Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Slovensko rástlo v druhom kvartáli o 4,6%

V 2. štvrťroku 2010 sa podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR vytvoril hrubý domáci produkt v objeme 16 339,6 mil. eur. V porovnaní s 2. štvrťrokom 2009 vzrástol v stálych cenách o 4,6% a v bežných cenách to bolo o 4,8 %.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 148,3 tis. osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2009 klesla o 2,3%.

Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa v 2. štvrťroku 2010 vytvoril hrubý domáci produkt v stálych cenách v objeme 12 507 mil. eur a oproti 2. štvrťroku 2009 vzrástol o 4,9 %.

V 1. polroku 2010 oproti 1. polroku 2009 podľa rýchleho odhadu vzrástol HDP v stálych cenách o 4,7% a v bežných cenách o 3,9%.

Komentár VÚB k odhadu HDP

Slovenská ekonomika vzrástla podľa dnes zverejneného rýchleho odhadu HDP v 2Q10 o 4,6% r/r. V porovnaní s očakávaniami analytikov v okolí úrovne 4% r/r a naším odhadom 4,3% bol teda medziročný rast HDP rýchlejší. Oproti 1Q10, kedy HDP dosiahol rast 4,8% r/r, spomalila ekonomika svoj medziročný rast o dve desatiny p.b. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku a po sezónnom očistení naopak rast reálneho HDP zrýchlil na 1,2% q/q z 0,8% v 1Q10. Slovenskej ekonomike pomáha v raste najmä solídna výkonnosť ekonomiky nášho najväčšieho obchodného partnera – Nemecka. Tá v 2Q10 vzrástla o vysokých 2,2% q/q (očakával sa rast 1,3%) a medziročne zrýchlila na 3,7% z 2% v 1Q10.

Podrobná štruktúra rastu HDP na Slovensku zatiaľ nie je známa (zverejní sa 2. septembra). Predpokladáme však, že oživenie ekonomiky je naďalej ťahané exportne orientovaným priemyslom, pričom k rastu HDP prispeli zrejme rast zásob a rast zahraničného dopytu. Spotreba domácností zaznamenala  zrejme (podobne ako tomu bolo v 1Q) len pomalý rast, kvôli vysokej (aj keď pozvoľna klesajúcej) miere nezamestnosti. Slabosť trhu práce potvrdzuje aj pokles zamestnanosti v 2Q o -2,3% r/r. Aj tu ale platí, že situácia sa už nezhoršuje (v prvom štvrťroku klesla zamestnanosť výraznejšie, o 3% oproti rovnakému obdobiu minulého roka).

Očakávame, že slovenská ekonomika bude pokračovať v rastoch aj v druhom polroku tohto roka, avšak pomalším tempom ako v úvode roka. Rýchlejší než očakávaný rast HDP na Slovensku ako aj v Nemecku v prvom polroku nás však núti revidovať odhad celoročného rastu HDP v roku 2010. Odhadujeme, že rast reálneho HDP dosiahne v roku 2010 v priemere 4,2% r/r oproti nášmu pôvodnému odhadu na úrovni 3%.

Komentár UCB k odhadu HDP

Prvý odhad ŠÚSR hovorí o pokračovaní silnejšieho rastu ekonomiky aj v 2Q na úrovni 1,2% medzištvťročne (tj, skoro 5% annualizovane). Z čiastkových dát sa dá usudzovať, že priemysel naďalej ťahá ekonomiku dopredu, zatiaľ čo domáci dopyt ju brzdí. Pozitívom však je, že domáca zamestnanosť stúpla medzištvťročne prvý krát od začiatku krízy, aj keď len o 2 tisíc ľudí (počas krízy klesla spolu o 101 tisíc).

Eurozóna takisto pozitívne prekvapila, HDP stúplo medzištvťročne o 1% (annualizovane o 4,1%) v porovnaní s len polovičným rastom v USA. Eurozóna bola hore ťahaná Nemeckom, kde bol rast dvojnásobne rýchlejší. Naopak, južanské krajiny mali nízky rast až recesiu (Grécko nepretržite klesá, v súčasnosti annualizovane o skoro 6%).

Samozrejme, najvyšší medzištvťročný rast v Nemecku od roku 1984 bol spôsobený aj bázickým efektom v 1Q v stavebníctve (tuhá zima). Okrem exportov sa oživili v Nemecku aj investície a pomaly sa prebúdza aj spotrebiteľský dopyt (napr. predaj áut sa zlepšil).  Naši kolegovia prudko zvyšujú odhad rastu v tomto roku z 2% na 3,5%.

Napriek tomu, že sme mali voči priemeru trhu dlhodobo vyšší odhad rastu v SR na úrovni 3,5% (trh postupne zvyšoval odhad na 3,1%), stále sme videli riziká smerom k ešte vyššiemu rastu. V súčasnosti sa už nedá vyhnúť  zvýšeniu odhadu rastu z 3,5% na 4,3%  (pokiaľ by nebol žiadny QoQ rast v 2H, celkový rast by dosiahol 3,8%).  Pre rok 2011 však rast ponechávame na nezmenenej úrovni 3,5%  a stávame sa tak zrejme prvou inštitúciou, ktorá prognózuje v budúcom roku pokles dynamiky rastu. Dôvodom bude potreba šetrenia, ktorá zrejme zasiahne aj výstavbu diaľnic. V 2Q11 by sme však mohli dosiahnuť predkrízovú úroveň HDP. Rozdiel s predkr ízovou trajektóriou ekonomiky bude koncom roka 2011 stále na úrovni vysokých 17% HDP (viď graf nižšie).

Zdroj: ŠÚ SR, VÚB – Martin Lenko, UniCredit Bank – Ján  Tóth.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *