Pondelok 22. októbra. Meniny má Sergej

Slovenská sporiteľňa prináša úľavy pre klientov zasiahnutých povodňami

Slovenská sporiteľňa prináša úľavy pre klientov postihnutých povodňami. Umožní im zníženie splátok úverov, odpustenie poplatku za predčasné splatenie pri poistnom plnení, či možnosť zobrať si nový úver bez poplatku.

Klientom, ktorí si zobrali od Slovenskej sporiteľne spotrebný úver alebo úver na bývanie a ich nehnuteľnosť, resp. iný majetok bol poškodený povodňami, banka umožňuje výrazné zníženie splátok na 3 mesiace. Podmienkou je predloženie potvrdenia od poisťovne, prípadne od obecného alebo mestského úradu. Banka tiež umožňuje predčasné splatenie úveru alebo mimoriadnu splátku bez poplatku, pokiaľ chce klient vyplatiť úver z poistného plnenia.

Slovenská sporiteľňa zároveň ponúka ľuďom postihnutým povodňami úvery bez spracovateľského poplatku. Týka sa to tak Spotrebných úverov na Čokoľvek, ako aj  Úverov na bývanie. Aj na poskytnutie úveru bez poplatku je podmienkou predloženie spomínaného potvrdenia. Tieto mimoriadne opatrenia budú platiť do konca júla.

Klienti, ktorí majú v Slovenskej sporiteľni peniaze uložené na termínovaných vkladoch a vkladných knižkách, môžu svoje úspory štandardne vybrať bez poplatku za predčasný výber a použiť ich na odstránenie škôd po povodniach.

Prečítajte si aj:
VÚB ponúka postihnutým povodňami bezplatné predčasné výbery

Čo robiť, ak máte úver a povodeň vám zaplavila dom?

Každá nehnuteľnosť, ktorá je predmetom zabezpečenia úveru, musí byť poistená proti živelným pohromám. V prípade vzniku škody by mali ľudia poistnú udalosť čo najskôr nahlásiť poisťovni. Každú žiadosť klienta o zmenu úveru banka posudzuje individuálne a berie do úvahy špecifiká jednotlivých prípadov a rozdielne potreby klientov. Do vyriešenia poistnej udalosti môže klientovi znížiť mesačné splátky úverov.

Postup pri hlásení škôd a likvidácii poistných udalostí stanovuje príslušná poisťovňa. Tá je povinná poistnú udalosť prešetriť a do 15 dní od ukončenia šetrenia poistnej udalosti vyplatiť poistné plnenie. Poisťovňa sa pri poistnom plnení obráti najskôr na banku, v prospech ktorej je plnenie vinkulované. Banka posúdi každý prípad a ak je obnova nehnuteľnosti možná, spravidla rozhodne o prevedení poistného plnenia v prospech klienta. Keď je klient v omeškaní so splátkami, banka uvoľní poistné plnenie až po vyrovnaní dlžných splátok. Individuálne sa posudzujú situácie, kde prišlo k úplnému zničeniu nehnuteľnosti. Peniaze z poistného plnenia sa využijú na vyplatenie existujúceho úveru.

Zdroj: TS Slovenskej sporiteľne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *