Nedeľa 17. február. Meniny má Miloslava

Slovenská sporiteľňa nemala neetickú reklamu

Slovenská sporiteľňa neklame, ak v televíznom spote tvrdí, že poskytuje každý druhý spotrebný úver. Rada pre reklamu zamietla sťažnosť troch fyzických osôb na komunikovaných nepravdivosť údajov.

Sťažnosti troch fyzických osôb smerujú proti tvrdeniu, podľa ktorého  zadávateľ  poskytuje každý druhý spotrebný úver na Slovensku. Podľa sťažovateľov tvrdenia zadávateľa v reklame sú nepravdivé a nie sú potvrdené ani žiadnym objektívnym prieskumom, ale len interným prepočtom.  Zadávateľ v reklamnom spote uvádza, že  Slovenská sporiteľňa v mesiacoch febuár a marec poskytla viac ako 50% zo všetkých nových spotrebných úverov na Slovensku, pričom  uvedene informácie sú bez uvedenia zdroja, čo sťažovateľ považuje za klamlivé a zavádzajúce.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (AK RPR) po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená.  Reklamná kampaň: Spotrebný úver na čokoľvek zadávateľa: Slovenská sporiteľňa nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

Zadávateľ Slovenská sporiteľňa v predmetnom reklamnom spote vychádzala z verejne prístupných informácii Národnej Banky Slovenska o objeme poskytnutých úverov za rok 2009. Po spracovaní údajov interným prepočtom prišla k záveru, že objem poskytnutých spotrebných úverov najmä zamesiace február a marec, kedy jej výsledky dosiahli viac ako 50 % percentný podiel na objeme poskytnutých v rámci trhu, nasvedčuje tomu, že ide o banku, ktorá poskytla najviac úverov. Z uvedeného vyplýva, že dané informácie nemožno považovať za nepravdivé, ale naopak logickou implikáciou možno dôjsť k záveru, že ide o tvrdenia, ktoré sú veľmi vysoko pravdepodobné. Na základe týchto skutočností AK RPR nepovažuje uvedenú reklamu za priečiacu sa ustanoveniam kódexu.

Zdroj:
TS RPR
.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *