Sobota 31. októbra. Meniny má Aurélia

Štátny rozpočet hospodáril k augustu lepšie ako vlani

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta schodok vo výške 1,92 mld. eur. Deficit sa znížil oproti minulému roku o viac ako 758 mil. eur.  Plnenie rozpočtu je na úrovni 62,12 %, čo znamená, že sa vyvíja lepšie ako bolo naplánované.

Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie o 890 mil. eur, teda o viac ako 9 percent.

Za poklesom výdavkov štátneho rozpočtu stoja najmä výdavky na bežné transfery, ktoré medziročne klesli o 699 mil. eur. V rámci tejto položky došlo k medziročnému poklesu výdavkov na obsluhu štátneho dlhu o 212 mil. eur. Kapitálové výdavky sú nižšie o 212 mil. eur.

Výber daní sa v porovnaní s minulým rokom zlepšil o 2,27 percenta, v absolútnom vyjadrení nárast daňových príjmov predstavoval viac ako 126 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný u dane z pridanej hodnoty (+101 mil. eur), u dane z príjmov právnických osôb (+69 mil. eur), u dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (+27,5 mil. eur) u dane z príjmov vyberanej zrážkou (+5,5 mil. eur).

Naopak negatívny vývoj bol zaznamenaný u spotrebných daní (-26 mil. eur), u dane z emisných kvót a u dane z medzinárodného obchodu a transakcií.

Príjmy z rozpočtu EÚ zaznamenali medziročný pokles o 279,8 mil. eur. Tento výpadok bol čiastočne kompenzovaný medziročným nárastom ostatných príjmov štátneho rozpočtu o 60, 7 mil. eur.

V rámci medziročného porovnania došlo aj k poklesu príjmov z dividend (-38 mil. eur), čo však neznamená nebezpečenstvo nenaplnenia týchto príjmov v priebehu roka. Vzhľadom na bežnú prax minulých rokov je časovo primeraným obdobím na výplatu dividend zo spoločností s majetkovou účasťou štátu, resp. FNM SR druhý polrok. Príjmy štátneho rozpočtu boli v medziročnom porovnaní nižšie o 130 mil. eur.

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial