Streda 17. októbra. Meniny má Hedviga

Septembrová inflácia medziročne rástla o 1,1%

Medziročná inflácia v septembri dosiahla v úhrne hodnotu 1,1%. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 1,3% a čistá inflácia 0,5%.

Jadrová inflácia v septembri oproti augustu ovplyvnila úhrnnú infláciu -0,04 percentuálnymi bodmi (p. b.), regulované ceny 0,05 p. b. a nepriame dane úhrnnú infláciu neovplyvňovali. Ceny potravín jadrovú infláciu neovplyvnili a čistá inflácia ovplyvnila jadrovú infláciu -0,04 p. b.

Spotrebiteľské ceny sa v septembri v porovnaní s augustom v úhrne nezmenili. Vzrástli ceny vzdelávania o 2,5 %, odevov a obuvi o 0,5 %, rozličných tovarov a služieb o 0,2 %, bývania, vody, elektriny, plynu a iných palív; nábytku, bytového zariadenia a bežnej údržby domu zhodne o 0,1 %. Znížili sa ceny v doprave o 0,7 %, rekreácie a kultúry o 0,5 %. Na augustovej úrovni zostali ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje; alkoholické nápoje a tabak; zdravotníctvo; poštové a telekomunikačné služby; hotely, kaviarne a reštaurácie.

Spotrebiteľské ceny sa v 3. štvrťroku 2010 v porovnaní s 2. štvrťrokom 2010 v úhrne ne zmenili. Vzrástli ceny v odboroch vzdelávanie o 1,7 %, zdravotníctvo o 0,5 %, rozličné tovary a služ by, rekreácia a kultúra zhodne o 0,4 %. Klesli ceny za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domuo 0,7 %, za potraviny a nealkoholické nápoje o 0,3 %.

Komentár VÚB k vývoju inflácie

Spotrebiteľské ceny ostali v septembri na rovnakej úrovni ako v auguste, čo v medziročnej rastovej dynamike znamenalo ich rast oproti augustu o 0,1% p. b. na úroveň 1,1%. Medzimesačne najvýznamnejšie vzrástli ceny vzdelania a to o 2,5%, čo súvisí so začiatkom nového školského roka. Ceny v doprave naopak oproti minulému mesiacu klesli o 0,7%. Taktiež klesli ceny rekreácie a kultúry a to o 0,5%, čo súvisí najmä s koncom dovolenkového obdobia a teda zvýhodňovaním ponúk rekreácií. Ceny potravín na medziročnej báze pokračovali v raste 5. mesiac, z poslednej hodnoty 3,7% r/r na aktuálnu hodnotu 3,9%.

Jadrová inflácia (CPI očistené o regulované ceny) sa takisto oproti augustu nezmenila, čo v medziročnom raste predstavovalo 1,1% nárast oproti augustovému nárastu 1,0%.

Tento týždeň v piatok 15.10 očakávame zverejnenie údajov za európsku harmonizovanú infláciu. Predpokladáme že medziročný ukazovateľ stúpne o 0,1 p. b. oproti augustovej hodnote 1,1%. Medzimesačný nárast HICP predpokladáme na úrovni 0,1%.

Zdroj: ŠÚ SR, Andrej Arady – analytik VÚB.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *