Stvrtok 18. január. Meniny má Drahomíra

Slováci si v oblasti financií vysoko veria

Bankový účet a on-line bankovníctvo využíva viac než 93 percent, resp. 76 percent Slovákov. Napríklad v Nemecku je to citeľne menej – len 87 percent, resp. 74 percent ľudí. 

Slováci tiež veľmi vysoko hodnotia svoju finančnú gramotnosť: len necelé štyri percentá respondentov prieskumu priznávajú veľmi nízku alebo žiadnu znalosť bankových produktov, zatiaľ čo v Taliansku je to viac než 18 percent opýtaných. Výbornú alebo veľmi dobrú znalosť bankových produktov deklaruje 40 percent Slovákov, čo je najviac zo všetkých krajín, v ktorých prieskum prebiehal.

Slováci hodnotia nadpriemerne aj svoju finančnú situáciu. Celých 37 percent respondentov prieskumu uviedlo, že si môže dovoliť všetko, čo potrebuje, že sporí a dokáže pokryť i neplánované výdavky. Podobne sú na tom Česi a najlepšie hodnotia svoju finančnú situáciu Nemci (43 % respondentov má dostatok peňazí, môže sporiť a nezaskočia ich náhle výdavky).

Naopak najhoršie hodnotili svoju finančnú situáciu respondenti v Taliansku a Rumunsku: viac než 17 % z nich priznáva, že často nemá prostriedky ani na najnutnejšie potreby. Dve tretiny Poliakov (64 %) uvádzajú, že majú dostatok peňazí na bežné potreby, ale nečakané výdavky im spôsobujú problémy. V rovnakej situácii je polovica (51 %) Slovákov.

„V našom medzinárodnom prieskume Slováci potvrdili, že sa aktívne zajímajú o finančné záležitosti, s peniazmi vychádzajú prevažne dobre, ale pomerne často sa zadlžujú. Platobná morálka dlžníkov je nadpriemerná – len každý siedmy respondent mal v čase prieskumu nejaký záväzok po splatnosti. Najčastejšie mali záväzky po splatnosti Nemci a Rumuni,“ hovorí Markéta Kolářová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK.

Len tretina slovenských respondentov prieskumu (36 %) uviedla, že mala väčšie či menšie omeškanie so splátkami dlhu alebo platbami za iné záväzky. Zodpovednejší pri splácaní sú len Španieli (29 % dlžníkov s omeškaním platieb). Najhoršia situácia je v Poľsku, kde omeškanie s platbami záväzkov priznalo viac než 57 percent respondentov.

Záväzky po splatnosti má však len 14 percent opýtaných Slovákov, zatiaľ čo v prípade Nemcov je to takmer tretina (viac ako 29 %). V Poľsku ide o menej než 12 percent respondentov. Omeškanie platieb slovenských dlžníkov sa týka najčastejšie splátok úverov (32 %) a účtov za mobilné telefóny (21 %).

„Zatiaľ čo Slováci majú nesplatené záväzky predovšetkým voči bankám a mobilným operátorom, v Taliansku a Rumunsku dlžia ľudia hlavne za elektrinu či plyn. V Španielsku majú dlžníci najväčší problém so splácaním hypoték a v Poľsku s nájmom,“ dodáva tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK Markéta Kolářová.

Zo slovenských respondentov prieskumu má aktuálne nejakú pôžičku viac ako 51 percent a ďalších 15 percent plánuje vziať si úver v priebehu nasledujúceho roka. Najzadlženejší sú ľudia v Rumunsku, kde má pôžičku viac ako 60 percent respondentov a ďalších viac ako 33 percent sa plánuje zadlžiť v nasledujúcom roku. Najmenej pôžičiek splácajú respondenti z Nemecka (menej než 38 %), kde sa tiež najmenej ľudí plánuje zadlžiť (menej než 10 %).

Zistenia vyplývajú z európskeho prieskumu agentúry MillwardBrown pre skupinu KRUK, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *