Sobota 31. októbra. Meniny má Aurélia

Seniori často musia splácať úvery za svojich blízkych

Ochota babičiek a dedkov býva niekedy neobmedzená a ich snaha pomôcť najbližším bezbrehá. Podpora rodiny a príbuzných je práve preto jedným z najčastejších dôvodov finančných problémov seniorov. Nezriedka sa stáva, že si starší ľudia berú pre potreby mladších členov rodiny pôžičky, ktoré následne rodina nechce alebo nemôže splácať.

Ochota babičiek a dedkov býva niekedy neobmedzená a ich snaha pomôcť najbližším bezbrehá. Podpora rodiny a príbuzných je práve preto jedným z najčastejších dôvodov finančných problémov seniorov. Nezriedka sa stáva, že si starší ľudia berú pre potreby mladších členov rodiny pôžičky, ktoré následne rodina nechce alebo nemôže splácať. 
Starobný alebo invalidný dôchodok potom nestačí na včasné splácanie záväzkov a dochádza k veľmi problematickému zadlženiu. A vôbec nie malému – iba skupina KRUK spravuje dlhy tisícov osôb vo veku nad 65 rokov. Priemerný dlh slovenského seniora sa pri tom pohybuje vo výške 1 123,4 EUR.
Súčasnú situáciu na finančnom trhu charakterizuje okrem iného obmedzená dostupnosť úverov a ťažkosti s doložením príjmov či zaistením. Pravidelný príjem seniorov sa potom stáva najlepším riešením pre jednoduché získanie pôžičky. Babičky a dedkovia chcú svojim najbližším pomôcť, podľahnú prosbám a berú na seba záväzky, ktoré potom ale často nie sú schopní zvládnuť. Zhoršujúcu sa situáciu dokazuje počet exekúcií na dôchodky, ktorý má rastúcu tendenciu. Problém nastáva najčastejšie v momente, keď sa rodina prestane z rôznych dôvodov o svoje dlhy starať a senior zostane na splátky sám.
„Prerušenie splátok pôžičky nemusí byť zlým úmyslom rodiny. Prax ukazuje, že Slováci všeobecne chcú splácať svoje dlhy bez ohľadu na to, či si úver vzali sami alebo využili pomoc rodičov či prarodičov. Ekonomická situácia bohužiaľ prináša zvýšené riziko upadnutia do finančných ťažkostí a neschopnosti splácať záväzky,“ hovorí Krzysztof Różycki, generálny riaditeľ spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika.
Seniori zvyčajne nemajú príjem príliš vysoký. Suma, ktorá zostane po odčítaní výdavkov za potraviny, bývanie a lieky, často nestačí na splátky úverov. Nesplatená pôžička pochopiteľne nezmizne, naopak sa zväčšuje o úroky a skôr či neskôr sa dostane k firme spravujúcej pohľadávky, prípadne dokonca na súd a k exekútorovi.
Záväzky najbližších, ktoré na seba seniori berú, sú najčastejšou, ale nie jedinou príčinou zadlženia najvyššej vekovej skupiny slovenských obyvateľov.
„Starší ľudia sú spravidla veľmi dobrými dlžníkmi. V prípade, že si berú pôžičku pre vlastnú potrebu, veľmi dobre dokážu odhadnúť svoje možnosti. Požičiavajú si zvyčajne menšie obnosy a pravidelne uhrádzajú splátky. Časom sa však môžu objaviť nečakané výdavky, napr na liečbu. A pretože je zdravie prednejšie, dostanú sa splátky úverov na vedľajšiu koľaj,“ vysvetľuje Krzysztof Różycki.
Najzadlženejší seniori sú v Banskobystrickom kraji
Dlhy seniorov nie sú zanedbateľné. V súčasnej dobe spravuje skupina KRUK dlhy tisícov osôb starších ako 65 rokov. Najviac zadlžených seniorov žije v Banskobystrickom kraji. Druhým v poradí je Nitriansky kraj s rádovo stovkami zadlžených seniorov. Naopak najmenej zadlženým krajom je Žilinský, kde starší ľudia priemerne dlhujú 929,9 EUR.
Priemerný dlh slovenského seniora sa pohybuje na úrovni 1 123,4 EUR. Senior z Banskobystrického kraja má splatiť v priemere 1 122,6 EUR a z Nitranskeho kraja 1073,5 EUR. Najmenej dlžiacich seniorov naopak žije v Bratislavskom kraji, kde sa priemerný dlh pohybuje na úrovni 1 134 EUR.
Dobré rady pre seniora
Z finančných ťažkostí sa dá často vyjsť s čistým štítom, aj keď to vyžaduje značné úsilie, zmenu návykov v oblasti výdavkov a starostlivú kontrolu domáceho rozpočtu. Situácia seniorov je však do značnej miery špecifická. Ich možnosti, ako zvýšiť príjem, sú obmedzené a ťažko sa dajú redukovať napr. výdavky na lekársku starostlivosť alebo na uspokojenie základných životných potrieb.
„Najdôležitejšie je starostlivo zvážiť svoje možnosti tak, aby k problémom so zadlžením vôbec nedošlo. Seniori musia ku všetkým ponukám a akciám pristupovať s veľkou opatrnosťou. Než si vezmú pôžičku, kreditnú kartu alebo vykonajú väčší nákup na úver, je nutné sa zamyslieť, či to naozaj potrebujú a predovšetkým či budú tieto záväzky schopní plne splatiť,“ radí Krzysztof Różycki.
Snaha pomôcť deťom a vnukom je pochopiteľná, o to viac je však potrebné v týchto záležitostiach postupovať rozvážne. Obvyklým dôvodom seniorských pôžičiek sú nákupy počítačového vybavenia, elektrospotrebičov alebo rekonštrukcie bytu. Situácia na trhu práce je bohužiaľ veľmi neistá a môže sa stať, že aj napriek najúprimnejšej snahe svoje záväzky splácať, nebude rodina schopná svoje dlhy hradiť. Vždy je preto na prvom mieste otázka, ako v takom prípade postupovať.
Čo si počať, keď nie je senior schopný dlh splatiť? Najhoršou variantou je ignorácia a postoj, akoby záväzok neexistoval. Naopak, veľmi žiaduce je spojiť sa čo najrýchlejšie s firmou spravujúcou pohľadávky a na rovinu jej vysvetliť svoju finančnú situáciu. Najlepšie je pýtať sa na možnosť splátkového kalendára a pokúsiť sa dohodnúť individuálnu výšku splátok. Aby bola dohoda čo najefektívnejšia, mal by senior uviesť výšku starobného alebo invalidného dôchodku a celkové mesačné výdavky. Iba tak bude mesačná splátka maximálne prispôsobená jeho aktuálnym finančným možnostiam.
„Stále sa zvyšuje počet ľudí, medzi nimi aj mnoho seniorov, ktorí využili v spoločnosti KRUK možnosti rozložiť dlh na splátky. KRUK klientom ponúka možnosť dohodnúť sa aj na menších splátkach, ktoré umožnia dlh znižovať pomalšie, ale napriek tomu mať jasnú predstavu, kedy sa ho zbavia úplne,“ zdôrazňuje Krzysztof Różycki.
Zdroj: Spoločnosť Kruk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial