Piatok 21. február. Meniny má Eleonóra

Štátny rozpočet hospodáril vlani lepšie ako plánoval

Dane 02.01.2019 | 14:42 0 Komentárov

Schodok štátneho rozpočtu dosiahol ku koncu decembra 1, 182 mld. eur, čo je menej ako sa plánovalo. Schválený rozpočet na minulý rok počítal so sumou 1,973 mil. eur.

K zlepšeniu došlo tak na strane príjmov ako aj výdavkov. Štát zinkasoval o 600 miliónov eur viac ako plánoval a minul o zhruba 200 miliónov eur menej. „Lepšie sme vyberali daň z pridanej hodnoty, aj na základe vyššej efektívnosti výberu, a aj na základe lepšieho domáceho dopytu. Oproti plánu sme vybrali na DPH o 341 miliónov eur viac. V oblasti dane z príjmov právnických osôb sme zaznamenali takisto lepší výsledok, a to vo výške 329 miliónov eur,“ spresnil.

Naopak horšie sa na strane príjmov vyvíjali dane v oblasti zdaňovania príjmov živnostníkov, zrážkovej dane z dividend a spotrebnej dane z minerálnych olejov.

Na strane výdavkov podľa Kažimíra najväčšiu úsporu predstavoval transfer pre Sociálnu poisťovňu vo výške skoro 150 miliónov eur. Menej peňazí bolo potrebných i na obsluhu štátneho dlhu. Dôvodom sú lepšie možností štátu financovať sa na svetových finančných trhoch.

Oproti predchádzajúcemu roku však zlepšenie nie je až tak zásadné. Schodok síce klesol, ale len o zhruba 38 mil. eur. Medziročne vyššie príjmy o 1 367 mil. eur totiž takmer úplne pohltilo zvýšenie výdavkov – 1,329 mil. eur.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 813,8 mil. eur (+7,3 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 497,2 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 197,5 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 71,5 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 30,8 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 17,6 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 747,2 mil. eur čo je nárast o 53 percent. Príjmy štátneho rozpočtu z dividend boli medziročne nižšie o jednu štvrtinu (160,2 mil. eur).

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 32,0 mil. eur (-2,7 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 649,8 mil. eur (+45,4 %), s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 114,3 mil. eur (+56,5 %).

Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 97,2 mil. eur (+15,3 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 308,9 mil. eur (-74,4 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 808,6 mil. eur (+7,1 %).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *