Piatok 14. decembra. Meniny má Branislava, Bronislava

Spotrebiteľská nálada Slovákov sa zlepšuje

Makroekonomika 22.02.2012 | 09:21 0 Komentárov

Zhoršovanie spotrebiteľskej atmosféry zaznamenané na konci minulého roka sa v januári zastavilo. Indikátor spotrebiteľskej dôvery vzrástol oproti predchádzajúcemu mesiacu o 5 bodov na mínus 35,8.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sú spotrebitelia pesimistickejší o 9,2 bodu, oproti minulému štvrťroku o 5,7 bodu a aktuálny výsledok zaostáva aj za úrovňou dlhodobého priemeru.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý na začiatku januára 2012 na reprezentatívnej vzorke 1156 respondentov vo veku 16 a viac rokov uskutočnil Štatistický úrad SR 

Medzi ciele prieskumu patrilo získať poznatky o tom, ako občania: 

  • hodnotia celkovú ekonomickú situáciu v krajine
  • odhadujú ďalší vývoj ekonomiky vo svojom štáte
  • vnímajú vývoj cien tovarov a služieb
  • predikujú vývoj nezamestnanosti
  • reflektujú podmienky pre nákup predmetov dlhodobej spotreby
  • uvažujú o možnostiach sporenia 
  • posudzujú finančné pomery vo svojej domácnosti
  • zamýšľajú investovať. 

Pri komparácii s predchádzajúcim mesiacom z 12 indikátorov osem naznačilo zlepšenie, pričom rozdiel pri 6 ukazovateľoch presiahol hranicu 5 bodov (očakávané úspory, doterajší a očakávaný vývoj ekonomiky, doterajší a odhadovaný vývoj finančnej situácie v domácnosti a bilancia príjmov a výdavkov domácností). V troch prípadoch medzimesačná zmena nedosiahla ani jeden bod (podmienky sporenia v štáte, očakávaná nezamestnanosť a inflácia v SR) a pri jednom ukazovateli sa situácia zhoršila (doterajší vývoj spotrebiteľských cien na Slovensku).

Oproti stavu pred štvrťrokom 2 z 15 indikátorov vykázali priaznivý výsledok, 1 z nich dosiahol hranicu 5 bodov (očakávané úspory). Dva koeficienty sa voči októbru 2011 príliš nezmenili (zmena bola menšia ako jeden bod: podmienky sporenia v SR, plány na stavbu domu). Jedenásť indikátorov naznačilo zhoršenie monitorovaného stavu (jeden z nich presiahol hranicu 10 bodov: predpokladaný vývoj nezamestnanosti).

Voči rovnakému obdobiu minulého roka je výsledok indexového porovnania priaznivý v 3 prípadoch z 15, oproti januáru 2011 boli optimistickejšie odpovede pri očakávanej inflácii, pri perspektívach úspor v domácnosti a pri plánoch na kúpu auta. Rozdiel menší ako jeden bod bol nameraný pri dvoch údajoch (podmienky sporenia v SR a plány na stavbu domu). Zhoršenie sa týkalo 10 ukazovateľov, hranicu 20 bodov prevýšil indikátor očakávanej nezamestnanosti, desať bodovú oba indikátory o ekonomickej situácii Slovenska a hodnotenie doterajšieho vývoja cien.

Na základe kompozitných koeficientov možno konštatovať, že vo všetkých troch okruhoch ako celkoch (makroukazovatele, hospodárenie domácností a investície domácností) bol zaznamenaný negatívny vývoj pri porovnaniach oproti situácii pred štvrťrokom i rokom. V komparácii s decembrom 2011 okruh makroukazovateľov ako celok zaznamenal mierne zlepšenie, hospodárenie domácností výraznejšie zlepšenie a investície sa medzimesačne nedali porovnať kvôli štvrťročnej periodicite sledovania príslušných indikátorov.

Podľa poskytnutých údajov z 26 krajín v rebríčku štátov usporiadaných podľa klesajúceho indexu spotrebiteľskej dôvery Slovensko s hodnotou –37,5 (po sezónnom očistení) dosiahlo umiestnenie na 20. priečke. V Európskej únii ako celku sa od minulého mesiaca spotrebiteľská atmosféra zlepšila o 1,3 bodu na –20,8. V januári 2012 bolo na Slovensku o 16,7 bodu viac pesimizmu ako v priemere za 26 členských štátov EÚ.

Zdroj: ŠÚ SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *