Pondelok 17. decembra. Meniny má Kornélia

Raiffeisen Capital Management: Septembrový report z kapitálových trhov

Akciové kurzy v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách a vo vyspelých štátoch sa v auguste výrazne oslabili. Kým kurzy zažili začiatkom augusta sčasti voľný pád, neskôr sa trochu stabilizovali a časť strát opäť dohnali.

Na jednej strane k tomu prispeli ďalšie náznaky celosvetového hospodárskeho oslabenia, predovšetkým vo veľkých hospodárskych centrách, USA a Európe. Ďalšou záťažou bola pretrvávajúca neistota v súvislosti s dlhovou krízou v eurozóne. Pravdepodobnosť recesie v USA v priebehu nasledujúcich kvartálov je výrazne vyššia. Hoci republikáni a demokrati svojím rozpočtovým kompromisom odložili dôležité úsporné opatrenia na čas po roku 2012, účastníci trhu si po znížení ratingu USA predsa len čoraz viac uvedomujú, že zo strany štátu možno v budúcnosti očakávať už len veľmi obmedzené opatrenia na stimuláciu hospodárstva. Spotrebitelia v USA zároveň zostávajú pod tlakom – príčinou je ich pretrvávajúce vysoké zadlženie, stále vysoká nezamestnanosť a naďalej slabý realitný sektor. Otázka preto už neznie, či dôjde k opätovnej recesii v najväčšom hospodárstve na svete, ale skôr aká hlboká táto recesia bude a ako dlho bude trvať.

Obavami z recesie sa vyznačuje aj situácia eurozóny – vzhľadom na pretrvávajúcu dlhovú krízu a úsporné opatrenia, ktoré boli prijaté alebo ktorých prijatie hrozí v takmer všetkých štátoch EÚ. Finančné trhy čoraz viac pochybujú o stabilite celkového európskeho bankového systému. Niektorí bankoví manažéri a pozorovatelia trhu už hovoria o podobne kritickej alebo dokonca ešte kritickejšej situácii ako po bankrote americkej investičnej banky Lehman Brothers na jeseň roku 2008. V dôsledku toho sa pod silný tlak dostali aj kurzy viacerých amerických a východoeurópskych bánk. Politická sféra je vzhľadom na rozdielne záujmy veľkého počtu členských štátov EÚ v celoeurópskom meradle naďalej takmer neschopná konať a prípadné riešenia sťažujú aj ústavnoprávne problémy vo viacerých štátoch eurozóny. Preto sa zdá, že celé bremeno krízového manažmentu v eurozóne zatiaľ spočíva na ECB. To však protirečí nielen jej filozofii, ale aj jej mandátu a vlády v oslabených štátoch priam nabáda

k tomu, aby k politicky nepopulárnym opatreniam pristupovali len vlažne a namiesto toho sa spoliehali na ECB. Takýto proces sa odohral napríklad v Taliansku, kde sa ohlásený balíček úsporných opatrení výrazne zmiernil hneď po tom, čo ECB svojimi nákupmi dočasne stabilizovala kurzy talianskych štátnych dlhopisov. Pri všetkých negatívnych správach bolo pozitívnou výnimkou napríklad Česko. Agentúra Standard &Poors zvýšila rating krajiny o dva stupne na AA-.

Hospodárske ukazovatele rýchlo sa rozvíjajúcich trhov čoraz viac naznačujú pokračujúce viditeľné oslabenie rastovej dynamiky. V porovnaní s väčšinou rozvinutých priemyselných štátov je však rast ešte stále veľmi jednoznačný. Zdá sa, že súbežne s hospodárskym ochladením teraz už v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách prekročila vrchol aj inflácia. Klesajúca cena ropy a ešte stále prevažne veľmi reštriktívna politika centrálnych bánk rýchlo sa rozvíjajúcich trhov by mohli v nasledujúcich mesiacoch prispieť k viditeľnému uvoľneniu na strane inflácie. To by mohlo centrálnym bankám i vládam v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách opäť poskytnúť väčší priestor na to, aby v prípade výraznejšieho hospodárskeho oslabenia mohli zasiahnuť stimulačnými opatreniami. Podľa nášho názoru je preto väčšina rýchlo sa rozvíjajúcich trhov vzhľadom na výrazne zvýšené finančné zdroje a rýchlo rastúce domáce trhy stále dobre pripravená na celosvetové hospodárske oslabenie.

Pohľad na krajiny – Čína

Hoci Číne v minulosti trhy priznali určitú vlastnú dynamiku (lokomotíva konjunktúry, fiškálne balíčky), s každou negatívnou medzinárodnou správou o hospodárskom vývoji silnejú aj obavy z tvrdého pristátia čínskeho hospodárstva. Preto sa niet čo čudovať, že po oznámení najnovších údajov sa zdôrazňujú negatívne aspekty. Predbežný index nákupných manažérov pre spracovateľský priemysel síce podľa zverejnených údajov mierne stúpol zo 49,3 na predbežných 49,8 indexových bodov, naďalej sa však nachádza pod hranicou 50 bodov, ktorá by signalizovala rast. Osobitnej pozornosti sa dostalo najmä jednej negatívnej skutočnosti: Objem objednávok sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výrazne zhoršil. Vývoz bol lepší ako v predošlých mesiacoch. Tento efekt však vzhľadom na oslabenie medzinárodného hospodárstva pravdepodobne už veľmi dlho nevydrží. Celkovo by index nákupných manažérov na úrovni 48-49 bodov predsa len mohol naznačovať rast priemyselnej výroby vo výške 12-13 % a rast HDP o reálnych cca 9 %. Hospodárske údaje preto vo všeobecnosti ešte nesignalizujú tvrdé pristátie, ale nanajvýš oslabenie. Aj v roku 2012 by sa malo podariť dosiahnuť 8-9 % rastu HDP.

Čínsky akciový trh sa v auguste v súlade s celosvetovým trendom oslabil. Predovšetkým A-akcie kótované na burze v Šanghaji si s poklesom len o približne 5 % opäť počínali pomerne dobre. Čínske H-akcie kótované na burze v Hongkongu však naproti tomu stratili približne 12 %.

India

Indická centrálna banka bude mať 16. septembra svoje ďalšie pravidelné zasadnutie a trh prevažne očakáva ďalšie (a nateraz posledné) zvýšenie úrokových sadzieb. Vonkoncom si však dokážeme predstaviť, že strážcovia meny si takýto krok vzhľadom na zhoršenú globálnu hospodársku situáciu odpustia a ešte počkajú. India by v období 2011/2012 mohla dosiahnuť rast na úrovni 7,5 – 8 % a je oveľa menej závislá od hospodárskeho vývoja v USA alebo v Európe, ako väčšina iných rýchlo sa rozvíjajúcich trhov. Rast indického hospodárstva je pre skôr nižší podiel vývozu a vysoký domáci dopyt menej závislý od medzinárodného vývoja. Globálne hospodárske oslabenie by mohlo mať väčší a pozitívnejší efekt na indickú infláciu, ktorá sa doposiaľ tvrdohlavo drží na vysokej úrovni okolo 9 %. Obrat trendu smerom nadol však už pravdepodobne nastal a pokles inflácie by sa mal do konca roka zrýchliť. To by vo štvrtom kvartáli malo podporiť aj akciový trh, ktorý sa v auguste v súlade s celosvetovým trendom prepadol o takmer 9 %.

Brazília

Brazílska centrálna banka koncom mesiaca prekvapila nečakane výrazným znížením úrokových sadzieb o 0,50 %. Keďže pretrvávajúca vysoká inflácia momentálne ešte neodôvodňuje takéto výrazné zníženie úrokových sadzieb, tento krok trhy prevažne vnímali negatívne – ako znak toho, že centrálna banka má veľké obavy z príliš výrazného hospodárskeho oslabenia. Očakávania rastu HDP za celý rok ďalej klesli. Väčšina analytikov a ekonómov vychádza pre rok 2011 z 3,7 %-ného prírastku. Zdá sa, že razantné zhodnocovanie brazílskeho reálu nateraz ustalo. Mena naposledy korigovala oproti USD výrazne nadol. Je možné, že takýto účinok bol jedným z cieľov zníženia úrokových sadzieb zo strany centrálnej banky.

Brazílsky akciový trh v auguste zaznamenal, podobne ako prakticky všetky burzy na svete, výrazný prepad, ktorý však bol v medzinárodnom porovnaní ešte pomerne mierny. Trh podporili tituly citlivé na úroveň úrokových sadzieb, ako napríklad bankové a spotrebiteľské tituly, ktoré zvlášť profitovali zo zníženia úrokových sadzieb zo strany centrálnej banky a ktoré v predchádzajúcich mesiacoch veľmi trpeli v dôsledku zvyšovania úrokových sadzieb.

Rusko

Dynamika zotavovania ruského hospodárstva ďalej spomaľuje. Hospodárstvo v druhom kvartáli 2011 vzrástlo len o 3,4 % v medziročnom porovnaní, a to oproti 4,1 % v prvom kvartáli. Indexy nákupných manažérov a priemyselná výroba naznačujú ďalšie oslabovanie v nadchádzajúcich mesiacoch. Vláda medzitým konkretizovala svoje rozpočtové plány na nadchádzajúce roky. Štátne zadlženie by do konca roku 2014 mohlo stúpnuť na približne 17 % HDP (z cca 11 %, ktoré sa očakávajú na koniec roka 2011). Veľkou neznámou pre Rusko v tejto súvislosti zostáva vývoj ceny ropy.

V prípade jej výraznejšieho poklesu by rozpočtové deficity štátu mohli byť oveľa vyššie, ako sa plánuje. Vláda okrem toho oznámila rozšírenie privatizačných plánov – v období 2012 až 2017 sa majú predať, prípadne znížiť štátne podiely v 13 podnikoch. Rubeľ bol v medzimesačnom porovnaní oproti menovému košu EUR-USD výrazne slabší, v súlade s klesajúcou cenou ropy. V tomto prostredí klesli aj ceny ruských dlhopisov. Výnosy začiatkom mesiaca relatívne výrazne stúpli. Ruský akciový trh sa v auguste prepadol o približne 11 % (merané podľa indexu MICEX). Zvlášť slabé boli banky a oceliarske akcie. Naproti tomu si mnohí producenti drahých kovov v rozpore s trendom prilepšili – profitovali z pokračujúceho rastu ceny zlata.

Turecko

Turecká centrálna banka začiatkom augusta prekvapila účastníkov trhu mimoriadnym znížením hlavnej úrokovej sadzby. Zníženie odôvodnila výrazne zhoršenými vyhliadkami na globálny hospodársky vývoj a spomaľujúcou dynamikou rastu iných krajín. Vzhľadom na veľmi silné najnovšie údaje o raste tureckého hospodárstva bolo toto opatrenie prekvapujúce. Centrálna banka však zdôraznila, že chce konať čo najprezieravejšie. Miera inflácie naposledy opäť pozitívne prekvapila zvýšením cien v medziročnom porovnaní „len“ o 6,3 % a centrálnej banke tým uľahčila argumentáciu v prospech zníženia úrokových sadzieb. V dôsledku zníženia úrokových sadzieb sa turecká líra oslabila a kurzy tureckých štátnych dlhopisov si prilepšili. Najväčšou výzvou zostáva momentálne veľmi vysoký deficit bežného účtu Turecka – tohtoročné relatívne výrazné znehodnotenie meny by však koncom roka malo mať zmierňujúci účinok. Centrálna banka má v tomto prostredí chýbajúceho inflačného tlaku a spomaľujúcej dynamiky hospodárskeho vývoja obchodných partnerov vonkoncom priestor na ďalšie znižovanie úrokových sadzieb.

Akciový index ISE-100 na istanbulskej burze v dôsledku celosvetových prepadov akciových kurzov klesol o vyše 20 %, v priebehu mesiaca však opäť dobehol približne polovicu týchto strát. Oproti európskemu trendu si bankové akcie počínali dobre. Okrem zníženia úrokových sadzieb ich kurzy podporili predovšetkým kvartálne výsledky, ktoré dopadli lepšie, ako sa očakávalo. Pozitívny vplyv na náladu trhov malo okrem toho oznámenie plánov vlády, podľa ktorých chce v budúcnosti rozšíriť možnosti na vlastné spätné nákupy akcií pre podniky kótované na burze – aj keď v tejto súvislosti ešte neprijali žiadne konkrétne rozhodnutia.

Poľsko

Poľské hospodárstvo je naďalej najdynamickejšie v regióne. Významnými motormi rastu v 2. kvartáli boli investície, ako aj robustný domáci dopyt. Na klesajúcej priemyselnej výrobe však badať spomaľovanie, pozitívna dynamika posledných mesiacov sa viditeľne stráca. Inflácia opäť pozitívne prekvapila a v medzimesačnom porovnaní klesla – vo všeobecnosti sa očakávalo jej opätovné zvýšenie. Centrálna banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu v súlade s očakávaniami nezmenenú a ani v septembri sa neočakáva zmena úrokových sadzieb. Kurzy poľských štátnych dlhopisov si v auguste prilepšili, výrazné oslabenie zlotého však investorom účtujúcim v eurách prinieslo celkovo negatívnu výkonnosť.

Poľský akciový index WIG v auguste klesol o približne 10,5 %. Slabé boli akcie banských spoločností, ako aj mnohých dodávateľov energie. Oproti európskemu trendu si bankové akcie počínali dobre. Okrem lepších očakávaní v súvislosti s infláciou a úrokovými sadzbami kurzy podporili predovšetkým kvartálne výsledky, ktoré boli lepšie, ako sa očakávalo.

Česká republika

Stabilná situácia českých štátnych financií a konzervatívna rozpočtová politika vlády podnietili v auguste agentúru S&P k tomu, aby zvýšila rating krajiny o dva stupne z A na AA-. Rast českého hospodárstva sa v druhom kvartáli 2011 v porovnaní s prvým kvartálom síce spomalil, s nárastom o 2,4 % v medziročnom porovnaní však bol vyšší, ako sa všeobecne očakávalo. Vývoz a dovoz medzičasom vykazujú spomalenie a predstihové ukazovatele naznačujú mierne oslabenie, takže dynamika rastu by sa v nasledujúcich mesiacoch mohla spomaliť. Motorom rastu je predovšetkým vývoz, domáci dopyt nevykazuje žiadne podstatné zotavenie. Veľkú časť pozitívnych účinkov silnejšieho rastu v Nemecku, ktoré je českým exportným trhom, pohltia štátne úsporné programy. Inflácia pozitívne prekvapila a naposledy klesla na +1,7 % (za rok), stále sa teda nachádza v tolerančnom pásme centrálnej banky. Pre centrálnu banku má pritom veľký význam hospodársky vývoj v západnej Európe. Výrazné oslabenie hospodárskej aktivity v eurozóne by mohlo posunúť prípadné zvyšovanie úrokových sadzieb až na budúci rok alebo ho zatiaľ úplne vylúčiť. Zvýšenie ratingu Česka bolo hlavnou príčinou dobrého vývoja českej koruny v auguste v porovnaní s inými menami regiónu. Pozitívne reagovali aj kurzy českých dlhopisov, ktoré v auguste podstatne stúpli, a to aj v dôsledku klesajúcich výnosov eurových benchmarkových dlhopisov (Nemecko).

Český akciový trh zaznamenal v auguste v súlade s celosvetovým klesajúcim trendom straty a klesol o mierne viac ako 10 %. Ropný titul Unipetrol a telekomunikačný koncern Telefonica O2 si v rozpore s trendom prilepšili, kým mnohé finančné tituly sa oslabili.

Maďarsko

Rast maďarského hospodárstva sa v posledných mesiacoch viditeľne spomalil:

V druhom kvartáli už len stagnuje – v dôsledku toho miera rastu za celkový rok klesla na len 1,5 %. Silný zahraničný dopyt, ktorým sa vyznačoval začiatok roka a ktorý predstavuje významný motor rastu HDP, očividne citeľne klesol. Predstihové ukazovatele na nadchádzajúce mesiace naznačujú ďalšie oslabenie hospodárskeho rastu. Index nákupných manažérov vo výrobnom odvetví klesol na 50,1 a signalizuje už len veľmi mierny rast. Ani podnikateľské prostredie a dôvera spotrebiteľov nie sú dôvodmi na optimizmus. Miera inflácie bola naproti tomu pre účastníkov trhu opäť pozitívnym prekvapením a klesla výraznejšie, ako sa očakávalo. Spotrebiteľské ceny v medziročnom porovnaní stúpli už len o 3,1 %. V prípade, že tento vývoj inflácie bude v druhej polovici roka v súlade s prognózami centrálnej banky pokračovať, vznikne priestor na zníženie úrokových sadzieb. Forint bol v auguste slabší, podobne ako väčšina ostatných mien regiónu. Kurzy maďarských dlhopisov zaznamenali výrazné výkyvy v závislosti od ochoty investorov ísť do rizikových investícií a uzatvorili s mierne vyšším zostatkom. Nedokázali však kompenzovať negatívny vplyv oslabenia meny pre investora účtujúceho v eurách. Z dlhodobého hľadiska sa úroveň maďarských výnosov javí aj naďalej ako atraktívna. V krátkodobom horizonte sú však maďarské dlhopisy závislé od všeobecnej ochoty investorov riskovať, a preto treba naďalej rátať s vyššou volatilitou.

Maďarský akciový trh bol v auguste s poklesom o približne 15 % jedným z najslabších v regióne. Zvlášť veľkú stratu utrpela ťažká váha v indexe OTP, ktorá prišla takmer o štvrtinu svojej trhovej hodnoty. Tento bankový titul trpel v dôsledku pokračujúceho zhodnocovania švajčiarskeho franku. Približne dve tretiny úverov maďarských domácností sú denominované vo švajčiarskych frankoch. Masívne zhodnotenie franku (od začiatku roka 2008 o takmer 40 %) je pre ne čoraz väčším problémom a výrazne zvyšuje počet problematických úverov, čo má negatívny vplyv na výdavky spotrebiteľov, ako aj na poskytovanie úverov zo strany bánk.

Zdroj: Raiffeisen Capital Management.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *