Stvrtok 02. júla. Meniny má Berta

Sedem z desiatich Slovákov má strach z finančnej tiesne a chudoby

Ostatné správy 24.08.2016 | 13:03 0 Komentárov

Z prieskumu investičnej skupiny Pioneer Investments vyplynulo, že 66 % Slovákov rieši nejaké obavy a neistoty spájané s budúcnosťou.

Najväčšie vrásky robia Slovákom obavy z finančnej tiesne a chudoby, ktoré veľmi silne alebo silne pociťuje takmer sedem z desiatich opýtaných (69 %). 37,5 % Slovákov pritom očakáva v horizonte piatich rokov výrazné zlepšenie svojej finančnej situácie a naopak iba jeden z desiatich je presvedčený, že sa jeho situácia v budúcej päťročnici zhorší. Kľúčom k pozitívnemu vplyvu na osobné financie pritom môže byť vzdelanie.

Viac ako štvrtina (28,5 %) respondentov je presvedčená, že práve vzdelanie je cestouk lepšiemu životu, najmä pokiaľ ide o uplatnenie v práci, spoločenské postavenie a lepšiu finančnú situáciu.

Výsledky prieskumu odhalili tiež obavy, ktoré slovenskú populáciu trápia pod vplyvom aktuálnej situácie v Európe a vo svete. Na popredných priečkach rebríčka neistôt sa aktuálne objavili obavy z terorizmu (56 %) a utečeneckej krízy (54 %). Najväčšou obavou Slovákov ale ostáva finančná tieseň a chudoba (69 %). Strach z chudoby majú pritom častejšie ženy a ľudia s nižším vzdelaním.

Viac ako polovica opýtaných cíti neistotu a strach aj z dlhodobej choroby (56,6 %) alebo z ďalšieho politicko-ekonomického vývoja v Európe a vo svete (58 %). Nezanedbateľná je aj obava z vojnového konfliktu a straty slobody (51 %), obava zo straty zamestnania (50,5 %), ale aj neistota a strach z rozpadu partnerského vzťahu a zo samoty, ktorú pociťuje tretina respondentov (33 %). Asi 10 % opýtaných má obavy z iných ako menovaných oblastí, pričom najčastejšie sa objavoval strach z choroby a straty blízkych osôb alebo obavy o budúcnosť detí.

„Hovorí sa, že šťastie si nemožno kúpiť. Prieskum však ukázal, že jednou z najsilnejších obáv je práve tá z nedostatku peňazí až chudoby. Súčasná konzumná spoločnosť potrebu finančnej istoty ešte umocňuje. V podvedomí zakorenená obava z neistej budúcnosti, či už ide o vyhliadky na dôchodok alebo o finančné zabezpečenie potomkov, potom môže mátať aj v hlavách inak spokojných ľudí,“ vysvetľuje Miroslav Ovčarik, Country manager Pioneer Investments SR.

Viac ako štvrtina ľudí (28,5 %) je presvedčená, že cestou k lepšej finančnej situácii, lepšiemu uplatneniu v práci i prestížnejšiemu spoločenskému postaveniu je vzdelanie. Väčší význam vzdelaniu pritom prikladajú ľudia bez maturity (31 %) v porovnaní s vysokoškolákmi (21 %). To, že vyššie vzdelanie má nesporné výhody, tvrdí viac ako polovica Slovákov (57 %). Zároveň sú však toho názoru, že to nie je jediný predpoklad úspechu. Takmer 13 % ľudí sa domnieva, že vzdelanie nič nezmôže, a je potrebné snažiť sa inak. 

„Lepšia finančná situácia býva často spájaná s vyšším vzdelaním a vzdelanie ako cestu k lepšiemu životu vníma tiež viac ako štvrtina opýtaných. Je potrebné si uvedomiť, že k všeobecnému vzdelaniu a rozhľadu dnes nevyhnutne patrí aj finančná gramotnosť, teda orientácia vo finančných otázkach a schopnosť efektívne riadiť svoje osobné financie. A s tým ide ruka v ruke aj schopnosť zabezpečiť sa na horšie časy, teda vytvárať si finančné rezervy a efektívne zhodnocovať svoje úspory,“ uzatvára Miroslav Ovčarik.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *