Piatok 05. júna. Meniny má Laura

Retailové úvery rástli v Prima banke o 52 %

Prima banka aj v prvom polroku pokračovala v rekordnom raste úverov obyvateľstvu. Ich objem medziročne zvýšila o 52 percent a rástla tak naďalej štyri krát rýchlejšie ako trh. Čistý úrokový výnos banky medziročne vzrástol o 28 percent. Hospodárenie za prvý polrok 2014 uzatvorila banka s prevádzkovým ziskom 6,3 mil. eur a s nárastom čistého zisku o päť mil. eur.

Prima banka pokračuje v konzistentnom napĺňaní dlhodobej stratégie orientovanej na rozvoj retailu. V súlade s ňou od začiatku roka rozšírila svoju predajnú sieť o ďalších 5 nových pobočiek a 26 nových bankomatov. Dnes je tak jednou z troch bánk, ktorá svojimi pobočkami a bankomatmi pokrýva všetkých 79 slovenských okresov. Práve nové pobočky prispievajú výraznou mierou k nárastu nových klientov v oblasti retailu.   

Vklady na bankových účtoch medziročne vzrástli o 37 percent. Záujmu klientov sa však tešili aj klasické termínované vklady – najmä vklady s dvojročnou a trojročnou viazanosťou, ktoré medziročne rástli o 22 %. Celkové vklady obyvateľstva dosiahli ku koncu júna úroveň 1 036 mil. eur, čo bolo o tri precentá viac ako minulý rok.

Prima banka aj v prvom polroku pokračovala vo vysokom raste úverov obyvateľstvu. Podpísali sa pod to najmä hypotéky, ktoré rástli medziročne o 56 percent – teda najrýchlejšie na trhu. Banka vysvetľuje rast úrokovou sadzbou 2,5 percenta na každom schválenom úvere. Silné tempo rastu si udržali aj spotrebné úvery. Medziročne vzrástli o 39 percent. Celkový objem retailových úverov tak medziročne vzrástol o 52 percent na úroveň 589 mil. eur.

Silný rast retailu pozitívne ovplyvňuje aj čistý úrokový výnos banky, ktorý medziročne vzrástol o 28 percent. Prevádzkové náklady klesli o šesť percent, čo banka vysvetľuje zjednodušovaním a zefektívňovaním svojich činností. Za prvý polrok tak banka zaznamenala medziročný nárast prevádzkového zisku o 6,1 mil. eur.

Prima banka pokračovala v konzervatívnej tvorbe opravných položiek a jej krytie zlyhaných úverov opravnými položkami je naďalej jedno z najlepších na trhu. Celkový hospodársky výsledok sa napriek zaťaženiu bankovým odvodom a odvodom do Fondu ochrany vkladov v celkovej výške 4,7 mil. eur medziročne zlepšil o 5 mil. eur. Banka tak prvý polrok 2014 uzavrela s čistým ziskom 259 tis. eur.

Kľúčové údaje k 30. júnu 2014 – medziročné porovnanie: 

 • medziročný nárast objemu retailových úverov o: 52 % na 589 mil. €
 • medziročný nárast objemu retailových vkladov o 3 % na 1 036 mil. €
 • zvýšenie počtu obchodných miest o 12 nových pobočiek na celkovo 96 pobočiek
 • zvýšenie počtu bankomatov o 45 nových bankomatov na celkovo 190 bankomatov
 • pokračujúci medziročný pokles celkových prevádzkových nákladov o 6 %
 • celková kapitálová primeranosť 12,5 %
 • ukazovateľ kapitálu Tier-I na úrovni 9,8 %  s rezervou spĺňa odporúčanie NBS
 • veľmi silná likvidita – pomer úverov a vkladov na úrovni 83 %
 • konzervatívna tvorba opravných položiek v hodnote 5,5 mil. €
 • osobitný bankový odvod a odvod do Fondu ochrany vkladov vo výške 4,7 mil. €
 • medziročné zlepšenie prevádzkového zisku o 6,1 mil. € na 6,3 mil. €
 • medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku o 5 mil. € na 259 tis. €
Zdroj: Prima banka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *