Piatok 19. októbra. Meniny má Kristián

Slovenská sporiteľňa zvýšila objem poskytnutých úverov o 10 %

Banky 05.08.2016 | 08:06 0 Komentárov

„Banka dosiahla za prvý polrok mimoriadne pozitívne výsledky. Na jednej strane stabilne rastie náš biznis, tak na strane úverov, ako aj vkladov, spolu s pozitívnym vývojom v oblasti rizikových nákladov. Na druhej strane naše výsledky výrazne ovplyvnili dve jednorazové transakcie, a to predaj našej účasti v spoločnosti Visa Europe a založenie spoločného podniku Global Payments,“ zhodnotil výsledky Štefan Máj, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV k 30. JÚNU 2016 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE)

•   Čistý úrokový výnos sa drží na stabilnej úrovni 231,5 mil. EUR  (v roku 2015 to bolo 231,7 mil. EUR)

•   Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 3,5 % z 62,5 mil. EUR na 64,7 mil. EUR

•   Prevádzkový zisk stúpol medziročne o 0,6 % z 168,5 mil. EUR na 169,5 mil. EUR

•   Čistý zisk po zdanení narástol medziročne o 49,4 % z 90,1 mil. EUR na 134,6 mil. EUR

•   Objem úverov klientom sa medziročne zvýšil o 10,2 % z 8,7 mld. EUR na 9,6 mld. EUR

•   Objem vkladov klientov medziročne vzrástol o 5,4 % z 10,4 mld. EUR na 10,9 mld. EUR

•   Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 44,5 %

•   Kapitálová primeranosť dosiahla 22,29 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú  hranicu (podľa                   požiadaviek NBS, Bazileja III a IRB prístupu).

•   Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom medziročne mierne vzrástol z 83,9 % na 87,8 %

 

Čistý úrokový výnos sa drží na stabilnej úrovni  231,5 mil. EUR  (v roku 2015 to bolo 231,7 mil. EUR) aj napriek pokračujúceho poklesu  úrokových sadzieb na trhu. Stabilný vývoj dosiahla banka najmä vďaka medziročnému nárastu objemu poskytnutých úverov klientom o  0,9 mld. EUR, ako aj meniacej sa štruktúre depozitných produktov.

Čistý príjem z poplatkov a provízií vzrástol medziročne o 3,5 % z 62,5 mil. EUR na 64,7 mil. EUR. Tento nárast bol ovplyvnený jednak zvýšenou úverovou činnosťou ako aj väčším počtom transakcií klientov spojených s prevodom peňažných prostriedkov.

Vybrané ukazovatele obchodnej činnosti

30.06.2016

31.12.2015

zmena

Počet zamestnancov

4 255 

4 205 

1,2 % 

Počet klientov (v tis.)

2 324 

2 330 

(0,3 %) 

Počet vydaných platobných kariet (v tis.)

1 463 

1 425 

2,7 % 

Počet POS terminálov ( v r. 2016 už súčasť spoločného podniku Global Payments, s.r.o.)

10 455 

10 366 

0,9 % 

Počet užívateľov služieb Internetbankingu (v tis.)

923 

899 

2,7 % 

Počet bankomatov

793 

784 

1,2 % 

Počet pobočiek

291 

291 

0,0 % 

Vybrané ukazovatele obchodnej činnosti

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *