Streda 21. augusta. Meniny má Jana

Raiffeisen: Európska dlhová kríza dominuje svetovým trhom

Extrémny nepokoj v bankovom sektore, poklesy na finančných trhoch a eskalácia dlhovej otázky prebúdzajú asociácie na jeseň 2008 a banku Lehman. Vychádzame z predpokladu, že v nasledujúcich mesiacoch naďalej ostane hnacím prvkom grécka otázka, upozorňuje analytik Raiffeisen Bank International Valentin Hofstätter.

A dodáva: „Rozpoznateľné napätie vo finančnom sektore, celosvetovo opatrnejšia nálada a prípadná reštrukturalizácia gréckeho dlhu šliapu na brzdu rastu." Hofstätter preto dokonca očakáva dočasný pokles HDP v eurozóne, ktorý by sa mal neskôr vrátiť do pozitívnych čísiel v druhej polovici 2012."

„Rozvíjajúce sa trhy nie sú chránené pred poklesom hospodárskej aktivity ani v rozvinutých krajinách. Aj tu očakávame oslabenie hodnôt HDP – hoci ani zďaleka nie tak, ako v eurozóne a USA,“ dopĺňa analytička Veronika Lammerová. „Čo sa týka zlata, výhľad zostáva pozitívny vzhľadom na vysokú averziu k riziku a záporné reálne úrokové sadzby."

Slabšia hospodárska činnosť v eurozóne

Vzhľadom na posledný pokles hlavných ukazovateľov ekonomickej nálady a pretrvávajúce bremeno dlhovej krízy očakávajú analytici Raiffeisen Research vo výhľade pre hospodársku činnosť eurozóny výrazné stlmenie. „Oslabenie hospodárstva sa naplno ukáže až v druhej polovici tohto roku, keď očakávame, že väčšina krajín vykáže pokles v produkcii. Znižujeme preto svoju predpoveď rastu HDP na rok 2011 na 1,6 %,“ uvádza Hofstätter. Podľa názoru analytika povedie hospodárske spomalenie, ktoré bude citeľné aj v roku 2012, spolu s očakávanou platobnou neschopnosťou Grécka k neistote. Na rok 2012 preto očakáva rast HDP len vo výške 0,2 %.

Vo väčšine krajín ostáva inflácia silno pociťovaným a skutočným problémom. „Kým každodenný spotrebiteľský tovar, ako potraviny a palivá, vykazujú silný nárast cien, narastajúce náklady na prepravu a ceny potravín sa nepretavujú do rovnako výrazného zvýšenia cien ostatných kategórií tovarov,“ vysvetľuje analytik RBI. Na rok 2011 očakáva mieru inflácie iba 1,6 %.

Dlhová kríza v eurozóne: Vyplatenie ďalšej splátky v rámci pôžičky Grécku sa očakáva v štvrtom štvrťroku

Hofstätter sa domnieva, že neexistencia dôveryhodného modelu na riešenie dlhovej krízy je hlavným dôvodom pretrvávania ničím neobmedzovanej klesajúcej špirály v eurozóne. „Ak politici EÚ čoskoro neprídu s dôveryhodnými alternatívami pre túto otázku, dôveru sa natrvalo napraviť nepodarí," tvrdí expert Raiffeisen Research. „V štvrtom štvrťroku očakávame vyplatenie ďalšej časti pôžičky Grécku, schválenie druhého záchranného balíčka Grécku a plánované zavádzanie programu reštrukturalizácie gréckeho dlhu.“ Vzhľadom na početné prekážky, ktoré je dovtedy potrebné prekonať a pravdepodobne ešte dlho sa ozývajúce volanie po dlhodobom riešení dlhovej krízy, sa však Hofstätter domnieva, že neistota na trhoch ostane vysoká.

Očakávaný rast HDP USA o 1,7 percent v roku 2011

Analytici RBI očakávajú v roku 2011 rast HDP v USA vo výške 1,7 %. Výhľad na rok 2012 sa však opäť oslabil. „Pretrvávajúce spory o to, ako riešiť krízu štátnych dlhov v eurozóne a prudko rastúca pravdepodobnosť ďalšej reštrukturalizácie gréckeho dlhu nám dávajú dôvod na zníženie výhľadu HDP v nasledujúcom roku z 2 % na 1,5 %,“ vysvetľuje Hofstätter. „Od ešte prísnejšej úpravy sme ustúpili len kvôli novému programu stimulov v hodnote okolo 450 miliárd USD.“

ECB zruší cyklus zdvíhania úrokovej sadzby – kľúčová úroková sadzba sa udrží na úrovni 1,5 %

Vzhľadom na zmierňujúce sa inflačné riziká kombinované s narastajúcimi ekonomickými rizikami očakávajú experti Raiffeisen Research, že ECB preruší cyklus zdvíhania úrokovej sadzby a ponechá kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 1,5 %. Pri dohodnutej reštrukturalizácii gréckeho dlhu by boli najmä riziká poklesu hospodárstva nebezpečnými a ďalej by zvyšovali nervozitu na medzibankovom trhu. „ECB by mohla reagovať opätovným znížením svojej kľúčovej úrokovej sadzby na 1 %,“ predpovedá Hofstätter.

EUR/USD: možný kurz 1,20 na začiatku roku 2012

„Vo svetle súčasnej neistoty už výmenný kurz EUR/USD dosiahol starú decembrovú métu 1,35. Avšak stále to ešte nemusí znamenať najnižšiu hodnotu. Pri konsolidácii gréckeho dlhu, o ktorej sa domnievame, že je v konečnom dôsledku nevyhnutná, by začiatkom roka 2012 mohlo euro padnúť na kurz 1,20 EUR/USD,“ vysvetľuje Hofstätter.

EUR/CHF: Kurz nižší ako 1,20 je nepravdepodobný Keďže

Švajčiarsko momentálne nemá problém s infláciou, analytici RBI vychádzajú z predpokladu, že Švajčiarska národná banka (SNB) sama poskytne potrebné objemy v prípade zhoršenia dlhovej krízy eura, aby tak predišla poklesu kurzu EUR/CHF pod hranicu 1,20. Iba existenčné problémy eurozóny spolu s masívnou expanziou likvidity CHF na obranu úrovne 1,20 by mohli ohroziť túto kurzovú hranicu.

Bezpečný prístav nemeckých dlhopisov

Aj trhu s dlhopismi v eurozóne dominuje téma štátneho dlhu. „Hoci výnosy nemeckých dlhopisov už dosiahli hranicu recesie, ich funkcia bezpečných prístavov by sa mala predĺžiť najmenej do polovice roka 2012 z dôvodu stále nevyriešeného dlhového problému," analyzuje situáciu Hofstätter. V prípade možnej platobnej neschopnosti Grécka v prvom štvrťroku 2012 dokonca predpovedá nové dočasné minimum nemeckých výnosov.

Ceny akcií a firemných obligácií poklesnú

„Hoci fázy oživovania zatiaľ zahŕňajú kategórie investícií do vysoko rizikových aktív, obdobie do jari 2012 budú charakterizovať stabilne padajúce ceny akcií a firemných obligácií,“ analyzuje Lammerová. Predpokladá, že masívne klesajúce korekcie ziskov na rok 2012 a tendencie k recesii až do polovice roku 2012 zaťažia tieto formy investícií, a to aj napriek už pokročilým klesajúcim trendom. „V roku 2012 by hojné dotovanie peňazí v spojení so slabnúcimi rizikami nákazy prostredníctvom zavádzania presvedčivých koncepcií reštrukturalizácie mali vyviesť kľúčové ekonomické indikátory z dna recesie. Bol by to okamih, v ktorom pri riskantnejších kategóriách investícií, ako sú akcie a podnikové dlhopisy, možno očakávať posun trendu pozitívnejším smerom.". Lammerová vychádza z predpokladu, že v nasledujúcich mesiacoch budú akcie eurozóny, ako aj USA a tiež akcie krajín mimo eurozóny naďalej pod tlakom.

Ekonomické vyhliadky na rozvíjajúcich sa trhoch sú lepšie, no očakáva sa oslabenie rastu na jednej strane kvôli nižšiemu vývozu do rozvinutých krajín, na druhej kvôli vyšším úrokovým sadzbám v niektorých krajinách. „Trhy s cennými papiermi nasledujú rozvinuté trhy a mali by byť schopné lepšie prečkať tieto udalosti kvôli nízkej miere zadlženosti a priaznivejším dlhodobým vyhliadkam rastu. Je však priskoro tvrdiť, že všetko je zažehnané,“ vraví Lammerová. Meny rozvíjajúcich sa trhov sa nedávno dostali pod tlak predaja vzhľadom na extrémnu averziu voči riziku a mohli by sa opäť stať zaujímavými pre špekulatívnych investorov.

Rozvrhnutie aktív: Zníženie podielu vysoko rizikových kategórií aktív

Lammerová odporúča zníženie podielu vysoko rizikových investičných kategórií, ktoré v poslednom štvrťroku opäť utrpia vysokou averziou voči riziku: „Na jednej strane znížením podielu akcií o tri percentuálne body, na druhej znížením podielu rizikových kategórií dlhopisov. Tento mix zohľadňuje lacné zhodnotenie jednotlivých kategórií aktív a zároveň tlmí ich vysokú nestálosť prostredníctvom zvýšenia podielu vládnych dlhopisov a investícií do amerického doláru. Dolár má vo fázach zvyšujúcej sa averzie voči riziku tendenciu zhodnocovať sa voči euru, čo je dôvod prečo odporúčanie na zvyšovanie jeho podielu v portfóliu predstavuje dobré zaistenie akceptovateľného akciového rizika."

Dlhová kríza eura už spôsobila, že cena zlata dosiahla nový vrchol 1 900 USD za uncu. „Tento enormný a rýchly nárast ceny je spôsobený najmä útekom investorov k bezpečnejším kategóriám investícií. Posledná korekcia ponúka ďalšiu príležitosť pridať sa. Náš model predpovedí, ktorý vychádza zo základných princípov, naznačuje zvýšenie ceny zlata na 2 200 USD do konca roka 2012,“ tvrdí Lammerová. Konkrétnymi motormi modelu sú reálne úrokové sadzby, ktoré by podľa predpovedí mali ostať záporné. Z makroekonomickej perspektívy sú nízka úroveň úrokov a slabší trhovo zaťažený dolár dvoma zásadnými predpokladmi pre zvyšovanie cien zlata. „Oznámenie FED-u, že po dlhšiu dobu nezamýšľa zvyšovať úrokové sadzby, ako aj očakávanie klesajúcich úrokových sadzieb v eurozóne potvrdzujú pretrvávajúce pozitívne vyhliadky zlata,“ analyzuje situáciu Lammerová.

Zdroj: Raiffeisen Bank International.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *