Sobota 30. mája. Meniny má Ferdinand

Slovenská ekonomika sa spomalí najmä z dôvodu slabšieho zahraničného dopytu

Makroekonomika 12.06.2019 | 11:05 0 Komentárov

Ekonomika SR by mala aj naďalej dosahovať relatívne vysoké tempá rastu na úrovni 3,3 percenta tento rok a 3,2 percenta v roku 2020. V nasledujúcich rokoch by sa mal rast HDP postupne spomaľovať v dôsledku doznievania jednorazových impulzov priamych zahraničných investícií a vplyvom spomaľovania globálnej ekonomiky.

V prvom štvrťroku 2019 sa slovenská ekonomika vyvíjala v súlade s očakávaniami NBS, keď pokračovala v doterajších silných medzikvartálnych dynamikách. Jej rast bol podporený silným exportom. Ťahala ho najmä automobilová produkcia. Pokles dovozu bol naopak spojený so slabším domácim dopytom. Na ňom sa už podpisuje klesajúca dôvera. Výsledkom tejto kombinácie bude spomalenie odhadu rastu HDP v tomto aj v budúcom roku.

Vrchol ekonomického rastu dosiahla slovenská ekonomika už v roku 2018. Napriek tomu bude v horizonte rokov 2019 – 2021 produkčná medzera naďalej kladná.

Spomalenie rastu zamestnanosti a zvyšovania miezd

Vývoj na trhu práce bol začiatkom tohto roka naďalej priaznivý a v súlade s očakávaniami. NBS rovnako ako doteraz predpokladá, že v ďalšom období sa bude rast zamestnanosti postupne spomaľovať v súvislosti s nedostatkom pracovných síl. Menší počet vytvorených pracovných miest je dôsledkom očakávaného cyklického spomalenia ekonomiky.

Podobne aj dynamický rast miezd sa bude v dôsledku slabšieho dopytu po pracovnej sile postupne zmierňovať. Situácia na trhu práce bude podporovať rast spotreby domácností aj tvorbu úspor, ktorej miera je už na vysokej úrovni.

Inflácia na obzore

Vysoký rast cien energetických komodít a agrokomodít by mal prispievať k inflácii najmä v tomto roku. Postupne sa však tento efekt bude zmierňovať a mali by začať prevládať dopytové faktory podporené kladnou produkčnou medzerou. Spotrebiteľské ceny by mali v nasledujúcich troch rokoch priemerne rásť na úrovni 2,5 percenta.

Najväčšie riziko pre Slovensko predstavuje spomalenie globálnej ekonomiky v dôsledku protekcionistických opatrení, pretrvávajúcej neistote okolo brexitu a ďalšieho zhoršovania predstihových indikátorov v eurozóne a nálad v slovenskom priemysle.

Nevyhnutné štrukturálne reformy

Aj keď slovenská ekonomika aktuálne dosahuje pomerne priaznivé dynamiky, v troch rokov sa očakáva postupné spomalenie potenciálneho rastu. Bez podpory a rozvoja najmä investícií do kvalitného vzdelávacieho systému nebude v budúcnosti priestor pre fundamentálne zvyšovanie ekonomického rastu. Preto je nevyhnutné podporovať čerpanie eurofondov v produktívnych oblastiach a prijímať štrukturálne opatrenia na zvýšenie rastového potenciálu ekonomiky, teda najmä investovať do vzdelania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *