Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Saldo zahraničného obchodu v máji medziročne kleslo

V máji dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 3 910,1 mil. eur pri medziročnom raste o 29,7%. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 33% na 3 826,7 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 83,4 mil. eur (o 53,6 mil. eur nižšie ako v máji 2009).

Za päť mesiacov sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 20,1 % na 18 377,1 mil. Eur a celkový dovoz o 17,8 % na 1 757,3 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 619,8 mil. Eur (o 401 mil. eur vyššie ako za rovnaké obdobie minulého roku).

Komentár VÚB k vývoju zahraničného obchodu

Bilancia zahraničného obchodu vykázala v máji prebytok vo výške 83,4 mil. Eur, čo bolo o 105 mil. menej ako očakávali analytici. Kumulatívna bilancia zahraničného obchodu za prvých päť mesiacov dosiahla prebytok úrovni 619,8 mil., ktorý bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 401 mil. vyšší. Nižší ako nami očakávaný prebytok v máji bol spôsobený najmä rýchlejším rastom dovozov o 33% r/r vs. 12% v 1Q10. Vývozy rovnako prekvapili zrýchlením na 29,7% vs. 18,4%, no to bolo pomalšie ako na strane dovozov. V júni by mali vývozy aj dovozy pokračovať oproti máju v rastoch, medziročne však ich dynamika zrejme spomalí do okolia 23-25% r/r. Pokračujúci rýchlejší rast dovozov ako vývozov zrejme následne stlačí v júni bilanciu zahraničného obchodu do deficitu na úrovni 36 mil. Eur.

Komentár UniCredit Bank k vývoju zahraničného obchodu

Podľa údajov Štatistického úradu zahraničný obchod zaznamenal v máji prebytok v objeme 83 mil. EUR.  Štatistický úrad zároveň revidoval údaje zahraničného obchodu v predchádzajúcich mesiacoch znížiac prebytok o 113 mil. EUR. Za posledných 12 mesiacov tak dosiahol prebytok na úrovni  2,5% HDP (oproti 2,6% HDP v apríli)

Exporty v máji opäť relatívne dynamicky rástli (o 3,5% medzimesačne). Za maximálnymi predkrízovými úrovňami tak zaostávajú už len o 4%. Štruktúru májového zahraničného obchodu zverejní Štatistický úrad až o mesiac, na základe čísel o priemyselnej produkcii však predpokladáme, že exporty nahor potiahla najmä spotrebná elektronika.

Výhľad

V tomto roku tak očakávame, že zahraničný obchod by mal dosiahnuť prebytok na úrovni 2,1% z HDP (oproti 1,9% v minulom roku). Podľa mäkkých dát z Nemecka (nášho najvýznamnejšieho obchodného partnera) sa zdá, že aj najbližšie mesiace budú čo sa týka exportu stále veľmi silné. Prípadné spomalenie môže prísť najskôr koncom roka, resp. až v budúcom roku. V tom čase sa však už počíta s postupným nábehom novej výroby v automobilovom (VW) aj elektrotechnickom (AU Optronics) priemysle, ktorý by mohol slovenské exporty potiahnuť aj nad rámec očakávaného spomalenia.

Zdroj: ŠÚ SR, Martin Lenko – VÚB, Ľubomír Koršňák – UniCredit Bank.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *