Pondelok 15. októbra. Meniny má Terézia

Štruktúra rastu HDP nezmenená – ekonomiku ťahá stále výlučne čistý export

Makroekonomika 05.06.2013 | 12:59 0 Komentárov

Štatistický úrad potvrdil medziročný rast slovenskej ekonomiky v prvom štvrťroku na úrovni 0,6%. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa HDP Slovenska zvýšil o 0,2% (sezónne očistené, prepočet Štatistický úrad SR).

Ako informuje hlavný ekonóm UniCredit Bank, štruktúra rastu HDP ani tento krát neprekvapila. HDP ťahá nahor stále výlučne zahraničie. Naopak domáci dopyt nejaví známky oživenia a ďalej klesá. Pokles domáceho dopytu pritom môžeme pozorovať vo všetkých troch hlavných komponentoch – spotreby domácností, spotreby vlády aj investíciách. Aj napriek opätovnému nárastu reálnych miezd po 2 rokoch nepretržitého poklesu, spotreba domácnosti naďalej klesala, medziročne o –0,9%. Prispel k tomu ďalší nárast nezamestnanosti a pretrvávajúca nízka spotrebiteľská dôvera. Medziročne klesala aj spotreba vlády – o –0,6%, jej pokles však čiastočne zvýraznila aj vyššia porovnávacia báza (prvý štvrťrok minulého roka bol predvolebný). Vo výraznom poklese pokračujú investície. Vzhľadom na nestabilnú situáciu, ale aj zvýšené daňové zaťaženie slovenské podniky pravdepodobne odkladajú svoje investície. Dlhodobejší výpadok investícií môže v strednodobom horizonte znížiť konkurencieschopnosť ekonomiky a ohroziť rastový potenciál ekonomiky. Predpokladáme však, že pokles mohli zaznamenať aj verejné investície – údaje zo stavebníctva naznačujú, že nepriaznivé počasie mohlo vplývať na spomalenie výstavby infraštruktúry. Slabý domáci dopyt tlmí rast dovozov. Pozitívna bilancia zahraničného obchodu sa tak ďalej zvýrazňuje, a to aj napriek postupnému spomaľovaniu rastu exportov v dôsledku slabšieho dopytu na kľúčových zahraničných trhoch.

Pri pohľade na rast HDP z ponukovej strany ťahal ekonomiku v prvom štvrťroku tohto roka nahor sektor služieb. Naopak, pridaná hodnota v priemysle medziročne mierne klesala, výrazný pokles zaznamenalo poľnohospodárstvo a stavebníctvo (pravdepodobne aj kvôli nepriaznivému počasiu).

Výhľad

Údaje za prvý štvrťrok nenaplnili naše pôvodné očakávania. Z tohto dôvodu sme už pri zverejnení rýchleho odhadu revidovali náš odhad rastu HDP smerom nadol na 1,0%. Carry over efekt z prvého štvrťroka do ďalších mesiacov je 0,5% (t.j. ak by HDP ostalo na úrovni prvého štvrťroka, znamenalo by to v tomto roku medziročný rast 0,5%). Naďalej však očakávame mierne oživenie ekonomiky v druhej polovici roka ťahané pozvoľna silnejúcim zahraničným dopytom. Zotavenie domácej spotreby budeme môcť pozorovať najskôr v závere roka, pravdepodobnejšie však až v budúcom roku. Riziká našej prognózy prichádzajú stále najmä z externého prostredia a prípadného posunu zotavenia ekonomík eurozóny.

Zdroj: Ľubomír Koršňák- hlavný ekonóm UniCredit Bank na základe údajov ŠÚ SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *