Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Rast miezd sa v júni opäť zrýchlil …

V júni sa mzdy opäť vrátili k relatívne dynamickému medzimesačnému rastu. Medziročný nominálny rast miezd vo vybraných komerčných sektoroch ekonomiky (približne 60% všetkých pracovných miest – prepočet UniCredit Bank na základe mesačných údajov Štatistického úradu) sa tak v júni opäť zrýchli z 3,5% na 4,9%.

V posledných mesiacoch rástli mzdy výraznejšie v stavebníctve (viď graf nižšie). V samotnom júni sme významne zrýchlenie medziročného rastu miezd mohli pozorovať najmä v priemysle (z 5,4% až na 7,0%). Zrýchlenie medziročného rastu miezd však zaznamenali aj služby (z 2,2% na 3,5%) a stavebníctvo (z 2,8% na 2,9%).

V druhom štvrťroku tak podľa predbežných mesačných údajov vzrástli mzdy v komerčných sektoroch ekonomiky o 1,2% (zodpovedajúce 4,9% medziročnému rastu) – v porovnaní s prvým štvrťrokom sa tak rast miezd podľa očakávaní mierne spomalil (1Q – 1,6% medzištvrťročne, t.j. 6,4% anualizovaný rast).

Rast ekonomiky sa zatiaľ citeľnejšie prejavuje na raste miezd ako na raste zamestnanosti. Tá síce v priemere v posledných 3 mesiacoch vzrástla o 0,1% (sezónne očistený rast – prepočet UniCredit Bank na základe údajov Štatistického úradu), avšak iba vďaka silnému rastu v apríli. Ostávajúce dva mesiace už celková zamestnanosť v komerčných sektoroch ekonomiky vykázala opäť pokles (v júni o 0,3%). Stále pritom platí, že v priemysle sa už pokles zamestnanosti zastavil a priemyselné podniky dokonca pomaly opäť začínajú naberať nových zamestnancov (v posledných 3 mesiacoch priemerný rast zamestnanosti o 0,3%). Dno zamestnanosti v priemysle sme mohli pozorovať už v decembri minulého roka. V ostatných mesiacoch sa k životu prebralo aj stavebníctvo (dno v marci, v posledných 3 mesiacoch priemerný rast zamestnanosti o 0,1%). Naopak, v súlade s očakávaniami, zamestnanosť v sektore služieb reaguje na oživenie priemyslu s oneskorením. Stále tak vykazuje relatívne prudký pokles (v posledných 3 mesiacoch v priemere o 0,5% medzimesačne) a ťahá celkovú zamestnanosť v ekonomike smerom do červených čísel.

Výhľad

Náš predpoklad o raste miezd o 3,1% v tomto roku zatiaľ nemeníme, aj keď riziká sú na hornej strane. Z nominálneho rastu miezd však začne čoraz viac ukrajovať aj (dočasne) postupne zrýchľujúca inflácia. Rast reálnych miezd by tak v tomto roku mohol dosiahnuť 1,8% v porovnaní s 1,3% v minulom roku. Celkový domáci mzdový balík (reálne mzdy+zamestnanosť) by tak v tomto roku vzrástol o 1,6% v porovnaní s 0,5% v minulom roku.

Rast ekonomiky by mohol postupne stabilizovať zamestnanosť aj v sektore služieb. V druhej polovici roka by tak zamestnanosť mohla v úhrne začať opäť mierne rásť. Očakávame však, že v porovnaní s minulým rokom by zamestnanosť v tomto roku mala byť v priemere stále nižšia o približne 1,5%.

Zdroj: Ľubomír Koršňák – UniCredit Bank s využitím údajov ŠÚ SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *