Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Saldo zahraničného obchodu v júni vzrástlo na 208 miliónov eur

V júni dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 4 096 mil. eur pri medziročnom raste o 25,9% . Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 19,8% na 3 887,8 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 208,2 mil. eur (o 199,9 mil. eur vyššie ako v júni 2009).

Za šesť mesiacov sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 21,7% na 22 568,9 mil. eur a celkový dovoz o 18,6 % na 21 730,6 mil. eur.

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Francúzskom (743,4 mil. eur), Rakúskom (736 mil. eur), Českou republikou (720,2 mil. eur), Nemeckom (713,5 mil. eur), Poľskom (617,2 mil. eur), Talianskom (537 mil. eur), Maďarskom (426,2 mil. eur), Španielskom (360,9 mil. eur), Holandskom (351 mil. eur) a Spojeným kráľovstvom (317,1 mil. eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Kórejskou republikou (1 282,3 mil. eur), Ruskou federáciou (1 092,8 mil. eur), Čínou (544 mil. eur), Taiwanom (292,6 mil. eur), Japonskom (237,6 mil. eur), Malajziou (85 mil. eur) a Ukrajinou (57,8 mil. eur).

Komentár VÚB k vývoju zahraničného obchodu

Bilancia zahraničného obchodu v júni prekvapila vysokým prebytkom na úrovni 208,2 mil. eur, čo bolo výrazne nad očakávaniami analytikov na úrovni 3 mil. eur. Kumulatívna bilancia zahraničného obchodu v prvom polroku dosiahla prebytok úrovni 838,3 mil., čo je o 611,1 mil. viac ako pred rokom. Vysoký prebytok obchodnej bilancie v júni má na svedomí najmä prudšie spomalenie medziročnej dynamiky dovozov na úroveň 19,8% r/r z 34,5% v máji, zatiaľ čo vývozy zmiernili svoj rast na úroveň 25,9% r/r z 32,1% v máji. Očakávaný rýchly rast priemyselnej produkcie by mal udržať dynamiku rast vývozov a dovozov aj v júli stále na vysokých úrovniach v okolí 22-26% r/r. Bilancia zahraničného obchodu by mala vykázať prebytok 96,3 mil. eur.

Komentár UniCredit Bank k vývoju zahraničného obchodu   

Podľa údajov Štatistického úradu zahraničný obchod zaznamenal v júni prebytok v objeme 208 mil. eur a výraznejšie tak prevýšil naše aj priemerné trhové očakávania (75 resp. 28. mil. eur). Pod lepšie júnové čísla zahraničného obchodu sa podpísali slabšie ako očakávané dovozy. Tie zaznamenali medzimesačný pokles o 1,7% (sezónne očistený – prepočet UniCredit Bank), čo by mohlo naznačovať stále nízky domáci spotrebiteľský a investičný dopyt (o to viac, že slabé euro v júni pravdepodobne zdražilo surovinové dovozy). Exporty v júni na medzimesačnej báze stagnovali (medzimesačný rast o 0,3%). Za maximálnymi predkrízovými úrovňami pritom zaostávajú už len o približne 2-3%. Štruktúru májového zahraničného obchodu zverejní Štatistický úrad až o mesiac, na základe čísel o priemyselnej produkcii však predpokladáme, že exporty nahor stále ťahá najmä spotrebná elektronika.

Za posledných 12 mesiacov dosiahol v júni zahraničný obchod prebytok na úrovni  2,8% HDP (oproti 2,5% HDP v máji).

Výhľad

V tomto roku očakávame, že zahraničný obchod by mal dosiahnuť prebytok na úrovni 2,1% z HDP (oproti 1,9% v minulom roku). Podľa mäkkých dát z Nemecka (nášho najvýznamnejšieho obchodného partnera) sa zdá, že aj najbližšie mesiace budú čo sa týka exportu stále veľmi silné. Prípadné spomalenie môže prísť najskôr koncom roka, resp. až v budúcom roku. V tom čase sa však už počíta s postupným nábehom novej výroby v automobilovom (VW) aj elektrotechnickom (AU Optronics) priemysle, ktorý by mohol slovenské exporty potiahnuť aj nad rámec očakávaného spomalenia.       

Komentár Tatra banky k vývoju zahraničného obchodu

Podľa Štatistického úradu SR pokračoval zahraničný obchod vo vysokých medziročných rastoch. Export si pripísal viac ako štvrtinový rast, kým importy dosiahli rast „iba“ 20 %. Aj vďaka tomuto rozdielu v dynamikách rastu exportu a importu sme v júni zaznamenali doposiaľ najväčší prebytok ZO v tomto roku na úrovni 208,2 mil. eur.

Pri podrobnejšom pohľade na teritoriálnu štruktúru za január až máj tohto roku sa nám potvrdzuje, že najväčším ťahúňom exportu je Nemecko s 19 % -ným podielom na celkovom vývoze. Druhá a zároveň posledná krajina s dvojciferným podielom na našom exporte je Česká republika s 13,6 %.

Jedným z najväčších skokanov, čo sa týka rastu exportu, je Čína. Takmer 300 % -ný rast exportu do tejto najľudnatejšej krajiny na svete znamená aj posilňovanie ázijskej pozície na celom exporte. V súčasnosti je jej podiel len na úrovni 5,5 %, avšak od roku 2005 sa neustále zvyšuje. Vývoz do Číny rástol dokonca aj v minulom krízovom roku a svojim objemom už predbehol aj vývoz do USA.

Mierne odlišný obrázok získame pri pohľade na importy. Aj tu opäť dominuje dovoz z Nemecka a Českej republiky s podielmi 15,7 % , resp. 10,1 %. V porovnaní s exportom je však výrazne odlišná pozícia Ázie. Tá má vďaka veľkým objemom dovážaných komponentov pre výrobu LCD monitorov z Kórejskej republiky podiel na dovoze 18 %.

Očakávame, že vysoký objem zahraničného obchodu by sa mal udržať aspoň do konca roka. Zároveň však uvidíme pokles medziročného tempa rastu exportu aj importu pre vyššiu porovnávaciu bázu. Predpokladáme, že saldo zahraničného obchodu by mohlo za celý rok 2010 skončiť úrovni 1,6 mld. EUR, čím prekoná aj vlaňajších takmer 1,2 mld. EUR.

Zdroj: ŠÚ SR, VÚB – Martin Lenko, UCB – Ľubomír Koršňák, Tatra banka – Boris Fojtík.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *