Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Tatra banka: Medziročný pokles čistého zisku o 8,9 percenta

Čistý zisk Tatra banky k 30. septembru 2010 dosiahol 60,87 mil. EUR a je v súlade s očakávaniami o 8,9 % nižší ako v porovnateľnom období minulého roka.

Pod výsledok sa podpísal pokles čistého zisku z finančných nástrojov na obchodovanie a porovnanie skresľuje aj vyššia porovnávacia báza z titulu predaja dcérskej spoločnosti v minulom roku.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v čistom úrokovom výnose, ktorý medziročne stúpol o 21,75 mil. EUR, resp. 12,2 %. Prevádzkové výnosy zostali nezmenené a na druhej strane boli dosiahnuté úspory v prevádzkových nákladoch, ktoré sú medziročne o 2,8 % nižšie. Tento fakt ovplyvnil pomer nákladov a výnosov (Cost/Income ratio), ktorý sa zlepšil o 1,48 percentuálneho bodu na úroveň 58,02 % k 30. septembru 2010, čo dokumentuje neustály proces zefektívňovania činnosti banky.

Ak by sa zohľadnil mimoriadny výnos z predaja dcérskej spoločnosti v minulom roku, prevádzkový výsledok pred tvorbou opravných položiek a rezerv by bol medziročne o takmer 3 % vyšší.

Objem úverového portfólia dosiahol sumu 5,563 mld. EUR, čo predstavuje nárast o 120 mil. EUR oproti predchádzajúcemu kvartálu. Medziročný úbytok sa prejavil najmä v segmente korporátnych klientov a kopíruje situáciu na bankom trhu, zatiaľ čo v retailovom segmente zaznamenávame nárast celkových úverov.

Podiel zlyhaných úverov na celkovom úverovom portfóliu v Tatra banke je výrazne nižší ako je miera v celom sektore. Pomer úverov k vkladom (Loan/Deposit ratio) dosahuje komfortnú úroveň 84,01 % a indikuje stabilnú likvidnú pozíciu Tatra banky. Ukazovateľ kapitálovej primeranosti vlastných zdrojov Tatra banky úrovňou 11,87 % výrazne prekračuje požiadavky regulátora a vyjadruje dostatočnú schopnosť banky kryť straty vyplývajúce z podnikateľského rizika.

Zdroj: Tatra banka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *