Nedeľa 15. septembra. Meniny má Jolana

Rast HDP ťahá najmä domáca spotreba

Reálny rast slovenskej ekonomiky sa v prvom štvrťroku 2014 zvýšil na 2,4 percenta, čo je viac ako dva a pol násobok priemerného rastu predošlých štyroch štvrťrokov. Dôležitým signálom z detailných údajov je fakt, že ťažisko rastu ostalo druhý štvrťrok po sebe na domácom dopyte, ktorý v predošlom období medzi tretími kvartálmi roka 2011 a 2013 kontinuálne klesal.

Aktivita zahraničného obchodu počas prvého štvrť roka tohto roku opäť posilnila, no príspevok čistého exportu k celkovému rastu HDP bol negatívny. Medziročný rast vývozov sa zvýšil na 9,6 percenta oproti 6,6 percentu v závere vlaňajška. Rast dovozov medzičasom stúpol na 10,8 percenta oproti predošlým 7,4 percenta. Domáci dopyt potvrdil výrazné oživenie, ktoré už skôr napovedali mesačné údaje reálnej aktivity. Medziročný rast domáceho dopytu stúpol oproti predošlému štvrťroku o 1,7 percentuálneho bodu na 3,9 percenta.

Medziročne rástli tak investície ako aj spotreba. Po prudkom, štvorpercentnom medziročnom raste fixných investícii z posledného štvrťroku 2013, však teraz došlo k miernej korekcii rastu na 3,6 percenta. K oživeniu domáceho dopytu výrazne prispela aj spotreba verejnej správy, ktorá medziročne vzrástla 4,4 percenta, čo je takmer dvojnásobné tempo oproti jej priemernému rastu v roku 2013. Súkromná spotreba medzitým prekonala svoj predošlý trend oživovania. Jej medziročný rast sa zvýšil z priemeru 1,3 percenta v roku 2013 na slušných 3,4 percenta.

zlozky-rastu-hdp V rámci sektorovej štruktúry rastu HDP odhalili detaily prvý medziročný rast stavebníctva od konca roka 2011. Časť z tohto 1,4 percentného rastu však zrejme možno pripísať pozitívnemu efektu obzvlášť priaznivého počasia počas tento rok. Priemysel medzitým zvýšil svoj rast z predošlých 0,8 percenta z konca vlaňajška na 2,4 percenta v začiatkom tohto roka. Samotná spracovateľská výroba rástla medziročne o 5,2 percenta oproti predošlým 4,9 percenta. Počas prvého štvrťroka sa podarilo slušne naštartovať aj obchod, kde pridaná hodnota medziročne vzrástla o 3,8 percenta oproti 1,5 percentnému rastu zo štvrtého kvartálu. Zvyšné menšie sektory v ekonomike s výnimkou poľnohospodárstva a umenia a rekreácii rástli, no pomalšie ako v predošlom období.

Obzvlášť výrazne spomalil rast sektoru informácii a komunikácie. Cenový vývoj v ekonomike bol počas prvého štvrťroku nečakane slabý. Prvý štvrťrok zaznamenal celkový pokles cien a to najmä v stavebníctve, obchode, informačnom a komunikačnom sektore a administratíve. Z dopytovej štruktúry sa pokles cien prejavil najmä pri zahraničnom obchode a všetkých zložkách spotreby. Ceny v investičných aktivitách zotrvali v raste.

vyvoj-hdp V nominálnom vyjadrení rástol HDP o 1,9 percenta, čo bolo v súlade s očakávaniami. Pokles cien však nafúkol reálny rast vysoko nad naše pôvodné očakávania (2,4 percenta oproti očakávaným 1,6 percenta). Z tohto dôvodu revidujeme náš celoročný odhad reálneho rastu z pôvodných 2,4 percenta k úrovni nominálneho rastu na 2,8 percenta.

Andrej Arady, makroekonóm VÚB banky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *