Piatok 30. októbra. Meniny má Šimon, Simona

Slovensko bude žiadať o výnimku pri štrukturálnom deficite

Podľa návrhu rozpočtového plánu na budúci rok, ktorý schválila vláda, bude deficit verejného rozpočtu klesať a bude nižší ako tri percentá HDP. No pri štrukturálnom deficite, čo je ďalší parameter paktu rastu a stability, Slovensko podmienky nesplní. Bude preto žiadať Európsku komisiu o výnimku prekročiť tento ukazovateľ o 0,2 percenta HDP. 

Rozpočtový plán je prvý krát spracovaný podľa nových európskych fiškálnych pravidiel (tzv. Two-Pack). Krátkodobým fiškálnym cieľom Slovenska je znížiť deficit verejnej správy v roku 2013 udržateľným spôsobom pod hranicu tri percentá HDP. Na základe aktuálnych informácií o pozitívach a rizikách rozpočtového vývoja v roku 2013 deficit rozpočtu verejnej správy dosiahne úroveň 2,98 % HDP, čo je spojené s konsolidačným úsilím vo výške 1,3 % HDP. Takýto výsledok spĺňa najdôležitejšiu z podmienok na úspešné vystúpenie z procedúry nadmerného deficitu.

Cielené schodky rozpočtu verejnej správy sú v roku 2014 na úrovni 2,83 % HDP, v roku 2015 na úrovni 2,57 % HDP a v roku 2016 na úrovni 1,50 % HDP. Dosiahnutie týchto cieľov zastaví nárast podielu verejného dlhu na HDP a umožní od roku 2015 jeho postupné znižovanie.

Veľkosť opatrení potrebných na splnenie cieľa v roku 2014 dosahuje v porovnaní so scenárom nezmenených politík 1,8 % HDP. Medzi najdôležitejšie príjmové opatrenia celkovo vo výške 1,5 % HDP patria vyššie dividendy zo štátnych podnikov, mimoriadne príjmy Telekomunikačného úradu a kapitálové príjmy vyplývajúce z reformy štátnej správy ESO. Nižšie príjmy dosiahne verejná správa zo zníženej sadzby dane z právnických osôb. Na výdavkovej strane sú v celkovej výške 0,3 % HDP najdôležitejšie úspory v rámci reformy ESO.

Deficit bude v roku 2014 ďalej klesať. Dôjde však k miernej štrukturálnej expanzii vo výške 0,2 % HDP. V dôsledku toho Slovensko žiada o uplatnenie tzv. investičnej výnimky v roku 2014, ktorá umožní v princípe splniť pravidlá preventívnej časti Paktu stability a rastu. Táto úľava bude v období zlepšenia ekonomickej situácie kompenzovaná rýchlejšou štrukturálnou reštrikciou.

Investičná výnimka umožňuje členským štátom dočasne sa odchýliť od konsolidačného úsilia požadovaného preventívnou časťou Paktu stability a rastu. Aktivácia investičnej výnimky sa v prvom roku prejaví úpravou konsolidačného úsilia o  sumu výdavkov na spolufinancovanie EÚ fondov upravenú o výdavky na spoločnú poľnohospodársku politiku a politiku rybného hospodárstva. Teda: deficit krajiny musí byť naďalej pod 3% HDP, no v ďalších rokoch sa ku požadovanej zmene štrukturálneho deficitu (0,5 % HDP ročne) môže krajina dostať aj prostredníctvom spolufinancovania investícií z eurofondov.

Na aktivovanie výnimky je potrebné spĺňať tieto kritériá:

– negatívny rast HDP alebo rast hlboko pod úrovňou potenciálneho rastu,

– úroveň deficitu je pod tri percentá HDP a dlh pod úrovňou 60 % HDP (alebo v prípade krajín s dlhom nad 60 % HDP pri dostatočne rýchlo klesajúcom dlhu),

Splnenie podmienok pre uplatnenie investičnej výnimky na rok 2014 bude EK hodnotiť na základe svojej jesennej prognózy. V prípade krajín, ktoré požiadajú o jej uplatnenie na rok 2014 a v súčasnosti sú ešte v procedúre nadmerného deficitu (ako Slovensko), bude toto hodnotenie EK podmienené ukončením procedúry nadmerného deficitu.

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial