalším smerniciam podporujúcim celkovú infraštruktúru, čo je z dlhodobého pohľadu pre rast USA všeobecne pozitívne. Avšak v krátkodobom horizonte by miernejšia inflácia a potenciálne väčšie fiškálne výdavky v USA mohli spôsobiť oslabenie dolára voči Euro. Slabší US dolár voči Euro by pre ázijské ekonomiky mohol byť celkove prospešný vzhľadom na vysokú závislosť tohto regiónu na dovoze ropy, čo bude inflačné tlaky udržiavať na utlmenej úrovni.

Ázijský región naďalej expanduje rýchlejším tempom ako jeho západné náprotivné regióny, pričom väčšina centrálnych bánk má stále kapacitu na stimulovanie rastu prostredníctvom monetárnych a fiškálnych opatrení.

Kým obchod medzi USA a Áziou bude možno dlhodobo mierne menej pozitívny, stále vidíme zaujímavé príležitosti pre investovanie do ázijských investícií s pevnými výnosmi. Ázijské investície s pevným výnosom ponúkajú príťažlivé rizikovo vyvážené výnosy, podporené odolnými korporátnymi fundamentmi a atraktívnym oceňovaním v porovnaní s ostatnými triedami aktív s pevnými výnosmi.

Kým konvergencia nákladov financovania onshore a offshore čínskych úverov viedla k zrýchleniu emisií na úverových trhoch USA v poslednej dobe tak pre prvotných ako aj existujúcich emitentov, technické faktory pre ázijské vysoko výnosové investície a čínske vysoko výnosové investície by mali zostať silné, nakoľko pretrváva deficit dopytu/ponuky.

Dlhopisy RMB sú jednou z najrýchlejšie rastúcich tried aktív s vysoko kvalitnými podkladovými cennými papiermi, menšou citlivosťou na pohyby úrokových sadzieb na Západe a nízkou koreláciou (tak onshore ako aj offshore RMB dlhopisov) voči triedam aktív s pevnými výnosmi. Navyše, RMB ako najnovšia rezervná mena preukazuje nízku volatilitu a v kombinácii s inými hlavnými menami ponúka diverzifikáciu prínosov. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *