Nedeľa 15. septembra. Meniny má Jolana

Prvá penzijná Poštovej banky má už iba otvorené fondy

Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky bude mať od 17. marca vo svojom portfóliu už iba otvorené fondy. Zmenu si vyžiadala legislatíva. PPSS mala uzatvorené podielové fondy ako jediná na spoločnosť trhu.

Pôvodných 41 fondov sa pod dohľadom NBS zlúčilo do štyroch. Celkový objem spravovaného majetku ku dňu premeny bol viac ako 28 miliónov eur. Viac ako 55 tisíc podielnikov tak môže bez obmedzenia pokračovať v zhodnocovaní svojho majetku a v prípade potreby môžu kedykoľvek požiadať o vyplatenie časti alebo celej aktuálnej hodnoty podielových fondov.

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva PPSS Stanislav Žofčák zdôraznil, že pri transformácii fondov sa riadili pravidlo, že každý fond bol transformovaný do rovnakej alebo miernejšej rizikovej kategórie: „Od 17. marca 2010 sa budú všetky bývalé uzatvorené fondy správať ako štandardné otvorené fondy. Svojim zameraním ostávajú všetky v kategórii zmiešaných podielových fondoch.“ V prípade výberu klienti neplatia výstupné poplatky. Celkovo má PPSS vo svojom portfóliu 10 fondov.

Aký je rozdiel medzi otvoreným a uzatvoreným podielovým fondom?

V prípade uzavretého fondu musí správca zabezpečiť jeho obchodovateľnosť na verejnom trhu, právo predložiť podielový list na vyplatenie má však podielnik až po uplynutí doby, na ktorú bol fond založený. Otvorený podielový fond ponúka podielnikom možnosť kedykoľvek z fondu vystúpiť a požiadať o vyplatenie aktuálnej hodnoty podielu. Pre zrejmé výhody otvorených podielových fondov smeruje väčšina investícií práve do týchto typov fondov. 

Definícia podľa
Asociácie správcovských spoločností .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *