Streda 27. marca. Meniny má Alena

Reklama Poštovej banky na Stavebný úver so sporením bola neetická

Banky 15.05.2012 | 22:09 0 Komentárov

Reklamná kampaň Poštovej banky na Stavebný úver so sporením bola podľa Rady pre reklamu neetická. Stažnosť podali Prvá stavebná sporiteľňa a Wüstenrot stavebná sporiteľňa 

Podľa TS RPR námietky sťažujúcich sporiteľní smerovali k tomu, že Poštová banka nie je nositeľom bankového povolenia na poskytovanie stavebných úverov v zmysle zákona, ďalej že produkt ponúkaný Poštovou bankou ako „stavebný úver so sporením“ nielenže nespĺňa zákonom stanovené vlastnosti stavebného úveru, ale z hľadiska klienta, respektíve sporiteľa ani nie je poskytovaný za podmienok porovnateľných so stavebnými úvermi stavebných sporiteľní. Obaja sťažovatelia považujú reklamu za klamlivú a zavádzajúcu – teda rozpornú s Kódexom. Nepáčilo sa im ani použitie superlatívu „najlepší“. 

Podľa Arbitrážnej komisie RPR je kampaň v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 2 a čl. 15 ods. 4 Kódexu, ktoré hovoria, že: „Reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu.“ A zároveň: Reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší„, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt.“

AK RPR skonštatovala, že označenie produktu názvom „stavebný úver“ môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu, keďže stavebný úver je vo všeobecnosti verejnosťou dlhodobo jednoznačne vnímaný ako produkt, ktorý má špecifické vlastnosti a benefity a je poskytovaný stavebnými sporiteľňami. Rada vyhodnotila ako v rozpore s Kódexom aj využitie superlatívu „najvýhodnejší„.

AK RPR neuznala argumentáciu zadávateľa, že cieľom superlatívu bolo poukázať na skutočnosť, že produkt „stavebný úver so sporením“ je jediný svojho druhu a preto je aj najvýhodnejší. AKRPR má naopak za to, že v kontexte názvu produktu využitie slova „najvýhodnejší“ jednoznačne evokuje komparáciu s inými produktmi, napr. aj stavebnými úvermi poskytovanými stavebnými sporiteľňami, v porovnaní s ktorými nie je možné jednoznačne preukázať oprávnenosť a opodstatnenosť využitia superlatívu.

Zdroj: TS RPR. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *