Stvrtok 26. novembra. Meniny má Kornel

Slováci najčastejšie menia adresu z bytových a rodinných dôvodov. Kvôli práci sa presťahovali 3 % ľudí.

Nezvyčajne teplá zima je pomaly za nami a rastúce denné teploty predznamenávajú príchod jari. Toto obdobie so sebou prináša pre niekoho  lepšiu náladu, pre iných jarnú únavu. Už tradične sa ale príchod jari spája aj so zvýšenou chuťou ľudí upratať, skrášliť či  zrekonštruovať svoje bývanie. Výnimočným v jarných mesiacoch nie je ani sťahovanie, a teda zmena trvalého bydliska. Kam sa  Slováci najčastejšie sťahujú? A aké dôvody sťahovania uvádzajú?

V roku 2012 menilo trvalý pobyt v rámci Slovenska 83,1 tis. ľudí. Podľa údajov Štatistického úradu SR [ŠÚ SR] sme sa najčastejšie sťahovali v rámci okresu. Z jednej obce do druhej, avšak bez nutnosti meniť na aute ŠPZ, sa presťahovalo 45,8 % Slovákov, ktorí menili bydlisko. Ďalších 29,4 % išlo za novým bývaním do iného okresu, no v rámci toho istého kraja a necelá štvrtina z presťahovaných sa presunula z jedného kraja do druhého.

stahovanie Pri sťahovaní z jedného kraja do druhého dominuje ako nová adresa Bratislavský kraj. Takmer tretina zo všetkých presťahovaných, ktorí sa presúvali z kraja do kraja, zakotvila v našom hlavnom meste a okolí. Najčastejšie sa do Bratislavského kraja sťahujú ľudia z geograficky najbližších regiónov, teda Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Naopak, najmenej populárny je medzi sťahujúcimi sa Žilinský kraj, do ktorého si nahlásilo nový trvalý pobyt len 7,6 % ľudí sťahujúcich sa z iného regiónu Slovenska.

Najčastejšie uvádzanou príčinou sťahovania v rámci tzv. vnútroštátnej migrácie sú bytové dôvody, ktoré uviedlo až 36,1 % sťahujúcich sa ľudí. Druhým najčastejším dôvodom je nasledovanie rodinného príslušníka [26,6 %]. Tento dôvod sa však takmer vždy uvádza v prípade detí, ktoré sa sťahujú spolu so svojimi rodičmi. Necelá štvrtina sťahujúcich sa uvádza iné, bližšie nešpecifikované dôvody.

Pomerne častým dôvodom sťahovania je aj sobáš [6,2 % prípadov]. Práve pri tomto dôvode je však badať výrazné rozdiely medzi pohlaviami. Sobáš ako dôvod zmeny bydliska uviedlo len 3,7 % mužov, no až 8,3% žien. Dôvodom je podľa nás skutočnosť, že ženy sú predsa len viac naklonené nasledovaniu svojho manžela než naopak.

Približne 3 % sťahujúcich sa uviedli ako dôvod zmeny bydliska prácu – a to či už zmenu zamestnávateľa, alebo snahu priblížiť sa k svojmu pracovisku. Súčasná neľahká situácia na našom pracovnom trhu mnohokrát nedáva ľuďom na výber a v snahe získať či udržať si prácu sú Slováci ochotní zbaliť sa a zmeniť adresu.

Najmobilnejšou vekovou kategóriou sú mladí ľudia vo veku od 25 do 34 rokov, ktorí tvoria až približne 30 % zo všetkých presťahovaných. Viac ako pätinu ľudí presťahovaných v roku 2012 však tvorili deti a mládež do 15 rokov, ktorých pri sťahovaní vzali so sebou rodičia. Najusadlejší sú z tohto pohľadu ľudia v poproduktívnom veku, keďže len 4,3 % presťahovaných tvorili ľudia nad 65 rokov.

dovody-stahovania

A kedy sa najčastejšie sťahujeme? Podľa štatistík sa v roku 2012 najviac zmien trvalého pobytu [11,1 %] nahlásilo v januári a naopak najmenej [6,6 %] v decembri. Naprieč štvrťrokmi je intenzita sťahovania rozložená vcelku rovnomerne, avšak o niečo vyšší podiel na počte presťahovaní pripadá na tretí štvrťrok, teda obdobie od začiatku júla do konca septembra.

Zdroj: analytický tím Poštovej banky


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial