Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Rast miezd sa v máji spomalil, priemysel najíma, služby stále prepúštajú

Podľa Štatistického úradu sa v máji medziročne zvýšila mzda najrýchlejšie v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev a to 6% a v priemysle o 5,4%.

Vo veľkoobchode rástla mzda o 5,1%, maloobchode o 4,2%, stavebníctve o 2,7%, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,5%, ubytovaní o 2,4%, vybraných trhových službách o 1,6%, informačných a komunikačných činnostiach o 1,4 % a v doprave a skladovaní o 0,1 %.

V priemere za päť mesiacov bola najvyššia priemerná nominálna mesačná mzda v informačných a komunikačných činnostiach 1 535 Eur. V priemysle dosiahla 762 Eur, vo vybraných trhových službách 751 Eur, veľkoobchode 722 Eur, predaji a oprave motorových vozidiel 700 Eur, doprave a skladovaní 687 Eur, stavebníctve 547 Eur, ubytovaní 543 Eur, maloobchode 533 Eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 357 Eur.

Komentár UniCredit Bank s vývoju miezd

Rast miezd sa v máji po 6 mesiacoch nepretržitého medzimesačného rastu zastavil. Medziročný nominálny rast miezd  vo vybraných komerčných sektoroch ekonomiky (približne 60% všetkých pracovných miest – prepočet UniCredit Bank na základe mesačných údajov Štatistického úradu)  sa tak v máji spomalil z 4,7% na 3,5%.

Na medzimesačnej báze sa rast miezd sa zastavil ako v priemysle, tak aj v službách. Medziročný rast miezd v priemysle sa zmiernil zo 7,4% na 5,5%, v službách z 2,9% na 2,2%. V máji sme mohli takisto pozorovať korekciu prekvapivo silného aprílového rastu miezd v stavebníctve (medziročný rast sa spomalil z 6,6% na 2,7%). Predpokladáme, že spomalenie rastu miezd v máji je len korekciou ich prudkého rastu z úvodu roka, kedy mzdy rástli z nízkych krízových úrovní.

Prudký májový rast priemyslu sa síce neprejavil na raste miezd v priemysle,  podpísal sa však pod pokračujúci rast zamestnanosti v priemysle.  Tá medzimesačne vzrástla o 0,4%. V porovnaní s maximálnymi predkrízovými úrovňami však bola stále nižšia o takmer 16%. Zdá sa, že od dna sa odráža už aj zamestnanosť v stavebníctve, ktorá v máji (rovnako ako v apríli) medzimesačne vzrástla o 0,1% (v priemere za posledné 3 mesiace však ostala nezmenená). Naopak, v súlade s očakávaniami, zamestnanosť v sektore služieb reaguje na oživenie priemyslu s oneskorením. Naďalej tak vykazuje relatívne prudký pokles, v posledných 3 mesiacoch v priemere o 0,5% medzimesačne. V úhrne tak máj nepotvrdil pozitívne aprílové čísla, kedy zamestnanosť po 20 mesiacoch nepretržitého medzimesačného poklesu konečne mierne rástla. Naopak, celková zamestnanosť sa v máji (kvôli službám) opäť vrátila k medzimesačnému poklesu (o 0,1%).   

Výhľad

Zatiaľ nemeníme náš predpoklad o raste miezd o 3,1% v tomto roku. Z nominálneho rastu miezd však začne čoraz viac ukrajovať aj (dočasne) postupne zrýchľujúca inflácia. Rast reálnych miezd by tak v tomto roku mohol dosiahnuť 1,8% v porovnaní s 1,3%  v minulom roku. Celkový domáci mzdový balík (mzdy+zamestnanosť) by tak v tomto roku vzrástol o 1,6% v porovnaní s 0,5% v minulom roku.

Rast ekonomiky by mohol postupne stabilizovať zamestnanosť aj v sektore služieb. V druhej polovici roka by tak zamestnanosť mohla v úhrne začať opäť mierne rásť. Očakávame však, že v porovnaní s minulým rokom by zamestnanosť v tomto roku mala byť v priemere stále nižšia o približne 1,5%.            

Zdroj: Štatistický úrad SR, Ľubomír Koršňák, UniCredit Bank.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *