Utorok 23. októbra. Meniny má Alojzia

Rast HDP sa v Q1 opäť spomalil

Makroekonomika 15.05.2013 | 16:07 0 Komentárov

Podľa predbežných údajov ŠÚ SR sa medziročný rast slovenskej ekonomiky v prvom štvrťroku tohto roka mierne spomalil – z 0,7% na 0,6%. Zverejnený rast ekonomiky tak nenaplnil naše ani priemerné trhové očakávania. Pod slabšie čísla HDP sa podpísal pravdepodobne slabší externý dopyt (a pomalší rast priemyslu), ale aj dlhšia zima, ktorá pravdepodobne spomalila nami očakávanú postupnú stabilizáciu stavebníctva. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom HDP Slovenska vzrástlo o 0,3% (sezónne očistené – prepočet Štatistický úrad SR) vs. revidovaných 0,1% v poslednom štvrťroku minulého roka.

Ako informuje Ľubomír Koršňák, hlavný ekonóm UniCredit Bank, štruktúru rastu HDP zverejní Štatistický úrad až nasledujúci mesiac. Už zverejnené mesačné indikátory za mesiace prvého štvrťroka však namaľovali relatívne jasný obraz. V štruktúre rastu sa pravdepodobne ani v úvode tohto roka nič nezmenilo. Domáci dopyt ostáva extrémne slabý, pravdepodobne stále vo všetkých zložkách – naznačuje to pokračujúci pokles maloobchodných tržieb (nízka spotreba domácností), pokračujúci pokles bankových úverov poskytnutých nefinančným podnikom (nízka investičná aktivita), aj medziročne klesajúce výdavky štátneho rozpočtu (hoci podstatnú časť poklesu tvoria nižšie transfery do sociálnej poisťovne (zmeny v druhom pilieri dôchodkového sporenia), aj po očistení tohto efektu výdavky klesali a naznačovali tak nižšiu spotrebu vlády). Rast HDP by tak mal byť opäť výlučne ťahaný čistým exportom, a to aj pri spomaľujúcom raste vývozov v dôsledku slabšieho externého prostredia. Dovozy v dôsledku slabého domáceho dopytu, ale pravdepodobne aj dlhodobejšie prebiehajúcej štrukturálnej zmeny (postupne rastie podiel domácich subdodávateľov na úkor zahraničných, najmä v niektorých odvetviach ako automobilový priemysel), spomaľovali (resp. klesali) ešte výraznejšie. Pozitívne saldo obchodnej bilancie sa tak aj v prvom štvrťroku ďalej prehlbovalo až na 5,7% z HDP.

Zamestnanosť v metodike ESA95 (domáci koncept) podľa predbežných údajov ŠÚ SR v prvom štvrťroku medziročne poklesla o –1,0%, v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o –0,3% (sezónne očistené, prepočet ŠÚ SR). Údaje zamestnanosti tak boli výrazne horšie ako naznačovali mesačné čísla zamestnanosti vo vybraných odvetviach ekonomiky. Tie totiž prekvapivo indikovali mierny medziročný aj medzimesačný nárast zamestnanosti. Rast reálnej produktivity práce sa tak mierne zrýchlil z 1,2% v štvrtom štvrťroku na 1,6% v prvom štvrťroku. Reálny rast produktivity práce však naďalej nedosahuje úrovne z prvých troch štvrťrokov minulého roka, kedy sa pohyboval na úrovniach 2,2–2,3%. Nominálna produktivita práce vzrástla v prvom štvrťroku o 2,6% (rovnako ako v Q4) a rástla tak rýchlejšie ako inflácia (2,2%), čo by mohlo vytvárať vhodné podmienky pre rast reálnej mzdy. Predpokladáme však, že nominálny rast miezd (aj kvôli pretrvávajúcej relatívne vysokej nezamestnanosti) bude stále zaostávať za rastom produktivity práce. Reálna mzda by tak mala mierne klesať ešte aj v prvom štvrťroku tohto roka. Naznačujú to aj mesačné čísla rastu nominálnych miezd vo vybraných komerčných odvetviach ekonomiky, ktoré hovoria o 2% medziročnom raste miezd.

Výhľad

Údaje za prvý štvrťrok nenaplnili naše pôvodné očakávania. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli revidovať náš odhad rastu HDP smerom nadol na 1,0%. Carry over efekt z prvého štvrťroka do ďalších mesiacov je 0,5% (t.j. ak by HDP ostalo na úrovni prvého štvrťroka zaznamenalo by to v tomto roku medziročný rast 0,5%). Naďalej však očakávame mierne oživenie ekonomiky v druhej polovici roka ťahané pozvoľna silnejúcim zahraničným dopytom. Zotavenie domácej spotreby budeme môcť pozorovať najskôr v závere roka, pravdepodobnejšie však až v budúcom roku. Riziká našej prognózy prichádzajú stále najmä z externého prostredia a prípadného posunu zotavenia ekonomík eurozóny.

Zdroj: Ľubomír Koršňák, hlavný ekonóm UniCredit Bank na základe údajov ŠÚ SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *