Stvrtok 13. decembra. Meniny má Lucia

Raiffeisen Capital Management: Mesačný report na kapitálových trhoch

Prostredie kapitálového trhu sa v novembri opäť vyznačovalo veľkými výkyvmi. Akciové trhy rýchlo sa rozvíjajúcich krajín čiastočne zaznamenali výrazné straty – predovšetkým Čína a India.

Príčinou kurzových strát boli opätovne rastúce rizikové prirážky na dlhopisy okrajových štátov eurozóny (Grécko, Portugalsko, Írsko, Taliansko, Španielsko), ako aj stále nové, sčasti úplne nečakané politické zvraty v dlhovej kríze eurozóny a opätovne rastúce obavy z výraznejšieho hospodárskeho oslabenia v Číne. Navyše, v USA sa opäť nepodarilo dosiahnuť dohodu o budúcej sanácii rozpočtu.

Z kompromisu týkajúceho sa štátneho rozpočtu, ktorý bol oznámený len v auguste, teda prakticky už nič nezostalo. Je to vývoj, ktorého sme sa už vtedy obávali. Zároveň sa tým dodatočne potvrdilo aj rozhodnutie ratingovej agentúry Standard & Poor’s, ktorá ešte bezprostredne pred augustovým kompromisom odobrala Spojeným štátom najvyššie hodnotenie AAA, čo odôvodnila okrem iného aj vnútropolitickým odporom proti trvalej sanácii rozpočtu. Okrem pobúrených reakcií a urazenej pýchy však republikáni ani demokrati neboli schopní vzniesť žiadne opodstatnené námietky voči tomuto, očividne až príliš presnému hodnoteniu. Dlh USA je síce najvyšší na svete, Američania ako majitelia svetovej rezervnej meny však dnes ešte stále majú určitý časový priestor na to, aby štátne financie dostali pod kontrolu. Eurozóna sa v tejto súvislosti nachádza v zložitej situácii – a riešenie je stále v nedohľadne.

Jedno krízové stretnutie strieda ďalšie a navyše panuje stále väčšia politická neistota. Prekvapujúce ohlásenie gréckeho referenda o záchranných balíčkoch, na ktorých sa všetci šéfovia vlád už definitívne dohodli (vrátane ich podmienok), zasiahlo začiatkom novembra úplne nečakane všetky vlády, ako aj finančné trhy. Referendum sa následne zrušilo a kabinet premiéra Papandreoua v Aténach uvoľnil miesto novej vláde technokratov. Ani od nej však vzhľadom na katastrofálne rámcové podmienky nemožno očakávať zázraky. Aj novovytvorená vláda v Taliansku medzitým bojuje o to, aby úsporným balíčkom v hodnote 30 miliárd eur obnovila dôveru finančných trhov a zastavila zničujúci rast výnosov talianskych štátnych dlhopisov. Ak sa to nepodarí, Taliansku hrozí, že zostane odrezané od refinancovania cez finančné trhy rovnako, ako sa to stalo Grécku, Portugalsku a Írsku. Vzhľadom na výšku talianskeho dlhu by bola v takom prípade neúčinná aj väčšina doterajších koncepcií na záchranu eurozóny, keďže tie doteraz vychádzali z toho, že Taliansko patrí k záchrancom – a netreba ho zachraňovať.

V poslednom novembrovom týždni sa napriek tomu dostavilo výrazné zotavenie na akciových trhoch. Postarali sa o to prekvapujúco dobré hospodárske údaje USA, zníženie úrokových sadzieb v Číne a v neposlednom rade aj masívna, koncentrovaná intervencia najdôležitejších centrálnych bánk sveta. Tie sa očividne usilujú o to, aby za každú cenu zabránili podobnej situácii, ktorá nastala po krachu americkej investičnej banky Lehman Brothers.

V rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách pokračuje oslabovanie hospodárskeho rastu a dôsledky dlhovej krízy eurozóny a napätia v európskom bankovom systéme sú čoraz citeľnejšie. Európske banky sa napríklad výrazne stiahli z financovania celosvetových obchodných transakcií, ktorým doteraz dominovali. Túto medzeru pravdepodobne postupne zaplnia banky z iných regiónov, dovtedy to však bude mať negatívny vplyv na obchody vývozcov a dovozcov. Podľa nášho názoru je väčšina rýchlo sa rozvíjajúcich trhov vzhľadom na zvýšené finančné zdroje a rýchlo rastúce domáce trhy dobre pripravená na prípadné ďalšie celosvetové hospodárske oslabenie. Nemožno však očakávať úplnú nezávislosť od vývoja v EÚ a USA. Najmä ekonomikám strednej a východnej Európy naďalej hrozí riziko výraznejšieho hospodárskeho prepadu v dôsledku hlbokej a dlhej recesie eurozóny – najmä vtedy, ak dlhová kríza bude ďalej eskalovať a/alebo vlády prijmú ešte drastickejšie úsporné programy, ako sa dnes očakáva.

Pohľad na krajiny: Čína

Kým na základe októbrových hospodárskych údajov bolo tvrdé pristátie čínskeho hospodárstva menej pravdepodobné, obavy v tejto súvislosti v novembri opäť pribudli. Index nákupných manažérov klesol na najnižšiu hodnotu od marca 2009. Je však pozoruhodné, že podukazovateľ pre nové vývozné zákazky už piaty mesiac v rade stúpol. Podľa vládnych poradcov by sa mohla situácia čínskeho vývozu na budúci rok výrazne zhoršiť a dokonca viesť k deficitu obchodnej bilancie. V porovnaní s inými rýchlo sa rozvíjajúcimi trhmi je Čína s podielom vývozu do Európy s cca 21 % celkového vývozu (čo zodpovedá cca 5,6 % HDP) veľmi exponovaná. To vysvetľuje aj úzku súvislosť medzi negatívnymi správami o európskej dlhovej kríze a stratami na čínskom akciovom trhu. Preto opäť zaznievajú hlasy, ktoré žiadajú, aby vláda stimulovala domáci dopyt fiškálnymi a politickými opatreniami.

Oblastí, v ktorých by sa mohli uplatniť štátne investície do infraštruktúry, je stále dostatok. Otázkou však zostáva, či, respektíve kedy prípadné ďalšie investície v hodnote niekoľkých stoviek miliárd dolárov povedú k ziskom v aspoň približne rovnakej výške, napríklad v podobe dodatočných príjmov z poplatkov a daní. Finančná situácia v rámci čínskeho hospodárstva napriek obrovským devízovým rezervám Číny v žiadnom prípade nie je bez rizík. Ide napríklad o zadlženie provincií cez finančné nástroje, ktoré sa oficiálne pohybuje na úrovni 28 % HDP. Pri oficiálnom vykázanom štátnom dlhu na úrovni 17 % HDP (2010) dostaneme hodnotu 45 % HDP. Podniky a domácnosti sa navyše tiež výrazne zadlžili – dnes tento dlh predstavuje 140 % HDP.

Celkové zadlženie na úrovni 185 % HDP je však stále výrazne nižšie ako napríklad vo Francúzsku či dokonca v Japonsku. S tým súvisí bankové riziko, na ktoré v poslednom čase upozorňoval aj MMF. Je vonkoncom možné, že Peking bude musieť čínskym bankám pomôcť prekonať úverovú krízu – najmä vtedy, ak realitný boom zažije prudký pád. Neistota vyplývajúca z týchto skutočností spolu s európskou dlhovou krízou bude pravdepodobne ešte nejaký čas zaťažovať akciový trh. Ten v novembri patril k najslabším rýchlo sa rozvíjajúcim trhom a zaznamenal pokles na úrovni približne 10 % (Hongkong), respektíve 6 % (Šanghaj).

India

Mnohí investori sú voči Indii naďalej skeptickí. Na jednej strane pretrvávajú domáce problémy, ako napríklad vysoká inflácia, väčšie medzery v štátnom rozpočte a možné zhoršenie platobnej bilancie. Na druhej strane hrozia negatívne dôsledky európskej dlhovej krízy a z toho vyplývajúca recesia v eurozóne.

Konjunktúra v Indii sa medzitým oslabuje výraznejšie, ako sa očakávalo. Zároveň sa zatiaľ nenaplnili očakávania výrazného poklesu miery inflácie (WPI) – hodnoty sa naďalej pohybujú na 9,0 %. Predpoklady vlády, že hodnoty do konca roka klesnú na 6,5 – 7,0 %, sa už momentálne neberú veľmi vážne. Trinásť zvýšení úrokových sadzieb za sebou zatiaľ nemalo takmer žiadny účinok. Infláciu naďalej poháňajú primárne tovary (podiel 20,1 %), z toho najmä potraviny (podiel 14,3 %). Jadrová inflácia (bez potravín, ropy a kovov) však už javí známky uvoľnenia. Dá sa to vysvetliť tak, že cenotvorná schopnosť podnikov v dôsledku výrazného hospodárskeho oslabenia (priemyselná výroba bola naposledy na úrovni len +1,8 % medziročne) už značne klesá. Pre indický finančný trh by to ešte aj v roku 2012 mohlo spočiatku znamenať ďalší pokles akciových kurzov a príliš slabú rupiu. Obrat v menovej politike môžeme očakávať pravdepodobne najskôr v druhom kvartáli 2012, po podstatnom poklese miery inflácie.

Brazília

Brazílsky hospodársky rast spomalil v októbri ešte výraznejšie, ako sa vo všeobecnosti očakávalo, a predstihové ukazovatele naznačujú ďalšie oslabenie. Centrálna banka reagovala ďalším znížením úrokových sadzieb o 0,5 % na terajších 11 %. Vláda sa zároveň pokúša pomôcť vývozcom daňovými stimulmi. Domáca konjunktúra je naproti tomu ešte stále veľmi robustná – v prípade maloobchodných obratov, ako aj miery nezamestnanosti. Nezamestnanosť sa naposledy pohybovala na úrovni 5,8 %, čo je na brazílske pomery veľmi nízka úroveň. Naďalej zložité je nachádzanie dostatočného počtu kvalifikovaných pracovných síl. Tomu zodpovedá aj pretrvávajúci tlak na rast miezd, a preto treba byť opatrný aj pokiaľ ide o infláciu – komplikovaná situácia pre centrálnu banku. Brazílsky akciový trh v novembri v súlade s väčšinou ostatných rýchlo sa rozvíjajúcich trhov výrazne klesol, s poklesom na úrovni len 2,5 % však ešte patril k tým silnejším rýchlo sa rozvíjajúcim trhom. Pod tlakom sa ocitli najmä výrobcovia základných materiálov (napríklad ocele, papiera).

Rusko

Ruský hospodársky rast sa v 3. kvartáli mierne zvýšil – na 4,8 % medziročne, po predošlých 3,4 %. Predsa len však zaostal za prognózami vlády, ako aj za očakávaniami trhu. Priemyselná výroba naproti tomu nečakane výrazne stúpla, rovnako ako index nákupných manažérov. Oboje signalizuje pomerne silné zotavenie vo výrobnom odvetví. Inflácia naproti tomu ďalej klesá a za celkový rok by mohla dosiahnuť hodnotu výrazne nižšiu ako 7 %. Vyhliadky pre súkromnú spotrebu sú momentálne (ešte) pozitívne: Nezamestnanosť dlhodobo klesá, maloobchodné obraty sú robustné a reálne mzdy vykazujú stabilný nárast. Cena ropy (Brent) sa celý mesiac držala stabilne na úrovni okolo 110 USD za barel, ktorá je pre ruské hospodárstvo celkom priaznivá. Ruské parlamentné voľby, ktoré sa konali začiatkom decembra, sa skončili očakávaným víťazstvom Putinovej strany Jednotné Rusko. Strana síce obhájila svoju absolútnu parlamentnú väčšinu, utrpela však výrazné straty a v budúcnosti už nebude môcť sama meniť ústavu. Vzhľadom na blížiacu sa voľbu prezidenta a guvernérske voľby, ktoré sa uskutočnia začiatkom roka 2012 možno očakávať, že Kremeľ realizuje výdavkové programy najmä v regiónoch ešte v prvom kvartáli, aby pozitívne ovplyvnil náladu voličov. Ruské dlhopisy a rubeľ boli v medzimesačnom porovnaní relatívne nezmenené.

Ruský akciový trh sa po počiatočnom poklese koncom mesiaca výrazne zotavil a november ukončil – podľa indexu MICEX – prakticky bezo zmeny. Akcie ťažobných spoločností boli pod tlakom, kým defenzívne podniky zameriavajúce sa na domáci trh zaznamenali nadpriemerný vývoj – napríklad telekomunikačné akcie a dodávatelia energií.

Turecko

Turecké hospodárstvo je naďalej veľmi robustné. Priemyselná výroba opäť výrazne stúpla, pričom jej rast podporujú predovšetkým odvetvia zamerané na vývoz. Miera inflácie v októbri veľmi výrazne stúpla – hlavnou príčinou bolo štátne zvýšenie daní a odvodov, takže pre trhy to nebolo prekvapujúce. Centrálna banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú. Zásobovanie likviditou má v budúcnosti do veľkej miery závisieť od toho, či sa rast úverov bude nachádzať nad cieľovými hodnotami tureckej centrálnej banky alebo pod nimi. Turecká mena bola v novembri oproti euru takmer bezo zmeny. Akciový index ISE-100 na istanbulskej burze klesol o približne 2,5 %. Výsledky podnikov za tretí kvartál väčšinou dopadli v súlade s očakávaniami analytikov alebo ich prekonali.

Poľsko

Séria slabších hospodárskych údajov Poľska pokračuje. Priemyselná výroba v októbri sklamala výrazne nižším prírastkom, ako sa očakávalo. Index nákupných manažérov bol nižší, ako sa očakávalo a jasne odzrkadľuje negatívne dôsledky dlhovej krízy eurozóny na poľský výrobný priemysel. Pokiaľ ide o priemyselnú výrobu i rast vývozu, možno očakávať výrazný pokles – až po stagnáciu. Miera inflácie zároveň negatívne prekvapila – oproti septembru výrazne stúpla. Badať však náznaky, že inflačný tlak v nasledujúcich mesiacoch zoslabne. V dôsledku opätovného výrazného zhoršenia rizikového sentimentu investorov si poľské akcie pohoršili a aj zlotý bol slabší.

Poľský akciový index WIG v novembri zaznamenal pokles na úrovni 3,5 %. Keď poľská vláda oznámila, že zavedie nové dane na ťažbu poľských nerastných surovín, najmä akcie staviteľských, ťažobných, ropných a plynárenských spoločností sa ocitli pod tlakom.

Česká republika

V novembri zverejnené české hospodárske údaje boli slabé a signalizujú, že Česko nedokáže odolať výraznému hospodárskemu oslabeniu v západnej Európe. Maloobchodné obraty a priemyselná výroba vykazujú výrazne nižšie prírastky ako v predošlých mesiacoch a HDP v 3. kvartáli už len stagnoval. Index nákupných manažérov, podobne ako v ďalších krajinách regiónu, klesol pod úroveň 50 bodov a mohol by teda svedčiť o kontrakcii ekonomiky v 4. kvartáli. Česko by v prípade pokračujúceho poklesu dopytu v západnej Európe bolo napríklad v porovnaní s Poľskom ešte viac postihnuté, najmä vzhľadom k tomu, že český domáci dopyt stále nevykazuje žiadne podstatné známky zotavenia. Inflácia v Česku výrazne stúpla na 2,3 % medziročne – v neposlednom rade v dôsledku výrazne slabšej českej koruny. Skutočný inflačný tlak však napriek tomu nemožno očakávať – miera zdražovania by už onedlho mohla opäť klesnúť pod 2 %, takže v tejto súvislosti sa česká centrálna banka nemusí cítiť pod tlakom, aby prijímala opatrenia. Česká koruna, ktorá sa doteraz považovala za záruku stability a sily v regióne, sa v novembri oproti euru výrazne oslabila, rovnako ako české dlhopisy.

Český akciový trh bol v novembri tiež jeden z najslabších v regióne a stratil približne 6 %. Pod silným tlakom boli najmä finančné akcie.

Maďarsko

Maďarsko z hospodárskeho hľadiska zažilo turbulentný november. Najprv sa pod silný tlak dostal forint, čo maďarskú centrálnu banku prinútilo k zvýšeniu úrokových sadzieb (zo 6 na 6,5 %). Ratingová agentúra Moody’s znížila rating Maďarska a krajine odobrala doterajší rating investičného stupňa. Zdôvodnila to, okrem iného, vysokým zadlžením v cudzej mene a zároveň veľmi slabými hospodárskymi vyhliadkami. Maďarsko krátko po tom požiadalo o pomoc MMF, kým v predošlých mesiacoch sa neustále deklarovalo, že pomoc nie je potrebná. Aspoň rast hospodárstva bol v 3. kvartáli lepší ako sa očakávalo. Predstihové ukazovatele však naznačujú kontrakciu maďarskej ekonomiky v 4. kvartáli, Na strane inflácie sa zatiaľ rysuje pretrvávajúci tlak na rast cien, ktorý ešte zvyšuje slabý forint a s tým súvisiace vyššie ceny dovozov. Preto môžeme očakávať skôr ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb zo strany centrálnej banky, hoci na stimuláciu hospodárstva by bolo lepšie ich zníženie. Nekonzistentný hospodársky a politický kurz maďarskej vlády a jej často zle komunikované opatrenia dodatočne zaťažujú menu a hospodárstvo. Ani rokovania s MMF, ktoré sa majú predbežne začať v januári, preto pravdepodobne nebudú jednoduché. Kurzy maďarských dlhopisov si v novembri výrazne pohoršili.

Maďarský akciový trh bol naproti tomu jeden z najsilnejších v regióne a mesiac uzavrel na indexovom základe takmer bezo zmeny. Ropný koncern MOL si výrazne prilepšil o takmer 9 %, kým veľkobanka OTP utrpela výrazné straty.

Zdroj: Raiffeisen Capital Management.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *