Pondelok 10. decembra. Meniny má Radúz

Slováci si uvedomujú svoje nedostatky vo finančnej gramotnosti

Jednou z oblastí, v ktorej však majú Slováci dlhodobo rezervy a teda aj priestor pre ďalšie zdokonalenie, je finančná gramotnosť. Väčšina pritom vie tento pojem správne definovať, do praxe ale správne zásady preberá málokto. Investičná skupina Pioneer Investments preto podporuje viacero edukačných projektov.

Výučný list, maturita alebo vysokoškolský diplom – pre 73 % Slovákov to neznamená koniec ich školskej kariéry a so vzdelaním neprestávajú ani po opustení školských lavíc. Veľká časť (85 %) ich totiž verí, že vzdelanie a vedomosti otvárajú cestu k lepšiemu životu a zaistí im tiež lepšiu pracovnú pozíciu, ako vyplýva z výskumu skupiny Pioneer Investments. 

„Vzdelávanie naprieč generáciami, a predovšetkým potom podpora finančnej gramotnosti, je jedným z pilierov našej spoločenskej zodpovednosti,“ hovorí Dana Kryńska, riaditeľka marketingu a PR Pioneer Investments ČR a SR. 

Miroslav Ovčarik, country manažér Pioneer Investments SK k tomu dopĺňa: „Preto už niekoľko rokov aj v spolupráci s našim distribučným partnerom Partners Group SK podporujeme edukačné projekty zamerané na zvyšovanie finančnej gramotnosti najmä medzi mladými ľuďmi.“ A dodáva: „Na ceste svetom financií musia ľudia prekonať mnohé nástrahy a najsilnejším súperom prekvapivo nie sú finančné trhy, ale ich vlastný mozog. Prieskumy pritom ukazujú, že väčšina (93 %) individuálnych investorov je presvedčená, že by svoje investičné rozhodnutia mala robiť sama, bez pomoci finančných profesionálov. Vedieť sa zorientovať je preto veľmi dôležité – človek potom ľahko nepodľahne emóciám, získa určitú schopnosť vyhodnocovať relevantnosť informácií a dokáže ľahšie definovať svoje potreby a ciele.“

Viac ako sedem z desiatich (73 %) oslovených Slovákov priznalo, že si vzdelanie dopĺňa aj po ukončení školskej dochádzky. Nové vedomosti a zručnosti pritom získavajú rôznymi spôsobmi: tretina opýtaných uviedla len obmedzené vzdelávania v rámci zamestnaneckých školení, asi 40 % sa však snaží vzdelávať aj mimo tento rámec. Výrazne viac ľudí sa pritom zdokonaľuje iba v vedomostiach v oblasti svojej obživy, len zhruba každý piaty sa snaží vzdelávať aj v aktivitách, ktoré s ich zamestnaním nesúvisia. Asi štvrtina Slovákov (27 %) uviedla, že od dokončenia školy žiadnu ďalšiu vzdelávaciu aktivitu neabsolvovala.

Jednou z dôležitých disciplín, v ktorých je vhodné získavať vedomosti a praktické zručnosti už od detstva a následne ich v priebehu celého života rozvíjať, je finančná gramotnosť. Tú väčšina Slovákov (83 %) definuje správne ako schopnosť porozumieť financiám a vedieť s nimi zaobchádzať.

Napriek tomu, že tak vysoké percento populácie má povedomie o tom, čo je finančná gramotnosť,  medzi teóriou a praxou stále existuje priepasť. Väčšie oboznámenie sa s finančnými nástrojmi by pritom ľuďom mohlo pomôcť nielen pri zostavovaní správne vyrovnaného rodinného rozpočtu, ale tiež viesť k väčšej obozretnosti napríklad pri čerpaní najrôznejších pôžičiek.“ hovorí Miroslav Ovčarik, country manažér Pioneer Investments SK.

 „S týmito základnými finančnými zručnosťami je vhodné začať už u školských detí. Preto okrem iného podporujeme organizácie, ktoré sa systematicky venujú osvete a edukácii v tejto sfére práve u mládeže, ale aj u pedagógov, ktorí sú s nimi v úzkom kontakte.“ uzatvára Dana Kryńska, riaditeľka marketingu a PR Pioneer Investments ČR a SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *