Pondelok 30. marca. Meniny má Vieroslava

Slovenská banková asociácia podniká práve kroky voči bankovému odvodu

Banky 10.02.2020 | 12:07 0 Komentárov

Slovenská banková asociácia (SBA) podala podnet na Generálnu prokuratúru SR a obrátila sa aj na Európsku komisiu vo veci zvýšenia bankového odvodu.

„SBA po dôkladnej analýze možností, ktoré jej ako združeniu právnických osôb umožňuje slovenský právny poriadok, podala podnet Generálnemu prokurátorovi SR k podaniu návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov Ústavnému súdu SR a taktiež podala sťažnosť proti porušovaniu práva EÚ zo strany členského štátu na Európsku komisiu,“ uviedla v stanovisku banková asociácia.

Banky namietajú proti osobitému odvodu, ktorý mal prestať platiť v budúcom roku. Bude však platiť ďalej a jeho výška sa od tohto Nového roka zdvojnásobila na 0,4 percenta hodnoty pasív vykazovaných v súvahe, znížených o niektoré položky. V tomto roku by tak mali banky zaplatiť do štátnych finančných aktív o 144 miliónov eur viac.

„V posledných rokoch sa náklady na rôzne poplatky a odvody bánk výrazne zvyšujú a dosahujú úroveň, ktorú je možné považovať za prekážku pre budúcu stabilitu sektora. Kým v roku 2015 tieto náklady spolu tvorili 20 percent z čistého zisku bánk, v roku 2020 sa môžu priblížiť až k úrovni 50 percent. Práve v dôsledku bankového odvodu sa niektoré banky dostali do straty. Takto nastavený bankový odvod je hazardovaním aj s finančnou stabilitou slovenskej ekonomiky,“ uvádza SBA.

„Generálny prokurátor SR je oprávnený navrhovateľ, ktorý môže podať návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade napadnutého predpisu s Ústavou SR. V prípade, ak tak urobí a Ústavný súd SR rozhodne o nesúlade zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií alebo jeho časti s Ústavou SR, znamenalo by to pozastavenie účinnosti napadnutého zákona alebo jeho časti, a tým aj ukončenie povinnosti platiť odvod,“ vysvetľuje asociácia svoj právny postup.

„Komisia zisťuje možné porušenia práva EÚ aj na základe sťažností občanov alebo právnických osôb,“ doplnila SBA. Asociácia adresovala komisii sťažnosť, v ktorej poukazuje na možné porušovanie práva EÚ a jeho konflikt so slovenskou legislatívou.

Komisia túto sťažnosť posúdi a preskúma možný konflikt právnych predpisov. „V prípade, ak by Európska komisia dospela k záveru, že došlo k porušeniu práva EÚ, Národná rada SR by mala schváliť zmenu legislatívy. Ak členský štát nezjedná nápravu a bude naďalej porušovať právo EÚ, Európska komisia môže iniciovať formálne konanie vo veci porušenia na Súdny dvor EÚ. Konanie pozostáva z niekoľkých krokov stanovených v zmluvách EÚ, pričom každý krok sa končí formálnym rozhodnutím,“ dodala SBA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *